Рішення вченої ради ФПО  від 23 лютого 2011 р.

 

Порядок денний

 

1. Стан лікувальної роботи на кафедрах ФПО.

Доповідач: доц. Герасимець Ю.М.

2. Ефективність викорисання матеріалів, розміщених на Web-стор. факультету при підготовці інтернів.

Доповідач: доц. Поляцко К.Г.

 

По 1 питанню:

Стан лікувальної роботи на кафедрах ФПО.

Доповідач: доц. Герасимець Ю.М.

 

Постановили:

 

1.     Вважати стан виконання лікувального навантаження на кафедрах факультету післядипломної освіти задовільним.

2.     Звернутись в лікувальний відділ з ініціативою про зміну порядку обліку виконання лікувального навантаження викладачами кафедр (з 1-го по останній робочий день попереднього місяця)

Відповідальні: завідувачі кафедр факультету,

відповідальні за лікувальну роботу кафедр

                                          Термін виконання: протягом року

 

 

3.     Покращити впровадження в лікувальний та діагностичний процес своїх та запозичених сучасних методик діагностики і лікування

Відповідальні: викладачі кафедр

                                          Термін виконання: протягом року

 

По 2 питанню:

Ефективність викорисання матеріалів, розміщених на Web-стор. факультету при підготовці інтернів.

Доповідач: доц. Поляцко К.Г.

 

Постановили:

 

1.     Викладачам кафедри постійно поновлювати  матеріали згідно нових даних щодо діагностики і лікування захворювань внутрішніх органів.

Відповідальний: всі викладачі кафедри

Термін виконання: протягом року

 

2. Посилити контроль за отриманням лікарями-інтернами логіну та паролю для доступу в інтранет

Відповідальні: інспектор ФПО, Кіцак Я.М.

Термін виконання: протягом року