Галузь знань:

1201 «Медицина»

Напрям підготовки (спеціальність):

5.12010102 «Сестринська справа»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Медична сестра

Освітній рівень:

Неповна базова освіта

Кваліфікація:

Медична сестра

Спеціальність: Сестринська справа

Узагальнений об’єкт діяльності:

Догляд за хворими

Вища освіта на базі:

Повної загальної середньої освіти

Форми навчання:

Денна

Термін підготовки:

3 роки – денна форма навчання

 

Загальна характеристика напряму підготовки

Підготовка фахівців напряму 5.12010102 «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня медична сестра, здійснюється з метою забезпечення навчальних, лікувальних закладів України фахівцями, які повинні сприяти якнайшвидшому видужанню хворого, попередженню інвалідності, поверненню його в суспільство та до суспільно-корисної праці.

 

 

Фахівець із спеціалізацією Сестринська справа буде виконувати професійні обов’язки в медичних та реабілітаційних центрах, освітніх, санаторно-курортних закладах.

Отримавши необхідну освіту, висококваліфікований фахівець із спеціалізацією Медична сестра (а на перспективу бакалавр і магістр) зможе:

-         приймати професійні рішення з урахуванням їх соціальних наслідків, вимог етики і деонтології;

-         робити висновки про стан здоров’я пацієнта за результатами обстеження різними методами;

-         діагностувати патологію і надавати медичну допомогу при невідкладних станах та екстремальних ситуаціях;

-         професійно виконувати медичні маніпуляції;

-         проводити профілактику захворювань та оздоровчі заходи з різними групами населення;

-         самостійно опрацьовувати спеціальну, наукову, нормативну та довідкову літературу;

-         проводити науково-дослідну роботу в лабораторіях;

-         оцінювати історичні процеси, проблеми суспільного життя країни;

-         навчитися основ вітчизняної та світової культури, економіки, медичної інформатики та обчислювальної техніки;

-         читати і перекладати медичну літературу хоча б однією з іноземних мов;

-         створити і реалізувати через засоби масової інформації програму постійної просвітньої роботи щодо здорового способу життя населення.

 

 

У відповідності з отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом підготовки випускник згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327, зможе працювати за такими первинними професіями:

-         медична сестра,

-         старша медична сестра.