Рішення вченої ради ФПО  від 22 грудня 2010 р.

 

Порядок денний

1. Конкурсні справи. Про заміщення  вакантної посади доцента кафедри педіатрії та доцента кафедри акушерства і гінекології ФПО.

2. Обговорення та затвердження звітів кафедр ФПО за 2010 рік та планів роботи на 2011 рік.

Доповідачі: завідувачі кафедр.

3. Обговорення та затвердження  плану роботи ФПО на 2011 рік.

Доповідач: д.м.н. Гребеник М.В.

 

По 1 питанню:

Конкурсні справи. 

Про заміщення  вакантної посади доцента кафедри педіатрії та доцента кафедри акушерства і гінекології ФПО.

 

Постановили

1. За результатами таємного голосування (“за”- 16, “проти” - 0, “недійсних бюлетенів” - 0) обрати Сагаль І.Р. на посаду доцента кафедри педіатрії ФПО

2. За результатами таємного голосування (“за”- 15, “проти” - 1, “недійсних бюлетенів” - 0) обрати Ониськова Б.О. на посаду доцента кафедри акушерства і гінекології ФПО

 

По 2 питанню:

Обговорення та затвердження звітів кафедр ФПО за 2010 рік та планів роботи на 2011 рік.

Доповідачі: завідувачі кафедр (звіти і плани роботи кафедр факультету наявні в деканаті).

Постановили:

Затвердити звіти за 2010 рік і плани на 2011 рік роботи кафедр ФПО.

 

Слухали по 3 питанню: Обговорення та затвердження  плану роботи ФПО на 2011 рік.

Постановили:   

Затвердити план роботи ФПО на 2011 рік.

 

Слухали по 4 питанню:

Різне

Доповідач: декан ФПО, д.м.н. Гребеник М.В

 

Постановили:   

1.     Впровадити дистанційне навчання на ФПО

2.     Переглянути і оновити методичні матеріали кафедр у друкованому і електронному варіанті

 

 Відповідальні: зав. кафедр ФПО

викладачі кафедр ФПО

Термін виконання: до 30.06.11р.