«Затверджую»

Ректор Тернопільського
державного медичного університету
імені І.Я. Горбачевського
член-кор. АМН України
_____________  проф. Л.Я. Ковальчук
«___» __________ 2010 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про рейтингову систему поселення в гуртожитки Тернопільського державного

медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Згідно з Положенням про поселення в гуртожитки Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського поселення в гуртожиток здійснюється Комісією з поселення на конкурсній основі. До 15 квітня всі студенти, що бажають поселитися в гуртожиток на наступний навчальний рік, повинні подати відповідну заяву в дирекцію студмістечка, адресовану голові комісії з поселення, в якій вказати повну інформацію про місце попереднього проживання заявника і мотивацію побажань щодо майбутнього проживання. В залежності від кількості наявних місць у гуртожитках комісія з поселення формує списки на поселення, які є основою для видачі ордерів.

Про своє місце в рейтингу і можливість отримання місця в гуртожитку на наступний навчальний рік студент інформується до початку літніх канікул.

Рейтингова система формування списків на поселення, яка передбачає врахування всіх видів активності студента протягом року, включаючи навчання, громадську діяльність як на рівні університету так і на рівні гуртожитку (для тих, хто там проживає), дотримання ним правил поведінки в університеті та гуртожитку, можливі зауваження та порушення,  включає:

 

№ п/п

Складові рейтингу

Бали

Контроль

1.

Середній бал навчання за семестр

 

Д

 

до 4.0

0

 

 

від 4,0 до 4,5

до +20

 

 

від 4,5 до 4,75

до +30

 

 

від 4,75 до 5,0

до +40

 

2.

Громадська робота

 

С

 

участь у науковій роботі кафедри, всеукраїнських предметних олімпіадах та всеукраїнських конкурсах студентських робіт, участь в літніх міжнародних студентських школах

до +30

Науковий відділ, відділ міжнародних звязків

 

участь у студентських програмах «Студент - майбутній фахівець високого рівня кваліфікації», «Студентська наука і профорієнтаційне навчання»

до +30

Науковий відділ

 

виконання обов’язків члена студентської ради, старости гуртожитку, секції в гуртожитку, члена студентського наукового товариства, старости курсу, потоку, профорга курсу

до +20

Д, К, профком

 

виконання обов’язків старости блоку

до +10

К

 

виконання обов’язків старости групи, профорга групи

до +10

Д, профком

 

участь у підготовці та проведенні культурно-масових та спортивно-оздоровчих заходів університету та гуртожитку

до +30

Д

3.

Участь у благоустрої гуртожитку

 

 

 

участь у суботниках гуртожитку

+10

К

4.

Виконання вимог поселення та проживання

 

 

 

несвоєчасна оплата за проживання в гуртожитку (терміном до 1 місяця)

-20

К

 

за порушення паспортного режиму, несвоєчасне отримання перепустки

-20

К

 

за порушення пропускної системи (способи проникнути в гуртожиток недозволеним методами або спроба провести сторонніх осіб без дозволу адміністрації)

-30

К,С

 

наявність адміністративного стягнення за порушення навчальної дисципліни

-30

Д

5.

Санітарний стан кімнати та секції

 

 

 

задовільний стан кімнати (секції) (кожному мешканцю)

+5

К,С

 

наявність порушень санітарного стану кімнати (з кожного мешканця кімнати)

-5

К,С

 

у випадку незадовільного санітарного стану у блоці можуть зніматись бали зі старости блоку

до -20

К,С

6.

Стан збереження інвентарю та кімнати

 

 

 

недбайливе ставлення до помешкання (з кожного мешканця кімнати)

до -20

К

 

порушення правил користування електроприладами, при виявленні не вимкнених вчасно плит за поданням студентської ради (з кожного мешканця секції)

-15

К,С

 

користування недозволеними електроприладами в кімнаті

до -30

К,С

7.

Виконання доручень та розпоряджень

 

 

 

адміністрації гуртожитку, деканату факультету,

до +10

К, Д

 

виконання доручень та розпоряджень студентської ради

до +5

С

 

у випадку немотивованої відмови від виконання, або халатне ставлення до завдання

до -10

Д,К,С

 

Д – деканати факультетів
К – коменданти гуртожитків
С –студентське містечко

 

Переваги при поселенні мають студенти бюджетної форми навчання, які мають відповідні підстави згідно з:

·        Постановою Кабінету Міністрів України «Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»;

·        Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

·        студентиінваліди І-ІІІ груп;

·        студенти, у яких один з батьків помер (загинув);

·        студенти з багатодітних родин (троє і більше дітей);

·        студенти, які мешкають у віддалених районах України (до віддалених районів не відносяться – Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька та Волинська області).

У випадку появи в гуртожитку вільних місць протягом навчального року студенти поселяються на ці місця згідно рейтинга.

Студент не буде включений в список на поселення у гуртожиток в наступних випадках:

- наявність догани за порушення правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

- у випадку не подання відповідної заяви щодо проживання у визначений цим Положенням термін;

 

 

 

Перший проректор                                                              проф. І.Р. Мисула

 

Заступник декана медичного факультету                            доц. Г.А. Крицька

 

Директор студмістечка                                                        Ю.С. Балабан

 

 

.