30.05.12

1.     Стан виконання дисертаційних робіт на факультеті.

Доповідачі: виконавці дисертаційних робіт.

2.     Особливості організації навчального процесу на курсі анестезіології і реанімації.

Доповідач: проф. Гнатів В.В.

3.     Стан лікувальної роботи на кафедрах ФПО.

Доповідач: доц. Герасимець Ю.М.

4.     Результати ліцензійного іспитуКрок 3”

Доповідач: доц. Хлібовська О.І.

5.     Готовність кафедр ФПО до атестації лікарів-інтернів.

Доповідач: доц. Лазарчук Т.Б.