Оголошення!!!

 

Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського”  оголошує набір на 2011 рік про підготовку фахівців на дистанційну (заочну) форму навчання за спеціальностями:

          – 6.120101 „Сестринська справа” (освітньо-кваліфікаційний рівень „бакалавр”), для вступників, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (вітчизняні та іноземні громадяни), термін навчання – 2 роки;

 – 8.12010006 „Сестринська справа” (освітньо-кваліфікаційний рівень „магістр”) для вступників на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” (вітчизняні та іноземні громадяни), термін навчання – 2 роки.

Правила прийому у 2011 році (див. додаток № 1)

 

 Приймальна комісія