Компакт диск: ПРАКТИЧНА ГІНЕКОЛОГІЯ, розроблений на замовлення Тернопільської державної медичної академії , розрахований на студентів медичних вузів ІII - ІV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, лікарів-курсантів.
Інформаційна підтримка: Кафедра акушерства і гінекології факультету післядипломної освіти
  Передмова
  Література
Програмне забезпечення, дизайн, запис: Студія компакт дисків. Видавництво "УкрМедКнига".

ДАЛІ

Записано: Травень2001р.