Абітурієнтам

Правила прийому у 2010 році
Контактний телефон: 25-46-61, 25-15-72

 

Спеціальність (напрям)

Кваліфікація
(освітньо-кваліфікаційний рівень)

Базовий термін  навчання
та вартість у 20
10 році  (грн/рік)

денна форма

заочна форма

«Лікувальна справа»
(«Медицина»)

лікар (спеціаліст)

6 р.

14 540

-

-

«Стоматологія»
(«Медицина»)

стоматолог (спеціаліст)

5 р.

16 220

-

 

«Фармація»
(«Фармація»)

провізор (спеціаліст)

5 р.

12 135

5 р. 6 м.

6 500

«Клінічна фармація»
(«Фармація»)

клінічний провізор (спеціаліст)

5 р.

12 375

-

-

«Технологія парфумерно-косметичних засобів»
(«Фармація»)

провізор-косметолог (спеціаліст)

5 р.

12 340

-

-

«Сестринська справа»
(«Медицина»)

медична сестра (молодший спеціаліст)

3 р.

-

-

-

«Сестринська справа»
(«Медицина»)

медична сестра (бакалавр)

2 р.

9 980

-

-

«Сестринська справа (перепідготовка бакалаврів)»
(«Медицина»)

медична сестра (бакалавр)

1,5 р.

14 950

-

-

«Лабораторна діагностика»
(«Медицина»)

лаборант (бакалавр)

2 р.

-

-

-

«Сестринська справа»
(«Сестринська справа»)

медична сестра (магістр)

2 р.

10580

-

-

«Біологія»
(«Природничі науки»)

інженер-лаборант в галузі біології (бакалавр)

4 р.

9 900

-

-