Вступ.

 

Задача обробки великих обсягів інформ ації вже давно є однією з найболючіших проблем організації системи охорони здоровя в Україні. У структурі майже кожного лікувального закладу існує ряд вузлів, де стікаються потоки інформ ації, які слід зберігати та обробляти. Для прикладу розглянемо звичайний лікувальний заклад районного рівню. Тут задачі обробки та зберігання  інформ ації великих розмірів  виникають, наприклад, в таких місцях:

 

-         проведення загальної реєстрації пацієнт ів;

-         ведення історій хвороби пацієнт ів кожним лікарем;

-         ведення архіву лікувального закладу.

 

Тривалий час вважалося, що подібні задачі складно механізувати, тобто віддати в руки машин. Як носій інформ ації використовувався папір. В якості оборобника інформ ації виступав величезний інтелектуальний потенціал працівників лікувальних закладів.  Реєстратура з величезними стелажами та картотеками стала одним із символів лікувального закладу. Та ось з початку 90-х років в лікувальних закладах України зявилася перша хвиля персональних компютерів. Одне з перших завдань, над яким вони працювали це оптимізація роботи реєстратури. Програмне забезпечення, що з успіхом використовувалося, - це система управління базами даних  (СУБД ) FoxPro 2.6, що саме тоді набула великої популярності. Не можна сказати, що на сьогоднішній день задача організації реєстратури як і довільна інша задача баз даних в структурі лікувального закладу розвязана остаточно. Вірніше навпаки.  Тому метою даного навчального курсу є подолання актуальних проблем вибору оптимальних способів зберігання та обробки великих обсягів даних в роботі лікувального закладу.

Аналізуючи тенденції розвитку засобів проектування СУБД  можна прийти до висновку про постійне бажання програмістів - розробників інструментальних систем наблизити якомога ширше коло споживачів до можливості власноруч не тільки збудувати базу даних, а й розробити програму-додаток, яка б здійснювала інтерактивну обробку інформ ації.

СУБД  Visual FoxPro належить саме до такого типу систем проектування.  Розробники системи передбачили кілька можливостей розвязання більшості задач. Це як правило або підпрограма-конструктор (орієнтована на експерта професійного програміста), або ж підпрограма-майстер (орієнтована на споживача у вузькій прикладній галузі). Таким чином в процеси проектування баз даних та їх додатків залучається широке коло осіб. Виникає природнє запитання навіщо до створення структури бази даних  залучати практичних лікарів чи лікарів-науковців ? Здавалося б, що це робота саме професійних програмістів. Існують такі докази, щоб відхилити цю думку:

1.    Практика показує, що  майже неможливо отримати оптимальне вирішення задачі зберігання та обробки структурованої інформ ації медичного призначення не володіючи мисленням лікаря-споживача бази даних . Як правило, бази даних  в медицині  - це сукупність таблиць з кількома десятками стовпчиків, повязаних між собою найскладнішими звязками. Людині не фахівцю в галузі медицини при створенні інформ аційної моделі дуже складно охопити всі залежності між медичними показниками та даними.  Тому процес побудови баз даних був досить тривалим, оскільки потребував постійного діалогу замовника-лікаря та виконавця програміста-прикладника. Сучасні СУБД  (до яких належить і Visual FoxPro) надають унікальну можливість приступити до проектування бази даних  та її додатку безпосередньо лікарю-споживачу. Така можливість має сенс також в силу другої причини.

2.    Задачі організації баз даних в медицині мають досить громіздку (ємнісну) постановку (форм улювання)  і в той же час нескладні в своїй реалізації. Тобто такі задачі складно форм улювати, але не складно розвязувати.

3.    Питання про те, хто повинен займатися організацією баз даних стоять не лише в медицині. Варто лише навести приклади з банківської діяльності, страхування, купівля-продаж нерухомості,  урядові установи і т.ін. Гарантувати безпеку і надійність зберігання своїх даних можна лише при умові, що ви від початку і до кінця будете компетентними в процесі організації їх структури.