ПЛАН

РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Дата

засідання

Порядок денний засідань.

Відповідальний за підготовку питань.

Відмітка про виконання

1

2

3

31.08.11

1. Стан готовності кафедр ФПО до нового навчального року

Доповідач: проф. Гребеник М.В.

2. Результати атестації лікарів – інтернів із спеціальності «Загальна практика-сімейна медицина», «Внутрішні хвороби», «Педіатрія».

Доповідачі: голови атестаційних комісій

 

28.09.11

1. Результати атестації лікарів – інтернів із спеціальності «Хірургія», «Акушерство і гінекологія», «Анестезіологія і реанімація», «Клін. фармація».

Доповідачі: голови атестаційних комісій

2. Виконання плану набору лікарів-інтернів І року навчання. Доїзд випускників 2011 до місця призначення.

Доповідач: Кіцак  Я.М.

 

26.10.11

1. Стан Web-сторінок кафедр факультету.

Доповідач: доц. Поляцко К.Г.

2. Навчально-методичне забезпечення і організація навчання на кафедрі «Ендоскопії з малоінвазивною хірургією, урологією, ортопедією та травматологією» ФПО

Доповідач: доц. Кулянда І.С.

3. Результати перевірки проходження заочного циклу інтернатури на базах стажування Тернопільської області

Доповідач: проф. Масик О.М.

 

30.11.11

1. Організація післядипломного навчання на кафедрі клінічної лабораторної діагностики

Доповідач: проф. Кліщ І.М.

2. Методичне і матеріально-технічне забезпечення підготовки інтернів у навчально-практичних центрах первинної медико-санітарної допомоги.

Доповідач: доц. Зоря Л.В.

3. Організація підготовки інтернів до складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Лікувальна справа» на кафедрах факультету.

Доповідач: доц. Хлібовська О.І.

 

28.12.11

1. Обговорення та затвердження звітів кафедр ФПО за 2011 рік та планів роботи на 2012 рік.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

2. Обговорення та затвердження  плану роботи ФПО на 2012 рік.

Доповідач: проф. Гребеник М.В.

 

25.01.12

1. Наукова і винахідницька робота на  кафедрах ФПО.

Доповідач: доц. Бенедикт В.В.

2. Організація проведення тематичного вдосконалення «Оперативне акушерство»

Доповідач: доц. Ониськів Б.О.

3. Готовність лікарів-інтернів до складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Лікувальна справа».

Доповідач: доц. Хлібовська О.І.

 

29.02.12

1. Стан лікувальної роботи на кафедрах ФПО.

Доповідач: доц. Герасимець Ю.М.

2. Методичне і матеріально-технічне забезпечення підготовки лікарів-інтернів фаху «Акушерство і гінекологія»

Доповідач: доц. Хлібовська О.І.

3. Роль самостійних чергувань інтернів в оволодінні практичними навичками на базі ТКМЛ № 2.

Доповідач: доц. Свистун Р.В.

 

28.03.12

1.  Впровадження результатів науково-дослідних робіт в практику лікувально-профілактичних закладів.

Доповідач: доц. Рогальський І.О.

2. Стан видавничої діяльності на кафедрах ФПО.

Доповідач: доц. Коптюх В.І.

3. Мультимедійні засоби забезпечення при проведенні практичних занять для інтернів.

Доповідач: доц. Бенедикт В.В.

 

25.04.12

1. Стан виконання дисертаційних робіт на факультеті.

Доповідачі: виконавці дисертаційних робіт.

2. Особливості організації навчального процесу на курсі анестезіології і реанімації.

Доповідач: проф. Гнатів В.В.

 

30.05.12

1. Результати ліцензійного іспиту „Крок 3”

Доповідач: доц. Хлібовська О.І.

2. Готовність кафедр ФПО до атестації лікарів-інтернів.

Доповідач: доц. Лазарчук Т.Б.

 

20.06.12

1. Захист магістрантських робіт

Доповідачі: магістранти ФПО

2. Виконання рішень вченої ради ФПО.

Доповідач: доц. Шостак С.Є.

3. Затвердження плану роботи вченої ради ФПО.

Доповідач: проф. Гребеник М.В.