Галузь знань:

1201 «Медицина»

Напрям підготовки (спеціальність):

6.120101 «Сестринська справа»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Освітній рівень:

Повна вища освіта

Кваліфікація:

Медична сестра – бакалавр

Спеціалізація: Сестринська справа

Узагальнений об’єкт діяльності:

Організація, управління і планування системи охорони здоровיя

Вища освіта на базі:

Неповної базової освіти

Форми навчання:

Денна, дистанційна

Термін підготовки:

2 роки

 

Загальна характеристика напряму підготовки

Перевагою підготовки медсестер-бакалаврів є можливість навчання за дистанційною формою без відриву без виробництва. Навчання фахівців напряму 6.120101 «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, здійснюється з метою забезпечення навчальних, лікувальних закладів України фахівцями з сестринської справи, які повинні сприяти якнайшвидшому видужанню хворого, попередженню інвалідності, поверненню його в суспільство та до суспільно-корисної праці. 

 

 

Фахівець із спеціалізацією «Сестринська справа» буде виконувати професійні обов’язки в медичних та реабілітаційних центрах, освітніх, санаторно-курортних закладах.

Отримавши необхідну освіту, висококваліфікований фахівець із спеціалізацією сестринська справа (бакалавр, а на перспективу і магістр)  зможе:

-         оволодіти основами організації, управління і планування системи охорони здоров’я;

-         приймати професійні рішення з врахуванням їх соціальних наслідків, вимог етики і деонтології;

-         робити висновки про стан здоров’я пацієнта за результатами обстеження різними методами;

-         діагностувати патологія і надавати медичну допомогу при невідкладних станах та екстремальних ситуаціях;

-         професійно виконувати медичні маніпуляції;

-         проводити профілактику захворювань та оздоровчі заходи з різними групами населення;

-         самостійно опрацьовувати спеціальну, наукову, нормативну та довідкову літературу;

-         проводити науково-дослідну роботу в лабораторіях;

-         оцінювати історичні процеси, проблеми суспільного життя країни;

-         навчитися основ вітчизняної та світової культури, економіки, медичної інформатики та обчислювальної техніки;

-         читати і перекладати медичну літературу хоча б однією з іноземних мов;

-         взяти участь у розробці і реалізації програми «Шляхи реформування охорони здоров’я на обласному рівні»;

-         взяти участь у розробці і реалізації комплексних програм, спрямованих на збереження і покращення здоров’я населення області;

-         створити і реалізувати через засоби масової інформації програму постійної просвітньої роботи щодо здорового способу життя населення.

-         розробити і впровадити нові технології елементів догляду та реабілітації хворих в практику лікувальних закладів України;

 

 

У відповідності з отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом підготовки випускник згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327, зможе працювати за такими первинними професіями:

-         медична сестра,

-         старша медична сестра,

-         головна медична сестра.