Рішення вченої ради ФПО від 29.02.2012 р.

 

Порядок денний

1. Мультимедійні засоби забезпечення при проведенні практичних занять для інтернів.

Доповідач: доц. Бенедикт В.В.

2. Методичне і матеріально-технічне забезпечення підготовки лікарів-інтернів фаху «Акушерство і гінекологія»

Доповідач: доц. Хлібовська О.І.

3. Про результати впровадження наскрізної програми практичних навичок для лікарів-інтернів фаху «Загальна практика-сімейна медицина» по кафедрах ФПО.

Доповідач: доц. Свистун Р.В

4. Різне.

Доповідач: проф. Гребеник М.В.

 

 

По 1 питанню:  Мультимедійні засоби забезпечення при проведенні практичних занять для інтернів.

Доповідач: доц. Бенедикт В.В.

 

Постановили: Використання мультимедійних засобів проводиться на достатньому рівні, що суттєво покращує якість проведення занять на кафедрах ФПО.

По 2 питанню: Методичне і матеріально-технічне забезпечення підготовки лікарів-інтернів фаху «Акушерство і гінекологія»

Доповідач: доц. Хлібовська О.І

Постановили: Методичне і матеріально-технічне забезпечення підготовки лікарів-інтернів фаху «Акушерство і гінекологія» вважати задовільним.

 

По 3 питанню: Про результати впровадження наскрізної програми практичних навичок для лікарів-інтернів фаху «Загальна практика-сімейна медицина» по кафедрах ФПО.

Доповідач: доц. Свистун Р.В.

Постановили:

З метою оптимізації практичної підготовки і контролю освоєння практичних навичок створити уніфіковані матрикули лікаря-інтерна з фаху «Загальна практика-сімейна медицина»

Відповідальні: завідувач. і завучі кафедр ФПО

Термін виконання: до 01.09.2012

По 4 питанню:

Різне.

Доповідач: проф. Гребеник М.В.

Постановили:

1              Регулярно поновлювати матеріали Web-сторінок кафедр факультету

Відповідальні: зав. кафедрами,

відп. за Web-сторінку

 кафедр факультету

Термін – постійно

 

2              Оформити Web-сторінки кафедр факультету згідно розпорядження проректора з  науково-педагогічної і лікувальної роботи

                                                   Відповідальні: зав. кафедрами, відп. за Web-сторінку  кафедр факультету

Термін –  до 05.03.12