Галузь знань:

Напрям підготовки (спеціальність):

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Освітній рівень:

Кваліфікація:

Узагальнений об’єкт діяльності:

 

Вища освіта на базі:

Форми навчання:

Термін підготовки:

 

На другий курс з нормативним терміном навчання проводиться прийом абітурієнтів, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень  молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня  спеціаліста

1201 «Медицина»

7.12010005 «Стоматологія»

Спеціаліст

Повна вища освіта

Лікар-стоматолог

Хворі із захворюваннями зубів щелепно-лицевої ділянки

Повної загальної середньої освіти

Денна

5 років

 

Термін підготовки – 4 роки (денна форма навчання)

 

Загальна характеристика напрямку підготовки:

 

 

Підготовка фахівців напрямку 7.12010005 «Стоматологія» рівня спеціаліст, здійснюється з метою забезпечення лікувальних закладів України  висококваліфікованими спеціалістами, які повинні надавати кваліфіковану допомогу стоматологічним хворим, пацієнтам із хворобами зубів та щелепно-лицевої ділянки, володіючи сучасними методами діагностики, лікування та профілактики стоматологічних захворювань.  В умовах адаптації освіти до нових соціально-економічних змін та інтеграції системи освіти в європейський та світовий освітні простори спеціалісти кваліфікації «Лікар-стоматолог» здобувають навики та необхідні знання для проведення науково-дослідної роботи з проблем стоматології, санітарно-просвітньої та педагогічної діяльності та розвитку міжнародних зв’язків.

 

 

 Лікар-стоматолог буде виконувати свої професійні обов’язки у державних поліклініках та лікарнях, а також у приватних стоматологічних кабінетах.

  Отримавши необхідну освіту, висококваліфікований фахівець, лікар-стоматолог зможе:

-    проводити лікування захворювань твердих тканин зуба;

-    проводити обстеження стоматологічного хворого;

-    проводити лікування захворювань пародонту;

-    надавати невідкладну та планову хірургічну допомогу;

-    проводити лікування захворювань нижньо-щелепового суглобу;

-    проводити відновлення дефектів зубних рядів ортопедичними конструкціями;

 

 

-    проводити санітарно-просвітницьку роботу;

-    демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації;

-    проводити обстеження нейростоматологічних хворих;

-    проводити профілактику захворювань та оздоровчі заходи з різними групами населення,

а також:

-    самостійно опрацьовувати спеціальну, наукову, нормативну та довідкову літературу, в тому числі і іноземних авторів та проводити науково-дослідну роботу в лабораторіях з метою подальшого вдосконалення своїх практичних навиків та провадження нових наукових розробок.