Відомості про кафедру акушерства та гінекології медичного факультету Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського

 

Кафедра акушерства і гінекології медичного факультету Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського почала функціонувати з вересня 1958 року.

Клінічною базою кафедри є обласне клінічне пологове об'єднання, яке з 1960 року було переведено з міської лікарні в нове, типове, добре обладнане на той час необхідною апаратурою приміщення. В розпорядженні працівників кафедри було три учбові кімнати, 2 кабінети і одна лабораторія для проведення наукових досліджень. Кафедра була забезпечена необхідним унаочненням та обладнанням, що дозволило організувати педагогічний і науковий процес на належному рівні. В 1962-1963 р.р. створено анатомічний музей макропрепаратів, який надалі поступово поповнювався. З 1973 року почала працювати телеустановка, при допомозі якої в три учбові кімнати проводилася трансляція акушерських операцій.

З кожним новим навчальним роком ріс і міцнів колектив кафедри. Змінювався і його склад.

Першим завідувачем кафедри акушерства і гінекології з серпня 1958 р. до червня 1962 р. працював професор Соломон Вульфович Кісін. У 1953 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Артеріальне кровопостачання матки та її придатків в нормі і патології”.

В штаті кафедри почали працювати кандидати медичних наук Л.Т. Зуєнко (1958-1960), Л.К. Дятлова (1958 – 1962), В.І. Кузнєцова (1959-1960), О.М. Іванова (1960-1961) та асистент Н.В. Рижак (1958 – 1961), .

З серпня 1961 року асистентом кафедри працював Володимир Олексійович Лукащук. У 1965 році захистив кандидатську дисертацію. З 1969 року до 2001 р. обіймав посаду доцента кафедри.

З квітня 1962 року на посаді доцента кафедри , а з липня 1962 р. до 1967 р.- завідувачем кафедри працював Микола Олександрович Шилко. В 1964 р. захистив докторську дисертацію на тему: ”Фактори, які впливають на величину крововтрати в послідовому і ранньому післяродовому періодах”. В 1966 р. йому було присвоєно звання професора кафедри акушерства і гінекології. Проф. М.О. Шилко розробив схему комплексного лікування маткових кровотеч. Він автор і співавтор 70 наукових публікацій. Підготував 9 кандидатів медичних наук, які вивчали проблему згортання крові у вагітних, роділь, породіль та новонароджених при різноманітній акушерській патології. Серед його учнів - асистент кафедри Леоніла Борисівна Бокова (1962 - 1967), Раїса Петрівна Люлька (1963-1972 – асистент, 1972-1974 – доцент кафедри), Анатолій Юхимович Франчук (1967-1975 асистент, 1976-1986 доцент, з 1985 р. до 1997 р. – завідувач кафедри, з 1997 року – професор кафедри), Гаяне Тигранівна Борсук (1969-1979 асистент, з 1979 р. до 1996 р. доцент), Гнат Петрович Грижак (асистент в 1963 – 1969 р.р.)

Асистентом (в 1963-1964 р.р.), доцентом (в 1964-1989 р.р.) кафедри працювала Ольга Гаврилівна Петраш. В 1958 р. захистила кандидатську дисертацію “Вивчення загального йоду в крові вагітних і породіль ендемічного зобного вогнища”.

Асистентом кафедри в 1968-1977 р.р. працювала Олександра Іванівна Дєткова.

З вересня 1967 р. до червня 1985 р. очолював кафедру доцент, а пізніше професор Олександр Олександрович Воронцов. Наукова робота кафедри під його керівництвом була спрямована на вивчення ролі аутоалергії в патогенезі запальних захворювань жіночих статевих органів. Професор О.О. Воронцов автор і співавтор 112 наукових публікацій. Підготував 10 кандидатів і 1 доктора медичних наук. Серед них асистенти Василь Кіндратович Дідич, Галина Кирилівна Скакун, Юрій Кирилович Журбенко, Світлана Василівна Ющишина, Ірина Федорівна Гурова, Орест Васильович Помазанський, Володимир Михайлович Флехнер, Зінаїда Миколаївна Кучма, Дмитро Павлович Вітик.

З 1985 р. до 1997 р. – завідувачем кафедри працював Анатолій Юхимович Франчук. В 1970 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Згортальна і протизгортальна системи крові у новонароджених, які народилися в асфіксії”. В 1986 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Клініко-патогенетичні аспекти лікування запальних захворювань внутрішніх статевих органів жінки”. У 1987 р. отримав звання професора.

У 1972-1975 р.р. був заступником декана лікувального факультету, а в 1976-1990 р.р. – деканом. Він співавтор підручника “Акушерство”, автор і співавтор 150 наукових і навчально-методичних публікацій. Має 5 авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 8 кандидатів і 2 докторів медичних наук.

Асистентом кафедри акушерства і гінекології з 1974 р. працює Орест Васильович Помазанський. В 1979 р. захистив кандидатську дисертацію. Автор і співавтор 93 наукових публікацій та 10 раціоналізаторських пропозицій.

Володимир Михайлович Флехнер працював асистентом кафедри з 1974 р. У 1980 р. захистив кандидатську дисертацію і у 1981 отримав звання доцента. Автор і співавтор 90 наукових робіт, 1 винаходу, 5 рацпропозицій. Завідувач Центру планування сім'ї.

З 1975 р. працює спочатку асистентом кафедри акушерства і гінекології медичного факультету, а в 1988-1998 р.р. завідувачем кафедри акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти Микола Іванович Жиляєв. У 1990 р. йому присвоєно вчене звання доцента. В 1992 році захистив докторську дисертацію, присвячену вивченню змін перекисного окислення ліпідів і ендогенної антиокислювальної системи при неспецифічних запальних процесах внутрішніх статевих органів у жінок. Автор і співавтор 80 наукових публікацій, методичних рекомендацій, 1 монографії і 2 навчальних посібника. Має 1 авторське свідоцтво на винахід, 25 рацпропозицій. Підготував 3 кандидати наук. З 1998 р. працює професором кафедри акушерства і гінекології медичного факультету.

Асистентом кафедри з 1980 року працює кандидат медичних наук Зінаїда Миколаївна Кучма. Автор і співавтор наукових публікацій, співавтор 5 підручників: “Акушерство” та “Гінекологія” для студентів вищих медичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації, “Гінекологія” для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, підручників “Медсестринство у гінекології” та “Медсестринство в акушерстві”.

Кандидат медичних наук Дмитро Павлович Вітик працює асистентом кафедри з 1988 року. Автор і співавтор 40 наукових публікацій.

З 1989 року – асистентом, а з 1997 р. по 2001 р. - доцентом кафедри працювала Алла Володимирівна Бойчук. У 1989 році захистила кандидатську дисертацію. У 2001 році захистила докторську дисертацію: “Діагностика і лікування запальних захворювань матки та її придатків залежно від стану імунної, гормональної та антиоксидантної системи організму”. З 2001 очолює кафедру акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського. Автор і співавтор 76 наукових робіт.

З 1990 року на кафедрі працює Стефан Володимирович Хміль. Закінчив Тюменський медичний інститут, клінічну ординатуру та аспірантуру, захистив кандидатську дисертацію. З 1990 року – асистент, з 1993 року – доцент кафедри акушерства та гінекології медичного факультету. У 1994 році захистив докторську дисертацію на тему: “Клініко-патогенетичне обгрунтування превентивної фізіотерапії в профілактиці та комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань у породіль”. З 1995 року – професор, з 1997 року – завідувач кафедри. Автор понад 100 наукових праць, 12 винаходів. Підготував 6 кандидатів наук. За редакцією проф. С.В. Хміля вийшли підручники “Акушерство” та “Гінекологія” для студентів вищих медичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації, “Гінекологія” для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, підручників “Медсестринство у гінекології” та “Медсестринство в акушерстві”. Академік Академії наук Національного прогресу. Основні наукові напрямки – застосування лазерів в акушерстві та гінекології, репродуктивна медицина, остеопороз, менопауза. Віце-президент Європейської асоціації менопаузи. Президент Всеукраїнської асоціації менопаузи та репродуктивного здоров'я жінки.

Асистентами кафедри працюють кандидати медичних наук Лимар Любов Євгенівна та Маланчин Ірина Миколаївна.

Асистентом кафедри з 1994 р. працює Леся Іванівна Романчук. В 1998 році захистила кандидатську дисертацію. Автор і співавтор наукових публікацій, 1 винаходу, співавтор 5 підручників: “Акушерство” та “Гінекологія” для студентів вищих медичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації, “Гінекологія” для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, підручників “Медсестринство у гінекології” та “Медсестринство в акушерстві”. З 1999 року член Національної Спілки письменників України.

З 1995 р. по 1997 р. – асистентом, в 1997-1998 р.р – доцентом, а з 1999 р. – професором кафедри працює Лариса Михайлівна Маланчук. В 1994 р. захистила кандидатську дисертацію. У 1998 р. захистила докторську дисертацію на тему: “Ендолімфатична терапія і малоінвазивні оперативні втручання у хворих з гнійними запальними захворюваннями придатків матки, що знаходились під тривалим впливом малих доз радіації”. Автор і співавтор 46 наукових праць та монографії. Має 2 рацпропозиції.

Асистент Ничик Андрій Зіновійович, кандидат медичних наук, працює на кафедрі з 1999 року. Автор 24 наукових праць, 1 винаходу.

Стельмах Олена Євгенівна у 1999 році захистила кандидатську дисертацію, асистент кафедри акушерства та гінекології з 2000 року. Завуч кафедри.

Загалом з 1958 року на кафедрі на посадах завідувачів, доцентів та асистентів працювало 34 особи, з них 31 – з вченими ступенями та званнями.

У 1966 р. видано книгу “Профессия врача – подвиг” за редакцією проф. С.В. Кісіна. У 1998-2000 р.р. видано підручники “Акушерство” та “Гінекологія” для студентів вищих медичних навчальних закладів I-II рівнів акредитації, “Гінекологія” для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, підручників “Медсестринство у гінекології” та “Медсестринство в акушерстві” за редакцією завідувача кафедри проф. С.В. Хміля. У 1999 р. видано посібник “Акушерський фантом” за редакцією проф. М.І. Жиляєва.

Основні напрямки наукових розробок - гестози вагітних, стан згортальної та антизгортальної системи крові у вагітних, роділь та породіль при акушерській патології, лазеротерапія, ентеросорбція та імунокорекція у комплексному лікуванні гнійно-запальних захворювань в акушерстві та гінекології; вдосконалення методів діагностики, лікування і профілактики посткастраційного та клімактеричного синдрому.

Захищено: 6 докторських дисертацій (Шилко М.О., Франчук А.Ю., Жиляєв М.І., Хміль С.В., Маланчук Л.М., Бойчук А.В.); 32 кандидатських дисертації, з них 28 - випускниками Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я. Горбачевського.

Працівники кафедри з моменту її організації через відділення екстренної та невідкладної допомоги регулярно виїжджають у райони області з метою надання консультативної та лікувальної допомоги у сільській місцевості вагітним та хворим жінкам. Найскладніші оперативні втручання у клініці виконують співробітники кафедри.