Інструкція по організації навчального процесу для студентів та викладачів

 

 

 

Реєстрація абітурієнта

 

1       Вхід у систему дистанційного навчання

1.1Для реєстрації абітурієнту потрібно ввійти на таку електронну адресу: http://www.tdmu.edu.te.ua. З’явиться головна сторінка web–порталу ТДМУ.

1.2 В головному меню ліворуч потрібно відшукати   розділ Центр дистанційного навчання та вибрати  посилання Електронна реєстрація абітурієнтів, яка запропонована на українській та російській мовах. Для англомовних абітурієнтів реєстрація здійснюється на англомовній версії Веб-порталу.

1.3 Відкривши сторінку Електронна реєстрація абітурієнтів абітурієнт проводить реєстрацію особи ( вказавши Прізвище, Ім'я, По батькові, E-mail, Адресу, Телефон ).

Прийом документів

 

1 Прийом документів у громадян України здійснюється з (15 липня по 22 липня (включно) 2010 року) Приймальною комісією університету.

2. Прийом документів у іноземних громадян (громадян Америки) здійснюється, згідно договору,  корпорацією International Career Consulting Inc., сертифікат від 12.06.1997 року, зареєстрованою в штаті Нью-Йорк, США(15 липня по 22 липня (включно) 2010 року).

3. При наявності вакантних контрактних місць Приймальна комісія може оголосити додатковий прийом документів за погодженням МОН та МОЗ України до 30 серпня.

4. Вступники, які зареєструвалися у розділі Електронна реєстрація абітурієнтів, отримують на вказаний ними власний E-mail   електроний пакет документів для вступників, персональний пароль та логін доступу до порталу університету на час вступних випробувань.

 

Електронний пакет документів для вступника (громадянина України)

 

1. Заява вступника.

2. Диплом та його додаток про середню або вищу медичну освіту або його копію, завірену в установленому порядку.

3. Медична довідка за формою 086-у (медичну комісію вступники проходять за місцем проживання) (оригінал або копію).

4. 6 фотокарток розмірами 3´4 см.

5. Копію трудової книжки (для осіб, які мають стаж роботи).

6. Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта).

7. Ідентифікаційний код.

 

Електронний пакет документів для вступника (іноземного громадянина)

1.     Угода (контракт).

2.     Сертифікат або диплом про середню або вищу освіту або його копію, завірену в установленому порядку (юридично).

3.     Дозвіл або ліцензію на право працювати медичною сестрою(екзаменаційний сертифікат NCLEX або CGFNS), або його копію, завірену в установленому порядку (юридично).

4.     Свідоцтво про народження або його копію, завірену в установленому порядку (юридично).,

5.     6 фотокарток розміром 3´4 см.

6.     Сертифікат про стан здоров'я.

7.     Паспорт.

 

Правила проходження вступного іспиту для вступника (громадянина України) та співбесіди для вступника (іноземного громадянина)

 

1. До вступних випробувань допускаються особи, які надали приймальній комісії повний пакет документів вступника.

2. Вступні іспити проводяться за допомогою тестового контролю в комп'ютерній програмі Moodle.  Для цього абітурієнту слід зайти на сервер  дистанційного навчання, ввівши попередньо отриманий логін та пароль.

3.  В списку розділів  потрібно вибрати «Сестринська справа (бакалавр) - дистанційна форма навчання» та назву вступного іспиту.

4. Для конкурсного відбору вступників (громадян України) за кошти юридичних і фізичних осіб за спеціальністю 6.120101 “Сестринська справа”- бакалавр на дистанційну форму навчання передбачений дистанційний іспит з основ сестринської справи, проведений в системі Moodle.

5. Даний  іспит включає  50 тестових запитань (50 хв на складання іспиту), які відбираються індивідуально для кожного абітурієнта системою Moodle із загальної бази даних розробленої для вступників.

6. Для конкурсного відбору вступників (іноземних громадян) за кошти юридичних і фізичних осіб за спеціальністю 6.120101 “Сестринська справа”- бакалавр на дистанційну форму навчання передбачена співбесіда в режимі On-Line у системі “Skype”.

7. Приймальна комісія призначає дату і час вступних іспитів та співбесіди. Дана інформація  відправляється абітурієнтам на вказаний ними власний E-mail не пізніше двох тижневого терміну до початку випробувань.

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДЛЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ

 

п/п

Тема

1.

Спостереження та догляд за пацієнтами з порушенням функції травлення

2.

Спостереження та догляд за пацієнтами з порушенням функції сечовиділення

3.

Шлункове та дуоденальне зондування

4.

Участь медсестри в лабораторних методах дослідження

5.

Участь медсестри в рентгенологічних методах дослідження

6.

Участь медсестри в інструментальних методах дослідження

7.

Ієрархія людських потреб за Маслоу

8.

Основні поняття та положення медсестринських моделей

9.

Медсестринський процес, перший та другий етапи

10.

Третій, четвертий і п’ятий етапи медсестринського процесу

11.

Історія медсестринства та перспективи розвитку

12.

Типи лікувально-профілактичних закладів, їх структура й функції. Роль медсестри у задоволенні потреб пацієнта.

13.

Інфекційна безпека, інфекційний контроль в ЛПЗ. Дезінфекція.

14.

Види та методи стерилізації. Асептика й антисептика.

15.

Харчування та годування хворих.

16.

Термометрія. Догляд за хворими в гарячці.

17.

Методи найпростішої фізіотерапії.

18.

Спостереження та догляд за пацієнтами з порушеннями функції дихання

19.

Спостереження та догляд за пацієнтами з порушенням кровообігу, тяжкохворими й агонуючими.

20.

Здоров’я. Фактори ризику. Задоволення потреби пацієнта в отриманні знань про здоровий спосіб життя і профілактику захворювань.

21.

Задоволення потреби пацієнта в отриманні знань про раціональне харчування, рухову активність і загартування.

22.

Виписування, зберігання та застосування ліків.

23.

Парентеральне введення ліків.

24.

Ускладнення ін’єкцій та їх профілактика.

25.

Медична етика та деонтологія. Мистецтво спілкування в медсестринстві. Моральна та етична відповідальність медсестри.

 

 

 

 

 

Зарахування абітурієнта

 

1. Зарахування абітурієнта проводиться наказом Приймальної комісії на конкурсній основі по даних вступних випробувань для вступника (громадянина України) і по даних співбесіди для (іноземного громадянина).

2. Інформація про зарахування абітурієнта та навчальний процес відправляється на вказаний ними власний E-mail .

3. Зарахування на дистанційну форму навчання за спеціальністю „Сестринська справа” – бакалавр проводиться двічі на навчальний рік -  до 30 серпня  та до 15 лютого.

4. Наказ про зарахування абітурієнтів на 1 курс навчання за спеціальністю 6.120101 “Сестринська справа”- бакалавр дистанційна форма навчання Приймальна комісія подає в центр дистанційного навчання розміщений в науково-навчальному інституті медсестринства.

 

Навчальний процес

1.     Створено Центр дистанційного навчання, який організаційно і технологічно забезпечує навчання за дистанційною формою (наказ №365 від 12.09.2008).

2.     Створено „електронний деканат” з можливістю On-Line контролю навчального процесу системи дистанційного навчання.

3.     В ТДМУ використовується система руху студентів ВМ(Ф)НЗ України”Контингент”, яка є Web-орієнтованою та підтримує технологію клієнт-сервер.

4.     Для відповідного напрямку підготовки фахівців з використанням технологій дистанційного навчання розроблений та затверджений навчальний план.

5.     У відповідності до наказів Міністерства освіти України від 07.08.2002 р. № 450 та Міністерства охорони здоров’я України від 06.06.1986 р. №804 розроблені та затверджені  норми часу для планування та обліку навчальної роботи науково – педагогічних працівників, а також затверджено перелік основних видів методичної, наукової й організаційної роботи науково–педагогічних працівників, які залучені до дистанційної форми навчання.

6.     При обрахунку чисельності штатних одиниць, залучених до навчального процесу, формування чисельності академічних груп для дистанційної форми навчання норматив чисельності студентів в групі визначається у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1134.

7.     Всі викладачі, які залучені до навчального процесу і працюють на постійній основі, є фахівцями відповідних науково-педагогічних спеціальностей та пройшли курси у сфері дистанційного навчання

8.     Навчальний процес проводиться згідно розкладу який розміщений  на порталі університету.

9.     Тривалість навчання 2 роки (4 семестри).

10.                                                                                                                 Зв'язок викладача із студентом відбувається через мережу Інтернет на порталі університету двома основними способами: перший спосіб – обмін інформацією через поштові скриньки розміщенні на Web – порталі університету; другий спосіб  зв'язок через Інтернет у системі “Skype”.

11.                                                                                                                 Кожному студенту відкривається персональна електронна поштова скринька на Web-порталі університету та додається персональний пароль та логін доступу до нього на час проходження навчання.Через дану скриньку викладач буде підтримувати зв'язок між студентом, а також студент має змогу відправляти власну інформацію на сриньку викладача.

12.                                                                                                                 Викладач і студент регіструються у системі “Skype”, попередньо встановивши її на своєму персональному комп'ютері, проводять обмін між собою контактними зареєстрованими іменами користувача у системі і через встановленні Web-камери проводять спілкування та вільно обмінюються інформацією по навчальному процесу. Цей спосіб дає можливість ідентифікації особи (студента) і збільшує швидкість обміну інформації.

13.                                                                                                                 Напередодні ( за день до початку викладання дисципліни) викладач зобов'язаний  зв'язатися зі студентом шляхом відправлення необхідної інформації про методику навчального процесу по даній дисципліні.

14.                                                                                                                 Контроль якості підготовки студентів здійснюється в межах кожної дисципліни, проводиться вхідний, щоденний і поточний контроль знань під час контрольних та семінарських занять. Підсумковий контроль знань включає семестрові, семестрово-модульні диференційовані заліки та іспити, а також перевідні і державні іспити.  На всіх етапах контролю якості підготовки студентів  використовуються тестові завдання.

15.                                                                                                                 Для дисциплін, формою контролю яких визначено іспит, передбачено  очний цикл навчання, який включатиме контроль у формі єдиного комплексного тестового іспиту на порталі університету.

1.      Передбачений навчальним планом цикл практичного навчання після другого навчального року – „Медсестринська переддипломна практика (6 тижнів)”, яка буде проведена на базах лікувальних та лікувально-профілактичних закладів за місцем роботи студента і проконтрольована головною медичною сестрою лікарні (кваліфікація-бакалавр) та старшими медичними сестрами відділень, і завірена ними документально у журналі проходження практики, який відправляється студенту в електронному варіанті на поштову скриньку. Після проходження практики студент відсилає завідуючому практики електроний і паперовий варіанти журналу з виконаними відповідними вимогами та складає тестовий контрольний залік на порталі університету.

2.      Після закінчення повного навчального курса студент отримує диплом та додаток до нього згідно вимог МОН України.

3.      Усі оцінки отримані студентом на протязі навчального процесу заносяться у електронну базу університету „Контингент”, а також у навчальні журнали по кафедрах згідно пройденої дисцепліни.