ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ, УВАГА!

 

Зарахування на навчання можливе тільки

на підставі наявності в приймальній комісії оригіналів документа
про освіту (атестат або диплом) та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката
Українського центру оцінювання якості освіти!

 

Згідно Правил прийому до ТДМУ імені І. Я. Горбачевського у 2011 р. абітурієнти, які 1 серпня будуть рекомендовані до зарахування на місця державного замовлення, зобов’язані у 5-денний термін: подати до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти («перша хвиля»).

Подання оригіналів зазначених документів проводиться до – 1700   5 серпня. 

Особи, які в установлений термін не подали до приймальної комісії оригінали документів, утрачають право зарахування на навчання за державним замовленням!!!

6 серпня 2011 р. приймальна комісія у встановленому порядку проведе корекцію списку рекомендованих до зарахування осіб на місця державного замовлення:

6 серпня 2011 р. буде опубліковано новий список, в якому місця, що звільнилися, займуть наступні в рейтингу абітурієнти друга хвиля»),  які повинні донести оригінали документів протягом двох днів (до 1700  7 серпня).

8 серпня приймальна комісія у встановленому порядку проведе повторну корекцію списку (відкличе надані раніше рекомендації абітурієнтів, які не подали оригінали документів, сформує нові списки рекомендованих осіб з числа абітурієнтів, які не отримували рекомендацію раніше, з урахуванням рейтингового списку абітурієнтів) і оголосить новий список рекомендованих («третя хвиля»). Абітурієнтам, які потраплять до списку "третьої хвилі" буде надано два дні (до 1700 9 серпня), щоб виконати вимогу для зарахування (тобто надати оригінали документів)

10 серпня 2011 року буде проведено зарахування на навчання на місця державного замовлення, на підставі наявності оригіналів документів в особових справах абітурієнтів.

Не пізніше 25 серпня 2011 року буде проведене зарахування на навчання на контрактних умовах за умови наявності оригіналів документів в особових справах абітурієнтів, укладеної угоди та здійснення оплати за навчання.

 

Приймальна комісія