ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРИЙОМ У 2013 РОЦІ

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста

Напрями підготовки

Спеціальності

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1201

Медицина

7.12010001

 

Лікувальна справа

6 років

-

-

1201

Медицина

7.12010005

Стоматологія

5 років

-

-

1201

Медицина

7.12010003

Медико-профілактична справа

6 років

-

-

1202

Фармація

7.12020101

 

Фармація

5 років

-

5,5 років

1202

Фармація

7.12020102

 

Клінічна фармація

5 років

-

-

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста на другий курс з нормативним терміном навчання

Напрями підготовки

Спеціальності

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1201

Медицина

7.12010001

 

Лікувальна справа

5 років

-

-

1201

Медицина

7.12010005

Стоматологія

4 роки

-

-

 

1201

Медицина

7.12010003

Медико-профілактична справа

5 років

 

 

1202

Фармація

7.12020101

 

Фармація

4 роки

-

-

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістра

Напрями підготовки

Спеціальності

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1201

Сестринська справа

8.12010006

Сестринська справа

2 роки

-

2 роки

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра

Галузі знань

Напрями підготовки

Нормативні терміни навчання

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1201

Медицина

6.120101

Сестринська справа

1рік/2 роки

-

2 роки

0401

Природничі науки

6.040102

Біологія

4 роки

-

-

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

6.010203

Здоров’я людини

4 роки

-

-

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра на другий курс з нормативним терміном навчання

Напрями підготовки

Спеціальності

Нормативні терміни навчання

Код

Назва

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

0102

Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини

6.010203

Здоров’я людини

3 роки

-

-

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста

Галузі знань

Спеціальності

Нормативні терміни навчання

Шифр

Найменування

Код

Назва

Денна форма навчання

Вечірня форма навчання

Заочна форма навчання

1201

Медицина

5.12010102

Сестринська справа

3 роки

-

-