Вступ

Прогресивний розвиток медичної науки і практики став можливим завдяки впровадженню сучасної комп”ютерної техніки. Персональні комп”ютери значною мірою організовують і вдосконалюють роботу лікаря, сприяють систематизації  медичної інформації і розробці нових технологій у діагностичному і лікувальному процесах, організації діяльності медичних установ. Використання персональних комп”ютерів надає додаткові  можливості в отриманні і передачі медичної інформації. Міжнародні комп”ютерні мережі, система комп”ютерних бібліотек дозволяє лікарю користуватися досягненнями світової медичної науки. Тому поряд з опануванням дисциплін медичного факультету майбутній лікар повинен досконало оволодіти комп”ютерною технікою, її програмним забезпеченням.

Даний навчальний посібник містить висвітлення двох взаємопов”язаних розділів, які відображені у назві навчального посібника: інструментальні системи та експертні системи.

Вивчення медичної інформатики передбачає опанування розділу “Застосування об’єктно-орієнтованого програмування для організації робочого місця лікаря”. Його метою  є оволодіння засобами об”єктно-орієнтованого програмування (ООП) в середовищі сучасних інструментальних систем. Користуючись засобами ООП лікар має можливості налаштувати власний комп”ютер на виконання програм, які найчастіше використовуються; здійснювати безпосередній доступ до даних, що створені з використанням найрізноманітніших  систем управління базами даних і розміщені на локальному чи віддаленому комп’ютерах тощо.

Далі наведемо формулювання основних практичних задач, що стоять при вивченні даного розділу:

n      на основі готових відеофрагментів вміти розробити медіаплеєр для програвання записів хірургічних операцій та маніпуляцій;

n      користуючись бібліотекою медичних зображень розробити програму-переглядач медичних слайдів;

n      здійснити комп”ютерне моделювання динамічних систем в медицині з використанням Internet-програмування.

                 Медична інформатика включає також розділ “Експертні системи в медицині”. Експертні системи допомагають прийняти рішення лікареві в ситуаціях, які вимагають значного розумового напруження і обмежені в часі. Найчастіше це - постановка  діагнозу хвороби, диференціальна діагностика, вибір тактики лікування.  Вагоме місце експертні системи займають в діяльності середнього медичного персоналу, коли рішення необхідно приймати в екстремальних умовах при відсутності лікаря. Крім цього експертні системи допомагають оптимізувати організацію системи охорони здоров’я. Вони будуються для розв’язання конкретних задач за певними попередньо перевіреними правилами.

Метою даного розділу є вивчення теорії прийняття рішень в медицині, набуття навичок  побудови експертних систем та роботи з ними. Це дозволить лікареві  вдосконалювати свою майстерність, об”єктивізувати прийняття рішень, тиражувати свій інтелект.

Формулювання основних практичних задач, що стоять при вивченні даного розділу:

n      користуючись базою даних медико-діагностичного призначення розробити експертну систему на основі логічної схеми Байєсівського  виводу;

n      користуючись базою медичних знань розробити експертну систему на основі генетичного алгоритму та Internet-програмування.

            Зазначимо, що для розв”язування даних задач в посібнику та додатках запропоновано відкриті програмні модулі.