Галузь знань:

0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»

Напрям підготовки (спеціальність):

6.010203 «Здоров’я людини»

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Освітній рівень:

Повна вища освіта

Кваліфікація:

Бакалавр здоров’я людини

Спеціалізація: фахівець з фізичної реабілітації

Узагальнений об’єкт діяльності:

Хворі чи одужуючі після захворювань і травм, інваліди

Вища освіта на базі:

Повної загальної середньої освіти

Форми навчання:

Денна

Термін підготовки:

4 роки

 

Загальна характеристика напряму підготовки

Підготовка фахівців напряму підготовки 6.010203 «Здоров’я людини» освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, здійснюється з метою забезпечення навчальних, лікувальних закладів Тернопільської та інших областей України фахівцями з фізичної реабілітації, які повинні сприяти якнайшвидшому видужанню хворого, попередженню інвалідності, поверненню його в суспільство та до суспільно-корисної праці. 

 

http://www.consortium-univ.te.ua/pxb.files/image001.jpg

 

Фахівець зі здоров’я людини із спеціалізацією по фізичній реабілітації буде виконувати професійні обов’язки в реабілітаційних центрах, медичних, освітніх, санаторно-курортних закладах.

 

Отримавши необхідну освіту, висококваліфікований фахівець зі здоров’я людини із спеціалізацією по фізичній реабілітації (бакалавр, а на перспективу і магістр)  зможе:

- засобами фізичної  реабілітації здійснювати заходи з прискорення видужання хворого,  збереження  та підтримання хворого організму у якнайкращому функціональному стані; попередження ускладнень, які можуть бути викликані як основним захворюванням, так і вимушеною тривалою гіподинамією;

- проводити  обстеження, визначати функціональні і резервні можливості організму, виявляти відхилення від норми і розробляти систему відновлення втрачених чи знижених функцій;

 

http://www.consortium-univ.te.ua/pxb.files/image002.jpg

 

- розробляти   програму фізичної реабілітації, індивідуальну програму реабілітації та реабілітаційний маршрут хворого протягом дня  та курсу реабілітації в стаціонарі, поліклініці, в санаторії, в домашніх умовах;

- проводити просвітню роботу серед хворих в межах поліклініки щодо застосування фізичних вправ в лікуванні і профілактиці рецидивів захворювання, запрошувати на лекції відповідних фахівців, випускати санітарні бюлетені, демонструвати навчальні фільми  тощо;

- для  збереження здоров’я і  підвищення функціональних можливостей дітей шкільного віку регулярно обстежувати їх з метою визначення  функціональних можливостей;

- консультувати хворих і їх родичів щодо виявлених функціональних порушень, шляхів досягнення особами з обмеженими фізичними можливостями максимальної незалежності в самообслуговуванні, залучення їх до планування і проведення реабілітаційних програм, проведення занять з працетерапії з метою максимально можливого відновлення здатності до  участі у виробничому процесі на підприємстві в спеціально створених умовах, вдома;

- разом з тренером контролювати дозування навантаження у дітей, регулярно проводити лікарсько-педагогічні спостереження під час тренувань, розробляти заходи з профілактики травматизму, мікротравматизації, пере тренованості.

 

http://www.consortium-univ.te.ua/pxb.files/image003.jpg

 

У відповідності з отриманим освітньо-кваліфікаційним рівнем та напрямом підготовки випускник згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 №327, зможе працювати за такими первинними професіями:

Фахівець з фізичної реабілітації

Асистент вчителя-реабілітолога

Асистент вихователя соціального по роботі з дітьми-інвалідами

Асистент педагога-валеолога

Інструктор оздоровчо-спортивного туризму (за видами туризму)

Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров'я

Інструктор із санітарної освіти

Масажист

Масажист спортивний

Асистент вчителя з корекційної освіти

Інструктор з фізкультури

Інструктор-методист з виробничої гімнастики

Інструктор-методист з фізичної культури та спорту

Інструктор-методист спортивної школи

Інструктор-методист тренажерного комплексу (залу)

Фітнес-тренер