Галузь знань:                                                                          

1202 «Фармація»

Напрям підготовки (спеціальність):                     

7.12020101 «Фармація»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:                                        

Спеціаліст

Освітній рівень:                                                                 

Повна вища освіта

Кваліфікація:                                                                         

Провізор

Узагальнений об'єкт діяльності:                                          

Загальна фармація

Вища освіта на базі:                                                              

Повної загальної середньої освіти

Форми навчання:                                                                   

Денна, заочна

Термін підготовки:                                                             

5 років – денна форма

5,5 років – заочна

На другий курс з нормативним

терміном навчання проводиться прийом абітурієнтів,

рівень  молодшого спеціаліста,    

які здобули освітньо-кваліфікаційний                 

для здобуття

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

 

 Термін підготовки – 4 роки                                                                               

 (денна форма навчання)

 

 

 

Загальна характеристика напряму підготовки

 

 

 

Підготовка фахівців напряму підготовки 7.12020101 «Фармація» освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, здійснюється з метою забезпечення аптечних, навчальних, лікувальних закладів Тернопільської та інших областей України фахівцями у фармацевтичній галузі, які здатні виготовляти, стандартизувати, сертифікувати, проводити облік лікарських засобів.

 

  

 

Фахівець фармацевтичної галузі буде виконувати професійні обов'язки в аптечних установах, фармацевтичних заводах та фабриках, лабораторіях по стандартизації та сертифікації фармацевтичної продукції, гуртових фармацевтичних фірмах, аптечних закладах (аптека, кіоск, склад).

 

 

 

 

Отримавши необхідну освіту, висококваліфікований фахівець фармацевтичної галузі згідно вимог нормативних положень МОЗ України, у відповідності зі стратегією  розвитку фармацевтичної галузі зможе:

§          Здійснювати виробництво фармацевтичної продукції;

§          Забезпечувати та контролювати виробництво основних фармацевтичних продуктів та фармацевтичних препаратів;

§           Здійснювати пошук, розробку та виготовлення лікарських засобів;

§          Проводити дослідження, стандартизацію та відпуск лікарських засобів медичного призначення;

§          Організовувати оптову торгівлю фармацевтичної продукції;

§          Здійснювати роздрібну торгівлю фармацевтичних препаратів;

§          Організовувати оптову торгівлю фармацевтичними товарами;

§          Здійснювати роздрібну торгівлю фармацевтичними товарами;

§           Проводити аналіз фармакокінетичних даних;

§           Проводити порівняльну характеристику офіцінальних засобів траволікування з урахуванням складу діючих речовин, механізму дії та фармакологічних властивостей з метою визначення переваг та недоліків окремих препаратів, технологічних та хімічних несумісностей;

§           Впроваджувати принципи індивідуалізації фітотерапії для підвищення ефективності і зниження ризику негативних наслідків траволікування;

§           Здійснювати аналіз відповідності засобів та методів неофіційного (емпіричного) траволікування до вимог офіційної медицини і фітотерапії;

§           Проводити створення нових фітопрепаратів на основі даних народної медицини;

§          Здійснювати розробку біологічно активних добавок (БАД) на основі рослинної сировини;

§           Формувати статистичну базу даних щодо Державної системи контролю за побічною дією ліків;

§           Впроваджувати Дер­жавну систему кон­тролю за побіч­ною дією ліків в практи­чну діяль­ність ліку­ва­льно-профілак­тичних установ;

§          Проводити маркетиногове дослідження ринку фармацевтичних засобів та суспільної думки;

§           Проводити оцінку рівня ефективності роботи працівників фармацевтичного закладу;

§           Проводити аналіз і оцінку стану попиту та пропозицій лікарських препаратів та виробів медичного призначення;

§           Проводити аналіз та оцінку мікробіологічної безпеки лікарських засобів;

§          Працювати в галузі охорони здоров'я та соціальної допомоги

 

 

У відповідності з отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом підготовки випускник згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327, зможе працювати за такими первинними професіями:

·     посадах завідувачів аптеки,

·     посадах завідувачів аптечного складу,

·     посадах завідувачів фармацевтичного підприємства,

·     завідувачами відділу (структурного підрозділу) закладу охорони здоров’я,

·     завідувача відділу безрецептурного відпуску,

·     наукового співробітника,

·     хіміка-аналітика,

·     консультанта з ефективності підприємства у сфері фармації,

·     консультанта з раціонального виробництва фармацевтичної продукції,

·     рекламіста у фармації,

·     фахівця з методів розширення ринку збуту фармацевтичної продукції,

·     лаборанта (хімічні та фізичні дослідження),

·     техніка-лаборанта,

·     лаборанта технічного аналізу та спектрального аналізу,

·     комерційного агента у сфері фармації,

·       диспетчера з постачання фармацевтичної продукції.