Галузь знань:

1201 «Медицина»

Напрям підготовки (спеціальність):

8.12010006 «Сестринська справа»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Магістр

Освітній рівень:

Повна вища освіта

Кваліфікація:

Науковий співробітник (сестринська справа, акушерство)

Спеціальність: Магістр «Сестринська справа»

Узагальнений об’єкт діяльності:

Організація, управління і планування системи охорони здоровיя

Вища освіта на базі:

Вищої базової освіти

Форми навчання:

Дистанційна

Термін підготовки:

2 роки навчання

 

Загальна характеристика напряму підготовки

Перевагою підготовки магістрів медсестринства є можливість навчання за дистанційною формою без відриву без виробництва. Навчання фахівців напряму 8.12010006 «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, здійснюється з метою забезпечення навчальних, лікувальних закладів України фахівцями з сестринської справи, які повинні сприяти ефективній організації, управлінню і плануванню системи охорони здоровיя для якнайшвидшого видужання хворого, попередження інвалідності, повернення його в суспільство та до суспільно-корисної праці, а також бути залучені до викладацької діяльності та наукової роботи. 

 

 

Фахівець із спеціалізацією «Сестринська справа» буде виконувати професійні обов’язки в медичних та реабілітаційних центрах, освітніх, санаторно-курортних закладах, вести викладацьку діяльність та наукову роботу.

Отримавши необхідну освіту, висококваліфікований фахівець із спеціалізацією магістр «Сестринська справа» зможе:

-         оволодіти основами організації, управління і планування системи охорони здоров’я, викладацької діяльності та наукової роботи;

-         приймати професійні рішення з врахуванням їх соціальних наслідків, вимог етики і деонтології;

-         робити висновки про стан здоров’я пацієнта за результатами обстеження різними методами;

-         діагностувати патологію і надавати медичну допомогу при невідкладних станах та екстремальних ситуаціях;

-         професійно виконувати медичні маніпуляції;

-         проводити профілактику захворювань та оздоровчі заходи з різними групами населення;

-         самостійно опрацьовувати спеціальну, наукову, нормативну та довідкову літературу;

-         проводити науково-дослідну роботу в лабораторіях;

-         оцінювати історичні процеси, проблеми суспільного життя країни;

-         навчитися основ вітчизняної та світової культури, економіки, медичної інформатики та обчислювальної техніки;

-         читати і перекладати медичну літературу хоча б однією з іноземних мов;

-         взяти участь у розробці і реалізації програми «Шляхи реформування охорони здоров’я на обласному рівні»;

-         взяти участь у розробці і реалізації комплексних програм, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення області;

-         модернізувати за допомогою установ охорони здоров’я міста і області клінічні бази університету;

-         розробити і впровадити нові технології діагностики, лікування та реабілітації хворих в практику лікувальних закладів України;

-         створити і реалізувати через засоби масової інформації програму постійної просвітньої роботи щодо здорового способу життя населення.

-         вести викладацьку діяльність;

-         займатися науковою роботою.

 

http://www.musc.edu/mainpages/features/images/studentswithpatient.jpg

У відповідності з отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом підготовки випускник згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327, зможе працювати за такими первинними професіями:

-         медична сестра,

-         старша медична сестра,

-         головна медична сестра,

-         заступник головного лікаря з питань медсестринства,

-         викладач медичного коледжу, університету.