Основною метою діяльності Консорціуму є формування сучасної ефективної корпоративної системи підготовки кваліфікованих професійних фахівців і наукових кадрів нового рівня в сферах охорони здоров'я, фізичного виховання і спорту (зокрема здоров'я людини, фізичної реабілітації, фітнесу та рекреації), а також створення ефективної інноваційної системи сфери медичної освіти та науки фізичного виховання і спорту, реалізація інноваційних проектів на основі інтеграції наукового, освітнього, лікувально-профілактичного, інноваційного та технологічного потенціалу організацій - членів Консорціуму, впровадження результатів інноваційної діяльності Консорціуму в області медичної освіти, фізичного виховання і спорту, пов'язаних з ними сфер діяльності.

Для реалізації цілей роботи Консорціуму повинні бути вирішені такі загальні завдання:

• розвиток інноваційних форм організації освітнього, лікувально-профілактичного і наукового процесів в сферах охорони здоров'я, фізичного виховання і спорту (зокрема, здоров'я людини, фізичної реабілітації, фітнесу і рекреації);

• створення, постійне вдосконалення і реалізація програми прогнозування вимог майбутнього у розвитку системи охорони здоров'я, фізичного виховання і спорту своїх країн і глобальних потреб забезпечення здоров'я всього людства;

• зміцнення зв'язків між Учасниками Консорціуму та представниками інших сфер діяльності, пов'язаних з охороною здоров'я, фізичним вихованням і спортом (державні та інші лікувально-профілактичні установи, підприємства медичного, фармацевтичного та оздоровчого напрямку, бізнес-структури в сфері медичних послуг, оздоровлення, попередження та профілактики захворювань, представниками органів державної влади країн Учасників);

• сприяння реалізації проектів та ініціатив Учасників, реалізації їх спільної участі в конкурсах, грантах і програмах своїх країн і міжнародних;

• інформаційне забезпечення роботи Консорціуму.

Архів новин