«Затверджую»

Ректор Тернопільського
державного медичного університету
імені І.Я. Горбачевського
член-кор. АМН України
_____________  проф. Л.Я. Ковальчук
«___» __________ 2010 р.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про поселення в гуртожитки
Тернопільського державного медичного університету
імені І.Я. Горбачевського

 1. Загальні положення

 

Це положення вводиться з метою ефективного використання житлових площ, забезпечення високого рівня культури проживання студентів, курсантів та інтернів університету денної форми навчання, іноземних студентів (далі – студентів) у гуртожитки студмістечка.

Це положення є основним нормативним документом, що регламентує організацію та проведення організованого поселення та проживання іногородніх студентів, курсантів та інтернів університету денної форми навчання.

Питання щодо поселення студентів, курсантів та інтернів у гуртожитки університету здійснює Комісія по поселенню, керуючись затвердженою кількістю місць у гуртожитках університету на навчальний рік, кількістю студентів, курсантів та інтернів на факультетах на початок навчального року і рейтинговою системою оцінки поселення студентів, курсантів та інтернів в гуртожиток.

Дирекція студмістечка подає заяви студентів на поселення в гуртожитки на розгляд і затвердження комісії з поселення.

Дирекція студмістечка здійснює друк ордерів, згідно з поданими списками і проводить поселення до гуртожитків студмістечка університету відповідно до ордерів, виданих комісією з поселення.

 

Впроваджуються наступні умови поселення в гуртожитки студмістечка університету:

 

 1.        Студентам  І-V курсів, які бажають продовжити проживання в гуртожитку, поселитися у гуртожиток або переселитися в іншу кімнату чи інший гуртожиток, необхідно до 15 квітня щорічно подавати в дирекцію студмістечка заяву, адресовану голові комісії з поселення, в якій вказувати повну інформацію про місце попереднього проживання заявника і мотивацію побажань щодо майбутнього проживання.
 2.         Комісії з поселення розглядати списки-заяви студентів до 1 травня щорічно і визначати контингент студентів, яким можуть бути виписані ордера згідно рейтингової системи, яка передбачає врахування всіх видів активності студента протягом  минулого навчального року, включаючи навчання, громадську діяльність – як на рівні університету так і на рівні гуртожитку (для тих, хто там проживає), дотримання ним правил поведінки в університеті та гуртожитку, можливі зауваження та порушення.
 3.         Основним документом, який дає право на поселення і проживання  студента в гуртожитку є ордер, виданий комісією з поселення студентів у гуртожитки і підписаний директором студмістечка. Ордер видається студенту особисто, при наявності власноручної його заяви, паспорта та студентського квитка. Видача ордерів студентам ІІ –VІ курсів проводиться з 1 травня до 15 травня , І курсу – з 25 серпня по 31 серпня.
 4.         Забороняється поселення сторонніх осіб у гуртожитки студмістечка університету.
 5.         З кожним мешканцем гуртожитку підписується угода на проживання, у якій передбачається виконання правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках університету, перепускного режиму гуртожитку, а також збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків.

 

Положення розроблено на підставі:

 1. Типового Положення про студентський гуртожиток Міністерства освіти і науки України;
 2. Тимчасового положення про студентську раду Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;
 3. Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;
 4. Закону України №3929 від 04.02.1994 р. №3929-ХИ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 28.02.1991 року № N 796-ХН.
 5. Житлового Кодексу Української РСР від 30.06.1983 року № 5464-Х (статті 128 «Порядок надання жилої площі в гуртожитках»).

 

 1. Основні принципи поселення та проживання студентів університету

 

Поселення до гуртожитку студентів університету здійснює Комісія з поселення.

Для поселення в гуртожитки університету студентів ІІ-VІ курсів медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів, факультету іноземних студентів, лікарів-інтернів та курсантів факультету післядипломної освіти, створити комісію у складі:

 

1.     Голови комісії з поселення в гуртожитки;

2.     Заступника голови комісії – директора студмістечка;

3.     Декана по роботі з іноземними студентами;

4.     Декана факультету післядипломної освіти;

5.     Членів студентської ради (сектор гуртожитків);

6.     Інспекторів студентського містечка;

 

Особисту відповідальність за поселення студентів несе голова Комісії з поселення.

 

Студентська рада та дирекція студмістечка університету:

 

1.            Контролюють проживання студентів відповідно до встановлених правил та норм;

2.            Щомісяця або за потребою проводять збори активу гуртожитку для вирішення нагальних питань тощо.

 

Комісія з поселення і дирекція студмістечка формують списки студентів рекомендованих на непоселення, які згідно з рейтинговою системою не набрали відповідної кількості балів.

 

На підставі наданих списків дирекція студмістечка видає розпорядження по студмістечку стосовно нерекомендованих на поселення на наступний навчальний рік та виводять їх з бази даних (до літньої сесії), а директор студмістечка за допомогою студентської ради гуртожитку ознайомлює студентів під розпис з цим розпорядженням.

 

Студенти I-V курсів, які виявили бажання поселитися до гуртожитку у наступному навчальному році, пишуть відповідну заяву та подають її в дирекцію студмістечка
до 15 квітня поточного року. Подані заяви розглядаються на засіданні комісії з поселення, яка ці заяви може або підтримати, або відхилити.

 

На підставі особистих заяв студентів, затвердженого розподілу місць (кімнат), з урахуванням перевідних наказів 2-6 курсів, наказів про відрахування, списків студентів, яким надано індивідуальний графік складання сесії з поважних причин – комісія з поселення формує та подає до 15 квітня до дирекції студмістечка списки студентів для поселення у гуртожитки на новий навчальний рік. На підставі поданих списків дирекція студмістечка готує ордери для студентів 2-6 курсів.

Комісія з поселення готує рейтингові списки студентів 1 курсу (із зазначенням пільг відповідно до абзаців 3 і 4 розділу цього Положення), які рекомендуються на поселення та спільно з приймальною комісією розробляють графік виклику до університету цих студентів для їх організованого поселення.

На підставі поданих списків студентів 1-го курсу дирекція студмістечка здійснює друк ордерів та відповідних списків.

 

3.      Організація поселення студентів 1-го курсу

 

Приймальна комісія університету надає комісії з поселення списки студентів 1 курсу, які потребують гуртожиток.

Підставою для поселення іногороднього студента 1-го курсу в гуртожиток є його заява та реєстрація за місцем проживання за межами м. Тернополя.

 

Переваги при поселенні мають студенти бюджетної форми навчання, які мають відповідні підстави згідно з:

·        Постановою Кабінету Міністрів України «Про поліпшення матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків»;

·        Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

·        студенти – інваліди І-ІІІ груп;

·        студенти, у яких один з батьків помер (загинув);

·        студенти з багатодітних родин (троє і більше дітей);

·        студенти, які мешкають у віддалених районах України (до віддалених районів не відносяться – Рівненська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, Хмельницька та Волинська області).

 

Студентів, яким не вистачило місця в гуртожитку, комісія з поселення в обовязковому порядку вносить до рейтингового списку на поселення, в якому за однакових  вищенаведених підстав на поселення студенти розташовуються згідно з набраними балами сертифікатів Українського центру оцінювання знань. Зазначені рейтингові списки подаються до сектору гуртожитків та дирекції студмістечка, а також розміщуються на інформаційних стендах деканатів.

Поселення студентів 1-го курсу необхідно здійснювати за можливості у відремонтовані кімнати і компактно.

 

Організація поселення студентів 1-го курсу:

1.                  До 10 серпня дирекція студмістечка та комісія з поселення у кожному гуртожитку розробляють графік прибуття і кількість студентів 1-го курсу, які поселяються до гуртожитків;

2.                  До 15 серпня приймальна комісія подає на факультети розгорнуті списки студентів
1-го курсу;

3.                  До 20 серпня комісія з поселення (керуючись наказами і розпорядженнями про поселення, пільгових категорій, тощо) відповідно до затвердженої карти поселення та графіка виклику формують рейтинговий список студентів 1-го курсу, рекомендованих на поселення до гуртожитків.

4.                  З числа тих студентів 1-го курсу, яким не вистачило місць у гуртожитку, комісія з поселення формує чергу на поселення. Список вивішується в деканатах факультетів.

5.                  Для організованого поселення студенту 1-го курсу необхідно прибути в день, вказаний у виклику на навчання.

 

Порядок поселення до гуртожитків студентів 1-го курсу:

1.                  На підставі рішення комісії з поселення необхідно отримати ордер на поселення у директора студмістечка і зареєструватися у нього та паспортиста гуртожитку (у паспорті повинна стояти відмітка про виписку з постійного місця проживання).

2.                  Студенти – військовозобовязані повинні стати на військовий облік.

3.                  Після оплати за проживання в гуртожитку за рік, з ордером, відміткою від паспортиста (для військовозобовязаних – з відміткою військомату) необхідно звернутись до дирекції студмістечка для поселення.

4.                  У гуртожитку укласти Угоду з дирекцією студмістечка на проживання, ознайомитися з Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках університету та пожежної безпеки.

5.                  Отримати перепустку до гуртожитку у коменданта гуртожитку (для цього треба мати дві фотокартки формату 3х4 см).

6.                  Поселення починається з 25 серпня поточного року.

 

4.      Організація поселення студентів ІІ-VI курсів

 

Підставою для поселення іногороднього студента ІІ-VI курсів в гуртожиток є його особиста письмова заява голові комісії з поселення та постійна реєстрація студента за місцем проживання за межами м. Тернополя.

 

Порядок поселення:

1.                  Старости поверхів гуртожитків №1, №2, №3 і №4 за тиждень до перепоселення повинні зібрати у студентів, які хочуть перепоселитися у ті самі кімнати, заяву на поселення, ксерокопії паспортів і квитанції про оплату.

2.                  Згідно з графіком, розробленим комісією з поселення, староста поверху передає вищевказані документи комісії.

3.                  Основним критерієм на поселення є рейтингова система, яка передбачає врахування всіх видів активності студента протягом року, включаючи навчання, громадську діяльність – як на рівні університету так і на рівні гуртожитку (для тих, хто там проживає), дотримання ним правил поведінки в університеті та гуртожитку, можливі зауваження та порушення.

4.                  Ордер на поселення на підставі ксерокопії паспорту та квитанції про оплату необхідно отримати у директора студмістечка.

5.                  Укласти Угоду на проживання у гуртожитку та ознайомитись з Правилами внутрішнього розпорядку та пожежної безпеки у гуртожитках.

6.                  З угодою на проживання та ордером на поселення необхідно звернутися до коменданта гуртожитку (номер гуртожитку зазначено в ордері).

7.                  Продовжити термін дії перепустки до гуртожитку.

 

5.      Черговість поселення студентів на поточний навчальний рік

 

Поселення студентів здійснюється в такій послідовності:

1)            студенти, які мають пільги (інваліди, сироти, постраждалі від аварії на ЧАЕС, малозабезпечені);

2)            студенти ІІ-VI курсів, які переведені на наступний курс навчання згідно з наказом по університету (на місця, які займали раніше) та студенти, що приступили до навчання після академічної відпустки або для проходження ними повторного курсу навчання;

3)            студенти 1-го курсу;

4)            всі інші студенти, абітурієнти за наявності вільних місць на поселення (поновлені після відрахування до складу студентів; переведені з інших навчальних закладів та ін.).

 

На час академічної відпустки, повторного курсу навчання – ліжко-місце не надається.

 

6.      Особливості організації поселення іноземних студентів

 

Факультет іноземних студентів узгоджує розподіл житлового фонду (в частині необхідності забезпечення житловим фондом іноземних громадян) при щорічному затвердженні обсягів загального житлового фонду факультету в гуртожитках студмістечка відповідно до розрахунків факультету, як майнового комплексу.

У структурі житлового фонду, що виділяється факультету, вказується (із за значенням номерів кімнат і кількості ліжок місць) планові місця для поселення іноземців.

При укладанні контракту на навчання факультет іноземних студентів направляє іноземних громадян на поселення в межах частини житлового фонду факультету, яка запланована для поселення цієї категорії студентів.

До 25 серпня дирекцією студмістечка створюється резерв ліжко-місць (за рахунок місць звільнених випускниками попереднього року) для оперативного поселення дирекцією студмістечка і факультетом іноземних студентів.

Іноземні студенти, які навчаються в університеті поселяються на наступний навчальний рік на місця, які вони займали в попередньому навчальному році.

Рішення щодо подальшого використання місць компактного проживання іноземних студентів, які звільняються після відрахування студентів з університету, приймається комісією з поселення. Поселення іноземних студентів здійснюється в гуртожиток №1.

 

7.      Організація і порядок виселення студентів

 

7.1.    Студенти, які втратили право на проживання в гуртожитках, зобов’язані у двотижневий термін повернути отриманий твердий і м’який інвентар, забрати свої речі з кімнати та камери схову, здати перепустку, розрахуватися з бухгалтерією, розписатися про своє виселення в журналі обліку мешканців гуртожитку.

                  Студенти, що поновилися в університеті після відрахування, поселяються на загальних підставах.

7.2.                        Двотижневий термін на виселення починається з дати:

·        закінчення встановленого терміну проживання;

·        виходу наказу про відрахування з університету;

·        розпорядження директора студмістечка про розірвання Угоди на проживання.

7.3.                        Персональна відповідальність за своєчасне звільнення ліжко-місць студентами, які втратили право на проживання в гуртожитках, покладається на коменданта гуртожитку.

7.4.                        Директор студмістечка:

7.5.                        Завідуюча камерою схову повертає студентові його особисті речі, прийняті раніше на зберігання або вилучені у студента з певних причин.

7.6.                        Костелянт:

7.7.                        Комендант:

7.8.      У випадках, якщо студент, що втратив право на проживання в гуртожитку у зв’язку з розірванням Угоди або закінченням встановленого терміну проживання, своєчасно не звільнив ліжко-місце і продовжує нелегально користуватися гуртожитком, комендант письмово доповідає директорові студмістечка та декану відповідного факультету для вжиття заходів впливу на порушника (в тому числі клопотання про відрахування з університету за недисциплінованість) і одночасно здійснює заходи щодо його висилення силами адміністрації гуртожитку.

 

8.      Організація і порядок проживання студентів у гуртожитках на час літніх канікул

 

8.1.            На період літніх канікул (липень-серпень місяці) студенти, які бажають залишитися в гуртожитку, повинні написати заяву.

8.2.            Студенти, які залишаються в гуртожитку на період літніх канікул, в обовязковому порядку повинні зареєструватися у коменданта гуртожитку.

8.3.            Студенти, які залишаються в гуртожитку під час проходження ними практики або військових зборів, сплачують за проживання на загальних підставах відповідно до категорій, до яких вони належать. Підставою для залишення такої категорії студентів у гуртожитку на зазначений період є витяг з навчальних планів відповідних кафедр, завірених деканом факультету та поданий до дирекції студмістечка.

 

9.      Додатки

 

9.1.            Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

9.2.            Положення про рейтингову систему оцінки поселення студентів в гуртожитки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

9.3.            Зразок Угоди на проживання в гуртожитках Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

9.4.            Зразок заяви на поселення.

 

 

 

 

Перший проректор                                                                          проф. І.Р. Мисула

 

Заступник декана медичного факультету                                     доц. Г.А. Крицька

 

Директор студмістечка                                                                  Ю.С. Балабан