Положення про студентські гуртожитки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Гуртожитки університету призначені для поселення іногородніх студентів, аспірантів, слухачів підготовчого відділення та факультету післядипломної освіти на період навчання у вузі. У гуртожитках повинні бути забезпечені необхідні умови для проживання, самостійних занять і відпочинку, а також культурно-виховної і спортивно-оздоровчої роботи.

Іноземні студенти, прийняті на навчання, поселяються у гуртожитки на загальних підставах.

1.2. У кожному гуртожитку повинні бути кімнати для самостійних занять, кімната відпочинку, кухні, камери схову, ізолятори, їдальня чи буфет, душові, вмивальники, туалети, приміщення побутового обслуговування.

Склад і площа приміщень санітарно-побутового обслуговування виділяються і обладнуються у відповідності до санітарних правил, затверджених головним санітарним лікарем України.

1.3. Приміщення для підприємств комплексу студентського харчування, здоровпункту, розташованих на території гуртожитків, надаються університетом на умовах, що регулюються чинним законодавством.

1.4.  Адміністрація університету має право:

        - у випадку виробничої необхідності переселяти студентів із гуртожитку в гуртожиток, або із однієї кімнати в іншу;

        - приймати на роботу з обслуговування, ремонту і експлуатації приміщень гуртожитків або їх прибирання, на неповний робочий день студентів з відповідною оплатою.

1.5. Права і обов'язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими у відповідності до їх кваліфікаційних характеристик.

1.6. Загальне керівництво ідейно-виховною, культурно-масовою і спортивно-оздоровчою роботами, заходами, спрямованими на зміцнення матеріальної бази і  організацію побутового обслуговування жильців здійснюється відповідно до закону України “Про вищу освіту”.

 

2. Права і обов’язки мешканців гуртожитку

 

2.1. Мешканці гуртожитку мають право:

- користуватися приміщеннями навчального і культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;

- обирати раду студентського гуртожитку і бути обраним до її складу;

- брати участь через студраду у вирішенні питань, пов’язаних з покращенням житлово-побутових умов, організації виховної роботи і відпочинку, ремонту обладнання і формування житлових кімнат і приміщень гуртожитку, роботи обслуговуючого персоналу та інших;

- звертатися  із скаргами в дирекцію студмістечка та до керівництва навчального закладу з приводу роботи обслуговуючого персоналу і житлово-побутових умов, які не відповідають вимогам положення про гуртожиток і нормам обладнання та утримання гуртожитків.

2.2. Мешканці гуртожитку зобов’язані:

- знати і суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках;

- підтримувати чистоту в житлових кімнатах, місцях спільного користування і брати участь у всіх видах робіт, пов’язаних із самообслуговуванням, прибирати житлові кімнати і блоки;

- дбайливо ставитися до приміщень, обладнання, майна гуртожитку, не наклеювати і не прибивати на стінах і меблях плакати, кольорові листівки; економно використовувати електроенергію, газ, воду;

- своєчасно вносити плату у встановлених розмірах за користування гуртожитком, постільними речами і за всі додаткові платні послуги, якими вони користуються;

- особисті речі, які не потребують щоденного вживання, здавати до камери схову ( за речі, які не здані на зберігання, адміністрація відповідальності не несе);

- при залишенні кімнати слід вимкнути світло, зачинити вікна, здати ключа від кімнати черговому;

- своєчасно  давати  заявки   на   ремонт  сантехнічного  електричного  обладнання   і меблів, відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки у відповідності з діючим законодавством;

-  про всі події у гуртожитку терміново повідомляти коменданта гуртожитку, дирекцію студмістечка, голову студради;

- дотримуватися правил технічної безпеки, пожежної безпеки при користуванні електричними і газовими приладами, не встановлювати без дозволу адміністрації гуртожитку додаткові електроспоживаючі прилади. Особисті електропобутові прилади і радіоапаратура мешканців підлягає реєстрації у коменданта, і заноситься в угоду після відповідної оплати;

-        при залишенні гуртожитку на термін більше 1 тижня, а також при виїзді на канікули або практику, письмово попереджувати коменданта гуртожитку, а особисті речі здати до камери схову;

-    після закінчення навчання або при довготерміновому позбавленні права на мешкання виїхати з гуртожитку в двохтижневий термін;

-    при тимчасовому виїзді з гуртожитку повідомити про це старосту кімнати і коменданта гуртожитку, дирекцію студмістечка.

 

3. Обов’язки адміністрації університету, гуртожитку

 

3.1. Безпосередньо керувати господарською діяльністю і експлуатацією гуртожитку, організацією побуту мешканців підтримання в ньому відповідного порядку.

3.2. Адміністрація зобов'язана :

- укомплектовувати гуртожиток меблями, обладнанням, постільною білизною;

- своєчасно проводити ремонт гуртожитку, утримувати в належному порядку закріплену територію;

- надавати мешканцям необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійних занять і проведення культурно-масових і спортивних заходів, а радам гуртожитків - матеріали для наглядної агітації, оголошень;

- у випадку гострого захворювання, і відсутності необхідності госпіталізації хворих, відселяти їх у ізолятори;

-   укомплектовувати штати обслуговуючим персоналом;

- здійснювати заходи, спрямовані на покращення житлових і культурно-побутових умов у гуртожитку;

- забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відповідності до встановлених норм.

3.3. Адміністрація університету призначає коменданта гуртожитку.

3.4. Комендант гуртожитку зобов’язаний :

- проводити вселення у гуртожиток на основі ордера, виданого комісією з поселення при наявності квитанції про оплату за проживання протягом навчального року і угоди на проживання, укладеної з дирекцією студмістечка, а також після проходження медичної комісії і відповідної відмітки про це в угоді;

- надавати мешканцям необхідне обладнання і інвентар у відповідності до типових норм;

- подавати адміністрації гуртожитку пропозиції, спрямовані на покращення житлово-побутових умов мешканців;

- забезпечувати чистоту і порядок в гуртожитку і на його території, а також дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і правил протипожежної безпеки;

- щомісячно інформувати дирекцію студмістечка про наявність вільних місць у гуртожитку та виявлені порушення правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках.

 

4. Громадські органи управління студентським гуртожитком

 

4.1.   У гуртожитку, із числа жильців вибирається студентська рада гуртожитку.

4.2. У кожній кімнаті (блоці, або на поверсі) гуртожитку вибирається староста, який затверджується студрадою гуртожитку.

Вказівки старости кімнати (блоку, поверху) направлені на дотримання правил внутрішнього розпорядку, санітарних правил, правил техніки безпеки і протипожежної безпеки є обов’язковими для всіх мешканців кімнати (блоку, поверху).

4.3. Координатором виховної роботи у всіх гуртожитках, є об’єднана рада, організована під керівництвом дирекції студмістечка, проректора з виховної і національно-патріотичної роботи, до складу якої входять голови студрад гуртожитків, рада наставників, студентський профком університету.

 

5. Поселення у гуртожиток і виселення з нього. Оплата послуг

 

5.1. Вселення студентів, інтернів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів, слухачів підготовчих відділень і факультету післядипломної освіти, а в окремих випадках викладачів університету в студентські гуртожитки здійснюється на основі угод між власником або уповноваженим органом навчального закладу та ордеру, виданого комісією з поселення, після проведеної попередньої оплати за проживання у гуртожитку за весь навчальний рік та проходження медичної комісії.

5.2. Особа, котра вселяється у гуртожиток, зобов’язана:

- у дирекції студмістечка оформити угоду про поселення, маючи при собі ордер, паспорт і студентський квиток.

- коменданту гуртожитку особисто пред’явити паспорт і ордер, завірений головою комісії з поселення на право зайняти місце у гуртожитку та перший екземпляр угоди на право проживання, укладеної з дирекцією студмістечка. Пройти інструктаж з техніки безпеки по експлуатації електропобутових приладів, побутової апаратури і газового обладнання, вивчити правила внутрішнього розпорядку і ознайомитися із встановленим порядком користування особистими електропобутовими приладами.

5.3. Документи на реєстрацію тих, хто вселяється у гуртожиток, подаються паспортисту гуртожитку у порядку встановленому МВС України. Оплата реєстрації проводиться за рахунок особи, якій надано гуртожиток згідно угоди.

5.4.  Абітурієнти поселяються у гуртожитки лише на період вступних іспитів.

5.5. Абітурієнти, котрі отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, звільняють місце у гуртожитку протягом 3 днів після оголошення результатів іспитів, ті які подали апеляцію - в трьохденний термін після затвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не пройшли за конкурсом - протягом 3 днів після видання наказу про зарахування.

При відрахуванні із навчального закладу, а також при його закінченні, мешканці звільняють гуртожиток протягом двох тижнів від дня виходу відповідного наказу. У випадку, коли з поважних причин громадянин не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільним рішенням ректорату і профкому університету цей термін може бути продовжений.

5.6. Оплата проводиться за весь навчальний рік і період канікул відповідно до тарифів, розроблених економічним відділом університету і затверджених на спільному засіданні ректорату і профкому університету. Ордер на поселення видається після оплати.

5.7. Користування в жилих кімнатах особистими і технічно справними холодильниками, магнітофонами, телевізорами можливе лише за умови  відповідного запису в угоді і після внесення у встановленому порядку обов’язкової додаткової оплати  відповідно до потужності апаратури і часу її роботи.

 

6. Майно і кошти гуртожитку

 

6.1. Гуртожитки університету утримуються за рахунок бюджетних коштів а також за рахунок надходжень від мешканців за проживання у гуртожитку і комунальні послуги.

6.2. Кожна кімната гуртожитку повинна бути обладнана тумбочками, столом, стільцями, шафами для білизни і харчових продуктів.

6.3. Мешканці гуртожитку повинні забезпечуватися постільною білизною. Заміна постільної білизни повинна проводитися згідно санітарних норм, один раз на 10 днів.

6.4. У кожному гуртожитку повинні бути обладнані необхідним інвентарем кухні, побутові кімнати, ізолятор, кімната відпочинку, читальний зал.

6.5. Відповідальність за збереження майна гуртожитку покладається на   коменданта гуртожитку, костелянта, завідувача камери схову.

 

7. Контроль, перевірка та ревізування діяльності гуртожитків

 

7.1. Контроль за збереженням власності гуртожитків здійснюється постійно діючою комісією, яка створюється за наказом ректора університету.

7.2. Контроль за дотриманням мешканцями правил внутрішнього розпорядку здійснюється дирекцією студмістечка, деканатами факультетів, працівниками студмістечка, профкомом, радою наставників, кураторами академічних студентських груп, студентською радою університету.

7.3. Виконання функціональних обов’язків регламентується „Положенням про структуру, основний обсяг компетенції органів управління і функціональні обов’язки посадових осіб Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського”.

7.4. В разі виникнення аварійної ситуації у момент відсутності мешканця та коли студент не надає кімнату для контролю, комісія має право взяти ключ зі стенда, відкрити кімнату та провести огляд, при цьому склавши акт за підписом членів комісії.

 

8. Реорганізація гуртожитків

 

8.1. При необхідності використання приміщень гуртожитків в інших цілях навчально-виховного процесу, за рішенням вченої ради університету, вони можуть бути реорганізовані у навчальні корпуси, академічні клініки та інші господарські приміщення.

 

 

 

 

 

 

 

Директор студентського містечка                                                                     Ю.С.Балабан

 

Погоджено:

 

Проректор з НВП та соціальних питань                                                           Слабий О.Б.

 

Декан по роботі з іноземними студентами                                                       Корда М.М.

 

Юрисконсульт                                                                                                    Сагайдак В.В.