Інструкції

для студентів дистанційної форми навчання Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського

 

Інформаційна модель Web-порталу медичного університету

 

Завдання надійного зберігання та доступного представлення великих обсягів навчально-методичної інформації вже давно є однією з найболючіших проблем в роботі ВМ(Ф)НЗ  Україні. У структурі навчального процесу кожного медичного університету існує ряд вузлів, де стікаються потоки учбової інформації, які слід зберігати та обробляти. Так  задачі зберігання  та оперативного представлення складноструктурованої інформації   виникають, наприклад:

-         при веденні навчально-методичної документації, яка зберігається по кафедрах та методичному кабінеті;

-         в університетській бібліотеці, що містить інформацію як на паперових, так і електронних носіях;

-         при розробці розкладів занять навчальним відділом.

Тривалий час вважалося, що подібні задачі складно автоматизувати. Як носій інформації використовувався папір. Суттєве полегшення в процесі створення навчально-методичних матеріалів надав комп’ютер, який почав активно використовуватися у ВМ(Ф)НЗ України із середини 1990-х років. На сьогодні комп’ютер широко використовується при підготовці учбової інформації та подальшому її зберіганні. Та слід також звернути увагу на ще одне важливу проблему. Це – представлення навчальної медичної інформації. Для того, щоб робочі програми з дисциплін, методичні розробки та навчальні посібники та підручники активніше використовувалися, слід налаштувати до них ефективний та оперативний доступ. Така технічна можливість з’явилася із активним впровадженням із середини 1990-х років мережі Інтернет.

На сьогодні усі ВМ(Ф)НЗ України представлені власними Web-сторінками. Як правило, Web-сторінки медичних університетів України виконують лише рекламну-інформуючу функцію. І, на жаль, все ще недооцінюються можливості, які надає Інтернет та університетська комп’ютерна мережа при вирішенні питань організації навчального процесу.

Тернопільський державний медичний університет отримав представлення в Інтернет одним з перших (починаючи з 1997 року). Починаючи з 2001 року почалася реалізація університетського проекту по представленню в Інтернет навчально-методичних матеріалів (для доступу поки що в локальній мережі).

На  сьогодні інформаційну модель такої системи можна представити наступною схемою:

Однією з найголовніших задач по розробці мережевої навчальної системи стала саме підтримка навчального процесу. На сьогодні інформаційна модель навчального процесу має такий вигляд:

Інформаційна модель сторінки викладача має вигляд:

Інформаційна модель сторінки студента має вигляд:

В університеті тривалий час ведеться робота по створенню власної електронної бібліотеки. Така робота розпочалася у 1997 році із створення першого в Україні мультимедійного компакт-диску на медичну тематику „Лапароскопічна хірургія жовчних шляхів”. На сьогодні в університеті таких дисків 53. Інформаційну модель бібліотеки електронних ресурсів університету можна представити такою схемою:

 

При розробці такої інформаційної системи передбачалася наступна модель інтерфейсів користувачів:

Етапи розробки мережевої навчальної системи в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського

 

Web-сторінка університету орієнтується на розробку мережевої навчаючої системи, головними завданнями якої є:

-  оперативне і повне представлення навчально-методичної документації кафедр;

- використання Інтернет-зв’язку „викладач-студент” в навчальному процесі;

- представлення в локальній мережі університету джерел навчальної мультимедійної інформації, що використовуються при підготовці спеціаліста, а саме: електронна бібліотека підручників, навчальних посібників та монографій (близько 400 найменувань); навчальні таблиці (до 3000 найменувань); повнотекстові електронні версії 8 журналів, які виходять у видавництві "Укрмедкнига";

- створення єдиного інформаційного простору вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів на основі Інтернет технологій з можливістю спільного користування ресурсами навчально-методичного характеру в його межах.

Перший етап створення мережевої навчаючої системи передбачав розробку елементів загальної структури Web-сторінки, необхідних для  подальшої реалізації Інтернет-навчання. Етап завершився наданням можливостей кафедрам самостійно представляти навчально-методичну документацію в Інтранет -- а саме, робочі програми з дисциплін, методичні розробки, розклади занять, графіки чергувань викладачів. Вказані навчально-методичні документи повинні бути відображені вчасно та згідно до зразків, підготовлених навчальним відділом (до речі, вони також представлені на Web-сторінці) для усіх навчальних курсів, які викладаються на кафедрі та усіма необхідними мовами. Технічно така можливість вимагає для кожної кафедри використання спеціального пароля, яким володіє відповідальний працівник кафедри та зберігає його у строгій секретності.

Другий етап передбачає розробку Web-сторінок для викладачів університету. Для кожного викладача кафедри в Інтернет розробляються спеціальні сторінки, куди він завчасно (за 2 тижні до проведення) розміщатиме повні тексти лекцій, рекомендації для підготовки до практичних занять та оперативні оголошення для студентів.

Третій етап полягає у створенні Web-сторінок для студентів  університету, які навчаються за кредитно-модульною системою. Етап завершився наданням можливостей студентам за допомогою спеціальних паролів  переглядати свою власну сторінку, на якій знаходитимуться матеріали для перевірки контролю знань -- тестові завдання, ситуаційні задачі, запитання, на які слід дати відповіді і в електронному вигляді відіслати на електронну адресу викладача.

Четвертий етап полягає у включенні електронної мережі університету у єдину інформаційну мережу ВМ(Ф)НЗ України, у якій можна буде за допомогою попередньо погоджених паролів користуватися інформацію також інших навчальних закладів і надавати для них свої власні електронні ресурси.

 

Web-портал Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського

На основі вищезапропонованих   інформаційних моделей розроблено Web–портал Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського.

Для завантаження web–сайту ТДМУ у Ваш браузер потрібно вказати таку електронну адресу: http://www.tdmu.edu.te.ua.

Перед Вами з’явиться головна сторінка webпорталу ТДМУ.

 

Пункт головного меню Загальна інформація містить реквізити нашого університету, відомості про адміністрацію, факультети, кількість викладачів та студентів, форми навчання. В інших пунктах меню розділу можна отримати інформацію про Тернопілля; прочитати звернення ректора ТДМУ заслуженого дiяча науки i технiки України, чл.-кора. АМН України, проф. Ковальчука Леонiда Якимовича; знайти відомості про академiка Iвана Горбачевського, чиє ім’я присвоєно нашому університету, прочитати багато цікавого про історію нашого ВУЗу.

У пункті Інформаційний пакет головного меню можна знайти інформацію про кредитно-модульну систему органiзацiї навчального процесу; відомості про факультети та умови вступу до нашого навчального закладу; організацію навчання та дозвілля студентів.

Пункт Абітурієнтам висвітлює Правила прийому для вступникiв до державного вищого навчального закладу „Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачевського” у поточному роцi.

Все про навчальну роботу, навчальну базу, навчальний процес, навчальну документацію, стандарти якості освіти нашого університету Ви можете знайти в пункті головного меню Навчальна робота.

Пункт меню Факультети містить загальну інформацію про наступні факультети: медичний, стоматологічний, фармацевтичний, факультет пiслядипломної освiти та факультет іноземних студентів.

         Пункт меню Інститути містить відомості про такі підрозділи ТДМУ:

·        інститут морфології;

·        інститут медико-біологічних проблем;

·        інститут фармакологiї, гiгiєни та медичної бiохiмiї iменi М.П. Скакуна;

·        інститут моделювання та аналізу патологічних процесів ;

·        інститут медсестринства.

 

 

Ви можете отримати найновішу інформацію про структуру, навчальну та наукову роботу кожного з інститутів.

 

У пункті головного меню Кафедри (Рис. 7) можна отримати детальну інформацію про навчальну роботу, сферу наукових інтересів та основні наукові здобутки кожної з кафедр, що входять у склад інститутів.

                   У пункті Наукова робота можна ознайомитися з науковими  здобутками нашого університету. Тут Ви можете отримати інформацію про основні наукові напрями, що розробляються в ТДМУ та роботу студентських наукових гуртків. Також цей пункт дає можливість відвідати web-сторінки аспірантури та клінічної ординатури, магістратури, відділу науково-медичної інформації, СНТ, патентно-ліцензійного відділу та віварію. Також у цьому пункті можна довідатись про центральну науково-дослідну лабораторію та міжкафедральну наукову клінічну лабораторію, вибравши відповідний пункт меню розділу.

 

 

Пункт меню Конгрес-центр присвячено роботі університетського навчально-оздоровчого комплексу „Червона калина” .

         За допомогою пункту головного меню Наукові форуми Ви можете ознайомитись зі всіма науковими конференціями та семінарами, що будуть проводитись в поточному році на базі нашого конгрес-центру „Червона калина”.

 

 

З метою забезпечення лiкарiв, викладачiв та студентiв медичних вузiв України навчально-методичною та науковою лiтературою при Тернопiльському державному медичному унiверситетi iменi I.Я.Горбачевського створено видавництво "Укрмедкнига", з яким можна ознайомитися в пункті Видавництво. Тут можна ознайомитись з основними напрямками дiяльностi видавництва ТДМУ, переглянути анотації до підручників та монографій, виданих „Укрмедкнигою”; отримати детальну інформацію про наукові періодичні журнали видавництва, переглянути зміст навчальні таблиці та зміст компакт-дисків, розроблених у ТДМУ.

 

За допомогою пункту головного меню Бібліотека Ви можете отримати відомості про бібліотеку нашого ВУЗу.

        

        

Пункт головного меню Пошта через WEB призначений для доступу до поштового сервера ТДМУ. Використовуючи цей сервіс, працівники та студенти нашого ВУЗу можуть працювати з особистою поштовою скринькою з будь-якого комп’ютера, підключеного до Інтернет.

 

 

На допомогу студентові

 

         Пункт меню На допомогу студентові дає змогу переглянути будь-які матеріали, що стосуються навчального процесу в ТДМУ: робочі програми, методичні вказівки, розклади занять, електронні версії підручників та посібників, навчальні таблиці, компакт-диски, таблиці, графіки чергувань викладачів тощо.

 

         Як переглянути робочу програму з дисципліни?

1.    Вибираємо  Робочі програми з пункту меню На допомогу студентам.

 

2. Вибираємо відповідний підрозділ чи кафедру, на якій викладається дисципліна, з якої шукаємо робочу програму, наприклад, Сестринська справа (бакалавр) – дистанційна форма навчання.

3. У вікні, що відкрилося вибираємо предмет, який нам потрібен.

4. Далі вибираємо мову, на якій хочемо прочитати потрібну робочу програму (українську чи англійську). У нашому випадку це українська.

5. У відкритому вікні відобразиться файл робочої програми у html-форматі, також розмір, який займає даний файл і дату коли був поміщений на портал університету.

 

Як переглянути методичні вказівки з дисципліни?

1.     Вибираємо пункт Методичні вказівки.

 

 

Далі виконуємо операції 2–5 з попереднього пункту.

 

Як переглянути розклад занять?

1.     Вибираємо Розклад занять у пункті головного меню На допомогу студентам.

 

 

та виконуємо вище описані пункти 2-5.

 

 

-         Як переглянути матеріали для підготовки студента до лекції?

Вибираємо Матеріали для підготовки студента до лекції у пункті головного меню На допомогу студентам.

та виконуємо вище описані пункти 2-5.

 

 

-         Як переглянути матеріали для підготовки студента до практичного заняття?

Вибираємо Матеріали для підготовки студента до практичного заняття у пункті головного меню На допомогу студентам.

 

та виконуємо вище описані пункти 2-5.

 

 

-         Як переглянути презентацію лекції?

Вибираємо Презентації лекцій у пункті головного меню На допомогу студентам.

Потім вибираємо відповідний підрозділ чи кафедру, на якій викладається дисципліна, з якої шукаємо презентацію лекції, наприклад, Кафедра анатомії людини. Далі відкриється список тем лекцій, створених у програмі Power Point.

 

 

- Як переглянути список всіх електронних  підручників та посібників?

Щоб переглянути список електронних версій друкованої літератури, що є на Web-порталі нашого університету, використовуйте пункт меню розділу Електронна бібліотека.

 

Вибравши необхідний напрямок медицини та назву потрібного підручника, Ви можете переглянути його електронну версію.

 

 

     Як переглянути анотації навчальних компакт-диксів, розроблених у ТДМУ ?

Вибираємо пункт Навчальні лазерні компакт-диски

 

         Як переглянути навчальний відеофільм?

1.     Вибираємо пункт Навчальні відеофільми пункту головного меню На допомогу студентові.

 

 

Вибираємо кафедру, на якій читається дисципліна, навчальний фільм з якої Ви хочете переглянути (наприклад, кафедру стоматології)

Вибираємо з запропонованого переліку необхідний відеофільм для перегляду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Як переглянути навчальну таблицю?

     1. Вибираємо пункт Навчальні таблиці пункту головного меню На допомогу студентові . Далі вибираємо вид таблиці, потрібних медичних закладів.

Вибираємо назву таблиці, яку бажаємо переглянути.

 

- Як завітати на сторінку викладача?

1.     Вибираємо пункт Сторінки викладачів пункту головного меню На допомогу студентові.

2.     Вибираємо кафедру, на якій працює викладач, на персональну сторінку якого Ви хочете зайти. На відкритій сторінці Ви зможете прочитати наступну інформацію про викладача: науковий ступінь, вчене звання, посаду та електронну адресу викладача.

3.     Вибираємо прізвище викладача, сторінку якого Ви хочете переглянути. Вибираємо мову, на якій Ви бажаєте переглянути інформацію. І перед нами відкриється наступне вікно, де ми зможемо отримати інформацію про лекції, які цей викладач веде, наукові інтереси, оголошення та рекомендації викладача щодо підготовки студента до практичного заняття.

 

 

- Як переглянути графік очних  чергувань  викладачів?

1.     Вибираємо пункт Графіки чергувань викладачів пункту головного меню На допомогу студентові .

 

2.     Вибираємо кафедру, графік чергування викладачів якої Вас цікавить. Наприклад, для кафедри інформатики, іноземних мов та суспільних наук.

Рис. 43

3.     Відкриваємо наприклад графік чергувань викладачів на грудень 2008 року.

 

-         Як  отримати консультацію викладача?

Всі свої запитання до певного викладача Ви можете написати на його електронну адресу, яку Ви можете знайти в розділі Сторінки викладачів в пункті меню На допомогу студентам.

 

-         Як складати електронний тестовий контроль?

В головному меню порталу нашого університету вибираємо пункт Електронний контроль знань.

Далі задаємо свій персональний логін і пароль для входу в електронний контроль знань, а саме програму Moodle.

Вибираємо відповідний підрозділ чи кафедру, на якій викладається дисципліна, з якої шукаємо робочу програму, наприклад, Сестринська справа (бакалавр) – дистанційна форма навчання.

У вікні, що відкрилося вибираємо предмет, який нам потрібен.

 

-         Як переглянути результати складання електронного тестового контролю?

Відкриваємо Електронний контроль знань в головному меню порталу. Далі задаємо свій персональний логін і пароль для входу в програму Moodle.  Вибираємо відповідний підрозділ чи кафедру, на якій викладається дисципліна, з якої шукаємо робочу програму, наприклад, Сестринська справа (бакалавр) – дистанційна форма навчання. Далі вибираємо предмет, який нам потрібен.

 У відкритому вікні у меню програми з лівого боку шукаємо пункт Оцінки.

 

-         Як зайти в мережу Інтранет університету?

Завантажуємо web–сайт ТДМУ у Ваш браузер, для цього потрібно вказати таку електронну адресу: http://www.tdmu.edu.te.ua.

Перед Вами з’явиться головна сторінка webпорталу ТДМУ.

Далі потрібно вибрати в правому верхньому куті сайту посилання Інтранет.

У вікні, що відкриється ввести свій логін і пароль для доступу до внутрішніх ресурсів порталу університету. Після правильно виконаних дій відкриється наступне вікно.

 

-         Як і коли отримати паролі доступу до  ресурсів Веб-порталу університету (доступ в Інтранет, доступ до системи електронного контролю знань, доступ до системи дистанційної освіти)?

Після вступу на навчання до ТДМУ ім.. І.Я. Горбачовського, кожен студент обов’язково отримує логін і пароль доступу до ресурсів веб-порталу університету.

 

-         Як увійти в систему дистанційного навчання?

Завантажуємо web–сайт ТДМУ у Ваш браузер, для цього потрібно вказати таку електронну адресу: http://www.tdmu.edu.te.ua. Перед Вами з’явиться головна сторінка webпорталу ТДМУ.

далі в головному меню з лівого боку шукаємо розділ Центр дистанційного навчання, тоді обираємо посилання Сервер дистанційного навчання.

 

-         Які електронні ресурси можна отримати в системі дистанційного навчання?

Після входу в систему дистанційного навчання відкриється наступне вікно

Тут Ви можете знайти матеріали для підготовки студентів дистанційної форми навчання до лекцій, практичних, лабораторних, семінарських занять, та пройти тестовий контроль.

 

-         Як здійснюється зв’язок студента дистанційної форми навчання з ТДМУ?

Кожен студент, який навчається в ТДМУ, отримує свою елетронну поштову скриньку, через яку і здійснюється зв’язок студента дистанційної форми навчання з ТДМУ.

 

-         Яка інформація надходитиме на поштову скриньку студента на сервері дистанційного навчання?

На поштову скриньку студента надходить детальна інформація щодо навчального процесу, оголошень та новин навчального закладу.