МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОДА

 

Програма

науково-практичної конференції з міжнародною участю

 

“ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ:

ВНУТРІШНЯ ПАТОЛОГІЯ В АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ”

 

24-25 березня 2011 року

м. Тернопіль

 

 

Вельмишановний (а)________________________________________

 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участюЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ: ВНУТРІШНЯ ПАТОЛОГІЯ В АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ“, яка відбудеться на базі Тернопільської обласної університетської лікарні Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, за адресою: мернопіль, вул. Клінічна, 1, конференц-зал.

 

Офіційні мови симпозіуму - українська, російська, англійська.

Регламент доповіді:

усна доповідь на пленарному засіданні - до 20 хв.

усна доповідь на секційному засіданні - до 10 хв.

обговорення - до 3 хв.

 

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдпроектором.

 

Реєстрація учасників конференції відбудеться в холі конгрес-центру Червона калина з 700 до 1000 год. 24 березня 2011 року.

 

Відкриття конференції - 24 березня 2011 року о 1000 в актовій залі конгрес-центру Червона калина.

 

Проживання учасників - за власний рахунок, в готелі - “Тернопіль“.

Вартість проживання - від 100 грн.

 

Проїзд - від центрального корпусу медуніверситету (Майдан Волі 1), автобусом і мікроавтобусами медуніверситету згідно графіка з 8.00 24 березня 2011 року.

 

У дні роботи конференції буде демонструватись продукція вітчизняних і зарубіжних фармацевтичних фірм, проведено віртуальний консиліум.

 

 

 

Організаційний комітет конференції

Голова організаційного комітету:

Ректор Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Заслужений діяч науки і техніки, Член кореспондент НАМН України, професор Леонід Якимович Ковальчук.

 

Співголови:

Камінський Вячеслав Володимирович - Член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, професор, завідувач кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО імені П.Л.Шупика, Директор Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини, головний позаштатний спеціаліст МОЗ України з акушерства та гінекології.

Швед Микола Івановичпрофесор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини №1, Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Сміян Світлана Іванівна - професор,заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

Геряк Світлана Миколаївна – доктор медичних наук, завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2 Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського.

 

Члени організаційного комітету:

-   М. М. Буртняк– начальник Головного управління Охорони здоров'я обласної державної адміністрації Тернопільської області,

-   к.м.н. О.О. Федченко – головний спеціаліст з акушерства ігінекології ГУОЗ Тернопільської області;

-   к.м.н. Л.М. Мотюк головний спеціаліст з терапії ГУОЗ Тернопільської області;

-    Д.Я. Богун – заступник ректора з видавничих питань;

-    С.А. Тислицька – помічник проректора з наукової роботи;

-    М.П. Прокопів – помічник проректора з науково-педагогічної роботи;

-   доц. О.Б. Слабий – проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань;

-   проф. І.В. Жулкевич – головний редактор журналу “Вісник наукових досліджень”.

-   доц. В.Д. Волошин – кафедра патологічної анатомії з секційним курсом та судовою медициною;

-   Г.С. Дуб’янська – інженер-технолог комплексу студентського харчування;

-   проф. Н. В. Пасєчко – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   проф. Л. П. Мартинюк – кафедра внутрішньої медицини №2;

-   проф. В. М. Василюк – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   доц. Н. І. Багній – кафедра акушерства і гінекології № 2;

-   доц. Л. П. Боднар – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   доц. М. Є. Гаврилюк – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   доц. Л. П. Мартинюк – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   доц. Б. Г. Насалик – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   доц. Н. В. Грималюк – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   доц. А.О. Боб – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   доц. О. Є. Стельмах – кафедра акушерства і гінекології № 2;

-   доц. Р. Р. Коморовський – кафедра внутрішньої медицини №2;

-   доц. Л. В. Наумова – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   доц. Т. О. Паламар – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   доц. У. С. Слаба – кафедра внутрішньої медицини №2;

-   доц. І. В. Корда – кафедра акушерства і гінекології № 2;

-   доц. І.В. Смачило – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   ас. І. Г. Якубишина – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   ас. Л.В. Радецька – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   ас. Р.Я. Боднар – кафедра внутрішньої медицини №2;

-   ас. Л. П. Мазур – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   ас. А.А. Лепявко – кафедра внутрішньої медицини №2;

-   ас. Т. В. Лихацька – кафедра внутрішньої медицини №1;

-   ас. С.Р. Гусак – кафедра внутрішньої медицини №2;

-   ас. Н.В. Ревчук – кафедра акушерства і гінекології № 2.

 

 

 

24 березня 2011 року, четвер

(актова зала конгрес-центруЧервона калина )

 

1000 - 1030 - УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 Вступне слово ректора Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, чл.- кор. АМН України,

д-ра мед. н., професора Леоніда Якимовича Ковальчука.

Привітання учасників конференції від Міністерства охорони здоров'я України – головного позаштатного спеціаліста МОЗ України з акушерства та гінекології професора Камінського Вячеслава Володимировича

Привітання учасників конференції від начальника Управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Буртняка Михайла Миколайовича

 

1030 - 1400

24 березня (четвер)

Перше пленарне засідання (актова зала)

Головуючі: член-кор. НАМН України, проф. Л.Я. Ковальчук, проф. М.І. Швед, член-кор. НАМН України, проф. В.В. Камінський, академік УАН, проф. О.М. Юзько, проф. С.І.Сміян, проф. Н.В.Пасєчко, д.м.н. С.М.Геряк, проф. С.І. Жук, проф. Л.М. Маланчук , проф. Пирогова В.І.

 

1. Екстрагенітальна патологія як ключовий елемент для зниження частоти материнської смертності.

Камінський В.В.

НМАПО імені П.Л.Шупика, Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини

 

2. Ведення вагітності та пологів у жінок з аритміями серця

Швед М.І.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

3. Аритмії у плода: діагностика, лікування, прогнозування ускладнень.

Жук С.І.

Київська НМАПО імені П.Л.Шупика

 

4. Особливості перебігу, діагностики та лікування внутрішньо-утробних інфекцій плода у жінок на фоні екстрагенітальної патології.

Геряк С.М.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

5. Патологія ендокринної системи та вагітність.

Пасєчко Н.В.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

6. Контроль перебігу ревматичних хвороб у вагітних.

 Сміян С.І.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

7. Захворювання гепатобіліарної системи і вагітність

Маланчук Л.М.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

8. Ведення вагітних з інфекційно-запальними захворюваннями нирок.

 Мартинюк Л.П.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

9. Роль комбінованих оральних контрацептивів в збереженні репродуктивного здоров'я жінки.

Юзько О.М.

Буковинський державний медичний університет

 

10. Клініко-патогенетичні особливості перебігу розацеа у жінок репродуктивного віку на тлі паразитозів

Ковальчук М.Т.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

11. Ведення вагітності у жінок хворих на бронхіальну астму та ХОЗЛ.

Островський М.М.

Івано-франківський національний  державний медичний університет

 

 

КАВА-БРЕЙК

 

 

12. Роль і функції сімейного лікаря в антенатальній охороні плода.

Пирогова В.І.

Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького

 

13. Сучасні репродуктивні технології у жінок з екстрагенітальною патологією.

Хміль С.В., Давид Л.В., Лисак Ю.І., Формазюк О.П., Пелех Л.Б., Якименко Г.В.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

14. Нейроендокринні синдроми в акушерстві і гінекології: прогнозування якості репродуктивної функції.

Геряк С.М.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

15. Досвід використання тівортину в акушерській клініці.

Луб’яна С.С.

Луганський державний медичний університет

 

16. Сучасні особливості лікування та профілактики секс-трансмісивних захворювань у подружніх пар

Гайова Л.П.

Тернопільський обласний шкірвенерологічний диспансер

 

17. Прогнозування невиношування вагітності у жінок з нейроендо-кринними порушеннями.

Багній Н.І.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

18. Артеріальні гіпертензії у вагітних.

 Швед М.І.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

19. Особливості перебігу захворювань кістково-м’язової системи у жінок в пост менопаузі.

 Сміян С.І.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

 

 

25 березня, п’ятниця

900 - 1200 - Секційне засідання (актова зала)

Головуючі: проф. М.І. Швед, член-кор. НАМН України, проф. О.М. Юзько, проф. С.І.Сміян, проф. Н.В.Пасєчко, д.м.н. С.М.Геряк, проф. С.І. Жук, проф. Л.М. Маланчук

 

Патогенетична корекція акушерських ускладнень у жінок із метаболічним синдромом.

Куценко А.В., Геряк С.М.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачовського

 

Лікування  артеріальної гіпертензії і прееклампсії у вагітних.

Маланчин І.М.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Скринінг екстрагенітальної патології з погляду на проблеми передчасних пологів.

Жиляєв М.М., Геряк С.М.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Сучасні погляди на терапію клімактеричних розладів.

Геряк С.М., Стельмах О.Є., Ревчук Н.В.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Гепатит як маркер несприятливого перебігу вагітності.

Лимар Л.Є.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Консервативна міоектомія як метод збереження репродуктивної функції у жінок з екстрагенітальною патологією.

Хміль С.В., Куценко В.В., Франчук О.А., Господарисько В.В., Куценко А.В.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Ефективність використання гепатопротекторів у корекції морфофункціональних змін в печінці у хворих на дифузний токсичний зоб.

Свистун І.І.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Ефективність використання тівортіну в комплексному лікуванні периферійної полінейропатії у хворих на цукровий діабет.

Балабан А.І., Курочка

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Ефективність використання аліскреніну у лікуванні хворих на цукровий діабет та артеріальну гіпертензію.

Паньків В.І.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Особливості мінеральної щільності тканин залежно від тілобудови у жінок з метаболічним синдромом у постменопаузальному періоді.

Мартинюк Л.П.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Перебіг вагітності і пологів на тлі варикозної хвороби вен статевих органів і нижніх кінцівок.

Геряк С.М., Корда І.В., Багній Н.І., Костик Н.К.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Особливості перебігу остеоартрозу у жінок в пост менопаузі з метаболічним синдромом.

Слаба У.С., Гусак С.Р., Козій М.І.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Досвід застосування  інсулінів фірми ЗАТ ,,Індар” в Тернопільській області

Н.В. Пасєчко, Л.В.Наумова, Ю.В.Бойко, І.В.Сов’як

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Труднощі діагностики і лікування кардіоміопатій у вагітних.

Коморовський Р.Р., Боднар Р.Я., Лепявко А.А.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Особливості перебігу вагітності у жінок після ЕКЗ на тлі екстрагенітальної патології.

Хміль С.В., Федченко О.О., Якимчук В.Д., Корда І.В., Кравцова Л.О.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Особливості перебігу віруснобактеріальних пневмоній у вагітних.

Боб А.О., Боднар Л.П.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Особливості стану кісткової тканини у жінок із ХХН, що знаходяться на гемодіалізі.

Ружицька О.О.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Стан пародонта і особливості лікування парадонтитів у вагітних.

Білозецький І.І.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Особливості функціонування репродуктивної системи у жінок з субклінічним гіпотиреозом.

Петренко Н.В.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Особливості кардіомоніторингу вагітних із гіпертензією.

Геряк С.М., Петруняк Р.І.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Особливості корекції дисліпідемії у хворих на цукровий діабет зі стеатогепатитом.

Мазур Л.П.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Лікування хворих на інфаркт міокарда з порушенням функціонального стану печінки

Прокопович О.А.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Комплексне лікування патології шийки матки на тлі папіломавірусної інфекції у жінок з екстрагенітальною патологією .

Корда І.В., Хміль С.В., Овчарук В.В., Федорейко Л.Р., Романчук Л.І., Кучма З.М.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Сучасні підходи до родорозрішення жінок з екстрагенітальною патологією

Геряк С.М., Багній Н.І., Грабчак І.Л., Вороблевська Л.Б.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Використання телтісартану в комплексному лікуванні подагри в поєднанні з метаболічним синдромом.

Антюк Ж.О.

Тернопільська університетська лікарня

 

Роль патології щитоподібної залози у благоприємному перебігу вагітності і пологів.

Геряк С.М., Якимчук В.Д., Волошин В.Г.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

Показники ендогенної інтоксикації у жінок репродуктивного віку з алергодерматозами на тлі лямбліозу

Шкільна М.І.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

 

 

 

1200-1300 – Обговорення і прийняття резолюції конференції

 

 

1300   -Закриття конференції