Галузь знань:

0704 «Природничі науки»

Напрям підготовки (спеціальність):

6.040102 «Біологія»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Освітній рівень:

Повна вища освіта

Кваліфікація:

Бакалавр біології

Спеціалізація: інженер-лаборант в галузі біології

Вища освіта на базі:

Повної загальної середньої освіти

Форми навчання:

Денна

Термін підготовки:

4 роки

 

Підготовка бакалаврів за напрямом 6.040102 «Біологія» кваліфікації «Інженер-лаборант в галузі біології»

у Тернопільському державному медичному університеті

імені І.Я Горбачевського

Враховуючи швидкі темпи розвитку та впровадження новітніх технологій у різні галузі діяльності людини, виникла нагальна потреба у фахівцях кваліфікації  «Інженер-лаборант в галузі біології» напряму підготовки 6.040102 «Біологія» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. Нині в Україні укомплектованість посад інженерів-лаборантів за цим напрямом є найнижчою за останні п'ять років і становить близько 85%. Тому такі фахівці користуються значним попитом на ринку праці порівняно з іншими професіями. Випускники кваліфікації „Бакалавр біології. Інженер-лаборант в галузі біології” зможуть працювати на підприємствах, медичних закладах у клінічно-діагностичних, цитологічних, санітарно-епідеміологічних лабораторіях, мікробіологічних лабораторіях фармацевтичних заводів та фабрик, лабораторіях харчових підприємств, науково-дослідних криміналістичних центрах МВД, науково-дослідних лабораторіях та інститутах, лабораторіях аналізу якості продукції харчової промисловості, а після опанування освітньо-кваліфікаційного рівня Магістр працювати викладачами в школах та вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.

Типовими завданнями професійної діяльності інженера-лаборанта в галузі біології є проведення лабораторних аналізів, виконання експериментальних і дослідних робіт задля пошуку та застосування економних й ефективних методів виробництва, використання знань біоніки й біологічних закономірностей у розробці сучасних технологічних процесів, проведення необхідних розрахунків у межах виконаних аналізів, випробувань і досліджень. Він здійснює також аналіз одержаних результатів та їх систематику. Все це й пояснює широкий діапазон працевлаштування та великі можливості інженера-лаборанта як в нашій державі, так і за кордоном.

 

В цьому році набір за напрямом 6.040102 «Біологія» кваліфікації «Інженер-лаборант в галузі біології» з підготовки бакалаврів здійснюється з ліцензованим обсягом 30 осіб на денну форму навчання. Ті, хто виявить бажання навчатися з першого курсу, повинні мати сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з української мови та літератури, біології, хімії чи фізики (за вибором вступника). Навчання, триває чотири  роки, випускники отримують   диплом  бакалавра.

Підготовку спеціалістів за напрямом 6.040102 «Біологія» здійснюватимуть   12   кафедр   ТДМУ.   Всі   викладачі,   які   залучені   до навчального процесу є фахівцями відповідних науково-педагогічних спеціальностей, що підтверджується їх базовою освітою та науковими публікаціями. Науково-педагогічні працівники, які викладають навчальні дисципліни фундаментального та професійного навчальних блоків, мають наукові й навчально-методичні праці за напрямом підготовки «Біологія». Навчальні лабораторії, їх обладнання - сучасні, забезпечені новітнім обладнанням, необхідними технічними засобами в обсязі та кількості, що відповідають   вимогам   організації   навчального   процесу   на   високому науково-методичному рівні.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чому Ви вибираєте саме спеціальність інженера-лаборанта в галузі біології. Тому що:

1.        Фахівці цієї спеціальності користуються великим попитом як в Україні, так і за кордоном.

2.      Саме такі фахівці є співробітниками:

– науково-дослідних, навчальних, виробничих установ,

біологічного, медичного, фармацевтичного, сільськогосподарського, природоохоронного, харчового та біотехнологічного напрямів.

 

3.           Ви хочете бути сучасною молодою людиною та здобувати знання й оволодівати тими практичними навичками, які дадуть змогу бути висококваліфікованим і конкурентноспроможним фахівцем в галузі природничих наук.

4.           Перспективи підвищення свого професійного рівня, відповідно до ступеневості освіти в Україні, при здобутті наступних освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра в галузі знань «Природничі науки» за напрямом підготовки «Біологія».

 


 

Бакалаврат – 4 роки

Напрям 6.040102 – Біологія

Кафедра

Магістратура – 1 рік /на базі підготовки бакалавра біології/

Кваліфікація

Спеціальність

Спеціалізація

Кваліфікація:

Бакалавр біології. Інженер-лаборант в галузі біології

Біохімії

Магістр біохімії. Викладач.

8.04010205 – Біохімія

Біохімія

Лабораторна діагностика

Фізіології людини та тварин

Магістр фізіології людини та тварин. Викладач

8.04010212 – Фізіологія людини та тварин

Фізіологія людини та тварин

Генетики та цитології

Магістр генетики. Викладач

8.04010209 – Генетика

Генетика

Ботаніки та екології рослин

 

 

 

 

Магістр біології. Викладач

 

 

 

 

8.04010201 – Біологія

Біоекологія і ботаніка

Зоології та екології тварин

Зоологія та екологія тварин

Фізіології та біохімії рослин

Фізіологія та біохімія рослин

Мікробіологія

Мікології та фітоімунології

Мікологія та фітоімунологія

Молекулярної біології та біотехнології

Молекулярна біологія та біотехнологія

Шановні абітурієнти, якщо ви виявили бажання навчатися за вказаним напрямом підготовки, приходьте до нас. Ми раді бачити вас нашими студентами.