а) Освітня діяльність

1. Підготовка спортивних лікарів.
2. Підгототовка фахівців за спеціальністю здоров’я людини (фізіотерапевтів).
3. Підготовка фахівців-технічних медиків.
4. Підготовка фахівців-менеджерів для охорони здоров’я.
5. Розробка і впровадження нових методів організаціїї навчального процесу:
- практично-орієнтоване навчання;
- освоєння практичних навичок;
- контроль освоєння практичних навичок;
- впровадження комп’ютерних технологій у навчальний процес;
дистанційне навчання;
- підсумковий тестовий контроль знань по модулях;
- дистанційний контроль знань.
6. Необхідність створення комісії з прогнозування запитів майбутнього щодо якості фахівців з медицини та спорту.
7. Корекція навчальних програм з врахуванням запитів майбутнього.
8. Стандарти освіти з врахуванням рекомендацій Європейської асоціації з підвищення якості освіти.
- Політика закладу і процедури забезпечення якості.
- Затвердження моніторингу та періодичний перегляд навчальних
програм і дипломів.
- Оцінювання студентів.
- Забезпечення якості викладацького складу.
- Навчальні ресурси та підтримка студентів.
- Інформаційні системи.
- Публічність інформації.
9.Запропонувати методи взаємного сприяння в підготовці викладацьких кадрів вищої кваліфікації.
10.Взаємний обмін викладачами та студентами.
11.Створення спільних міжвузівських програм поетапного навчання студентів у ВНЗ-партнерах.
12.Створення спільних підгруп з окремих предметів і питань медицини, фармації та спорту.
13.Рекомендувати учасникам Консорціуму перевидання національними мовами кращих провідних підручників, виданих на світовому освітньому просторі.
14. Проводити щорічні освітянські конференції (конгреси, симпозіуми) з питань медицини, фармації та спорту.

б) Наукова діяльність

1. Брати участь у спільних наукових розробках.
2. Брати спільну участь в конкурсах на отримання грантів з міжнародних наукових програм.
3. Проводити обмін сучасними методами наукових досліджень для досягнення кращого ефекту з наукових проблем що розробляють у ВНЗ – партнерах.
4. Проводити взаємне стажування науковців по освоєнню нових методів наукових досліджень.
5. Розробити і пропонувати для впровадження у ВНЗ-партнерах інноваційні технології.
6. Сприяти публікаціям результатів наукових досліджень в періодичних виданнях ВНЗ-партнерів. З цією метою розмістити на сайті Консорціуму всі періодичні видання учасників Консорціуму з умовами публікації.
7. Практикувати написання монографій з окремих наукових проблем.
8.Брати участь в наукових форумах, які проводяться на базах ВНЗ-партнерів.

в) Охорона здоров’я і спорт

1. Впровадження інноваційних технологій в галузі медицини і спорту.
2. Взаємне стажування для освоєння нових методів діагностики, лікування, фізіологічної, фізичної, психічної та соціальної реабілітації.
3. Участь у соціальних програмах з охорони здоров’я та спорту країн учасниць Консорціуму.
4. Впровадження у виробництво нового діагностичного, лікувального, реабілітаційного, спортивного та навчального обладнання.
Архів новин