Рішення вченої ради ФПО  від 24 листопада 2010 р.

 

 

По 1 питанню:

Організація підготовки інтернів на стоматологічному факультеті

Доповідач: Доц. Скакун Л.М.

 

Постановили:

1.     Прийняти інформацію про організацію підготовки інтернів на стоматологічному факультеті до відома.

2.     дозволити провести очний цикл по стоматології для інтернів ІІ року навчання в два етапи: 1-ий потік - з січня по березень, 2-ий потік – з квітня по червень 2011р.

3.     Просити Ректорат університету затвердити додатково ставку асистента на кафедрі «Хірургічної стоматології» з 1 січня 2011 р. у звязку із збільшенням педагогічного навантаження у 2011 р.

Відповідальні: зав. кафедрою хірургічної стоматології,

д.мед.н. Нагірний Я.П.,

зав. інтернатурою Я.М. Кіцак

Термін виконання: до 30.12.10р.

По 2 питанню:

Наступність у підготовці спеціалістів з фаху "Загальна практика-сімейна медицина" на до- і післядипломному етапах навчання.

Доповідач: доц. Зоря Л.В.

 

Постановили:

1              Залучати сімейних лікарів амбулаторій загальної практики-сімейної медицини, де розташовуються навчально-практичні центри, до роботи студентів та інтернів, яка стосується проведення медичних оглядів та диспансерного спостереження.

2              Для проведення диспансеризації населення згідно із наказом МОЗ України №728 від 27.08.2010 р. зобов’язати студентів заповнювати «Анамнестичну анкету», затверджену МОЗ України, і ввести дані у програму «Реєстратура».

3              Продовжити контроль за заповненням медичних паспортів сімей в електронному варіанті.

Відповідальні: ас. Творко В.М.,

викладачі кафедр ФПО, лікарі-інтерни

Термін виконання: до 30 06.2011р.

 

По 3 питанню:

Різне.

Доповідач: декан ФПО, д.м.н. Гребеник М.В.

 

Постановили:

1.        Працювати над виконанням рішень Вченої ради університету від 23.11.2010р. стосовно ФПО.

2.        З метою контролю дисципліни інтернів і курсантів в позаурочний час систематично проводити перевірку гуртожитків, в яких вони проживають.

 

Відповідальні: зав. кафедр ФПО

викладачі кафедр ФПО

Термін виконання: до 30.06.11р.