Перелік

предметів, з яких подаються сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (проводяться вступні випробування)   при вступі  на навчання  до Тернопільського державного медичного  університету

 імені І.Я. Горбачевського у 2009р.

 

з/п

Назва спеціальності

Назва предметів

1.  

7.110101 – “Лікувальна справа”

українська мова та література, хімія, біологія

2.  

7.110106 “Стоматологія

українська мова та література, хімія, біологія

3.  

7.110201 – “Фармація (денна форма навчання)

українська мова та література, хімія, біологія

4.  

7.110201 – “Фармація (заочна  форма навчання)

українська мова та література, хімія

5.  

7.110202 – „Технологія парфумерно-косметичних засобів

українська мова та література, хімія, біологія

6.  

7.110206 – “Клінічна фармація”;

українська мова та література, хімія, біологія

7.  

6.120.101   – “Сестринська справа” (бакалавр) – за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст”

українська мова (фахове випробування), основи сестринської справи (фахове випробування)

8.  

6.120.101   – “Сестринська справа” (бакалавр) – дистанційна форма навчання

дистанційний іспит з основ сестринської справи, проведений в системі Moodle

 

9.  

6.120.102   – “Лабораторна діагностика” (бакалавр) – за освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст”

українська мова  (фахове випробування), хімія (фахове випробування) 

10.  

5.110102 – “Сестринська справа”(молодший спеціаліст)

українська мова та література,  біологія