Галузь знань:

1201 «Медицина»

Напрям підготовки (спеціальність):

7.12010001 «Лікувальна справа»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Спеціаліст

Освітній рівень:

Повна вища освіта

Кваліфікація:

Лікар

Вища освіта на базі:

Повної загальної середньої освіти

Форми навчання:

Денна

Термін підготовки:

6 років

 

На другий курс з нормативним терміном навчання проводиться прийом абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  спеціаліста

 

Термін підготовки – 5 років (денна форма навчання)

 

 

Підготовка cпеціалістів за спеціальністю  7.12010001 «Лікувальна справа» у Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я Горбачевського

 

 

 

 

 

Підготовка фахівців напрямку 7.12010001 «Лікувальна справа» рівня спеціаліст, здійснюється з метою забезпечення лікувально-профілактичних закладів України висококваліфікованими лікарями-спеціалістами, які повинні надавати кваліфіковану лікувально-діагностичну допомогу хворим, володіючи сучасними методами діагностики, лікування та профілактики захворювань.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У відповідності з отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом підготовки випускник згідно з Класифікатором професій ДК 009-96 зможе працювати за такими первинними професіями:

 

-        Охорона здоров’я та соціальна допомога

-         Діяльність з охорони здоров’я

-        Діяльність лікувальних закладів

-         Медична практика

 

 

 

Після підготовки в інтернатурі (резидентурі) фахівцю присвоюється кваліфікація - лікар з певної спеціальності і він здатний виконувати зазначену в ДК 003-95  професійну роботу і може займати відповідну первинну посаду:

 

 

 

Лікар

Лікар з лікувальної фізкультури та спортивної медицини

Лікар з променевої терапії

Лікар з радіонуклідної діагностики

Лікар загальної практики - сімейний лікар

Лікар станції (відділення) швидкої та невідкладної медичної допомоги

Лікар-акушер-гінеколог

Лікар-анестезіолог

Лікар-вірусолог

Лікар-генетик

Лікар-дерматовенеролог

Лікар-інфекціоніст

Лікар-лаборант

Лікар-лаборант генетик

Лікар-невропатолог

Лікар-нейрохірург

Лікар-онколог

Лікар-ортопед-травматолог

Лікар-отоларинголог

Лікар-офтальмолог

Лікар-патологоанатом

Лікар-профпатолог

Лікар-психіатр

Лікар-радіолог

Лікар-судово-медичний експерт

Лікар-терапевт

Лікар-терапевт дільничний

Лікар-терапевт підлітковий

Лікар-терапевт цехової лікарської дільниці

Лікар-уролог

Лікар-фізіотерапевт

Лікар-фтизіатр

Лікар-хірург