Рішення вченої ради ФПО  від 25.01.2012 р.

 

Порядок денний

1.     Конкурсні справи

Доповідач: доц. Шостак С.Є.

2.     Наукова і винахідницька робота на  кафедрах ФПО.

Доповідач: доц. Бенедикт В.В.

3.     Організація проведення тематичного вдосконалення «Оперативне акушерство»

Доповідач: доц. Ониськів Б.О.

4.     Готовність лікарів-інтернів до складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Лікувальна справа».

Доповідач: доц. Хлібовська О.І.

5.     Різне.

 

По 1 питанню:

Конкурсні справи

Доповідач: доц. Шостак С.Є.

 

Постановили

За результатами таємного голосування (“за”- 18, “проти” - 0, “недійсних бюлетенів” - 0) обрати П’ятночка В.І. на посаду доцента кафедри «Хірургії» ФПО.

 

По 2 питанню:

Наукова і винахідницька робота на  кафедрах ФПО.

Доповідач: доц. Бенедикт В.В.

 

Постановили:

1. Активізувати роботу кафедр по оформленню нових впроваджень у практичну охорону здоровя України.

Відповідальні: викладачі кафедр ФПО

Термін виконання: до 31.12.2012

2. Активно залучати пошукачів дисертаційних робіт до винахідницької і раціоналізаторської роботи.

Відповідальні: зав. кафедрами ФПО,

 керівники дисертаційних робіт

Термін виконання: постійно

 

3. Розробити концепцію факультетської НДР

Відповідальні: зав. кафедрами ФПО,

проф.. Дзюбановський І.Я.

Термін виконання: 30 березня 2012

По 3 питанню:

Організація проведення тематичного вдосконалення «Оперативне акушерство»

Доповідач: доц. Ониськів Б.О.

 

Постановили: Організацію проведення тематичного вдосконалення «Оперативне акушерство» вважати задовільною.

 

По 4 питанню: Готовність лікарів-інтернів до складання ліцензійного іспиту «Крок 3. Лікувальна справа».

Доповідач: доц. Хлібовська О.І.

 

Постановили:

1  Щоденно проводити розбір задач з бази Кроку-3 у групах

Відповідальні: викладачі кафедр ФПО,

Термін виконання: до 27 березня 2012

 

2  Змінити формат лекцій-консультацій по підготовці до Кроку-3.

Відповідальні: лектори кафедр ФПО,

 які готують лекції

Термін виконання: лютий 2012

По 5 питанню:

Різне.

Виступили: проф. Гребеник М.В.

 

Постановили:

1              З метою підготовки заходів, приурочених до 55 річчя ВДНЗ «Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського» активізувати роботу по підготовці фільму про історію кафедр ФПО для музею університету.

Відповідальні: доц. Зоря Л.В., доц..Герасимець Ю.М.,

доц..Бенедикт В.В., доц..Рогальський,

доц.. Сопель В.В., доц.. Грубар Ю.О.

Термін виконання: лютий 2012

 

2              Активізувати винахідницьку діяльність викладачів кафедр

Відповідальні: викладачі кафедр ФПО,

Термін виконання: постійно

 

3              На ВЕБ-сторінках кафедр внести зміни в плани проведення курсів для лікарів різних фахів на перше півріччя 2012 року

Відповідальні: зав.кафедр ФПО,

завучі кафедр

Термін виконання: 30 січня 2012