МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ  З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції

НОВІ НАПРЯМКИ ВПРОВАДЖЕННЯ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ, ФАРМАЦЕВТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ III-IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

 

12-13 травня 2011 року

 


Вельмишановний(а)_________________________________________

 

            Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської навчально-наукової  конференції з міжнародною участю Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України III-IV рівнів акредитації”.

 

Конференція буде проходити на базі конгрес-центру Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, який розташований за адресою: Навчально-оздоровчий комплекс “Червона калина”, с.м.т. Дружба, Тернопільський район, Тернопільська область.

 

Реєстрація учасників конференції відбудеться в центральному корпусі медичного університету і в холі конгрес-центру “Червона калина” з 1200           11 травня 2011 року і з 700 12 травня 2011 року.

 

Відкриття конференції – 12 травня 2011 року о 1000 в актовому залі конгрес-центру “Червона калина”.

 

Проживання учасників – за власний рахунок у готелі “Червона калина” та в інших готелях.

 

Проїзд – від центрального корпусу медичного університету (Майдан Волі, 1) автобусом і мікроавтобусами  університету з 1200 11 травня до 900          12 травня 2011 року.

                                                                                      Оргкомітет

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 Голова організаційного комітету:

Копитов С.М. – заступник Міністра охорони здоровя України.

 

Заступники голови організаційного комітету:

Вороненко В.В. – директор Департаменту кадрової політики, освіти та запобігання корупції МОЗ України;

Волосовець О.П.  – начальник Управління освіти та науки МОЗ України;

Вітенко І.С.  – директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України;

Ковальчук Л.Я.  – ректор Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

 

Члени організаційного комітету:

П’ятницький Ю.С. – заступник начальника Управління освіти та науки МОЗ України;

Фисун Ю.І.  – генеральний директор Центру міжнародних програм МОЗ України;

Булах І.Є.  – директор Центру тестування при МОЗ України, завідувач кафедри медичної інформатики та комп’ютерних технологій навчання Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Кебкало Т.В.  – головний спеціаліст Управління освіти та науки МОЗ України;

Шатило В.Й. – директор Житомирського інституту медсестринства;

Мисула І.Р.  – перший проректор Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;

Марценюк В.П.  – проректор з наукової роботи і впровадження нових технологій Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;

Швед М.І. – проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Тернопільського державного медичного університету імені                               І.Я. Горбачевського;

Слабий О.Б.  – проректор з науково-педагогічної роботи і соціальних питань Тернопільського державного медичного університету імені                  І.Я. Горбачевського.

 

Робоча група з підготовки конференції:

Голова – проф. І.Р. Мисула

Заступник голови – доц. В.Д. Волошин

 


Члени:

доц. О.Б. Слабий

проф. А.Г. Шульгай

д. мед. н. Я.П. Нагірний

доц. Л.В. Соколова

проф. М.М. Корда

д. мед. н. М.В. Гребеник

доц. С.О. Ястремська

проф. І.Я. Дзюбановський

проф. К.А. Посохова

проф. А.А. Гудима

проф. В.В. Файфура

проф. П.О. Герасимчук

проф. А.М. Пришляк

проф. І.М. Кліщ

проф. Л.П. Мартинюк

доц. К.О. Пашко

доц. Г.А. Крицька

доц.  О.В. Лотоцька

доц. Г.Я. Загричук

доц. О.Р. Боярчук

доц. В.В. Бенедикт

доц. О.В. Шідловський

доц.  Д.В. Козак

доц. Д.Б. Коробко

С.О. Коноваленко

А.І. Паламарчук

Є.Б. Унольт

О.Р. Пелех

М.П. Прокопів

В.М. Піжицька

Л.В. Логин

С.А. Тислицька

Г.С. Дуб’янська

Н.Т. Довгошия

 

Секретаріат:

доц. Н.І. Ткачук – голова

доц. Н.М. Волкова

к. мед. н. М.І. Марущак

к. біол. н. М.В. Чорна


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

12 травня 2011 року

 

1000 – 1030Відкриття конференції

1030 – 1200Пленарне засідання

1200 – 1210 – Фотографування учасників конференції

1210 – 1230 – Брейк-кава

1230 – 1430Продовження пленарного засідання

1430 – 1530 – Обідня перерва

 

1530 1700Семінар-нарада (круглий стіл) проректорів з науково-педагогічної роботи, начальників навчальних відділів та завідувачів лабораторій з питань освіти;

                           Семінар-нарада проректорів з міжнародних зв’язків.                       

 

1530 – 1830Секційні засідання:

 

І секційне засідання – “Досвід співпраці українських та зарубіжних ВМ(Ф)НЗ”;

 

ІІ секційне засідання – “Фахова підготовка студентів в умовах кредитно-модульної системи освіти на теоретичних кафедрах”;

 

ІІІ  секційне засідання –  “Фахова підготовка студентів в умовах кредитно-модульної системи освіти на клінічних кафедрах”;

 

ІV  секційне засідання –  Особливості виховання молоді у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах”.

 

V секційне засідання – “Досвід удосконалення  післядипломної підготовки лікарів і провізорів”.

                       

                        1900Товариська вечеря. Концерт.

 

 

 

13 травня 2011 року

 

900 – 1100  Пленарне засідання      

Закриття конференції.

 

1100 – Брейк-кава.

Регламент доповідей:

на пленарному засіданні:

для доповідачів МОЗ України – до 20 хв;

для доповідачів навчальних закладів – до 10 хв;

на секційному засіданні – до 5 хв;

виступ в обговоренні – до 3 хв.

 

ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

12 травня 2011 року

Актовий зал конгрес-центру

1000 - 1030

 

Вступне слово:

– голови оргкомітету, заступника Міністра охорони  здоровя України

С.М. Копитова;

– ректора Тернопільського державного медичного університету  

імені І.Я. Горбачевського Л.Я. Ковальчука.

 

Привітання:

    голови Тернопільської обласної державної адміністрації  В.А. Хоптяна;

    голови Тернопільської обласної  ради О.П. Кайди;

    Тернопільського міського голови С.Й. Надала;

    начальника управління охорони здоровя Тернопільської обласної

державної адміністрації М.М. Буртняка.

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

12 травня 2011 року

Актовий зал конгрес-центру

1030 – 1430

 

Головуючі: С.М. Копитов, В.В. Вороненко, О.П. Волосовець, Ю.С. П’ятницький, І.С. Вітенко, Л.Я. Ковальчук, Ю.І. Фисун, Т.В. Кебкало, І.Є. Булах, І.Р. Мисула, В.Й. Шатило

 

 

1.      Копитов С.М., Вороненко В.В., Волосовець О.П., П’ятницький Ю.С., Вітенко І.С., Мельник І.В. 

АКТУАЛІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ ТА ПРОВІЗОРІВ ЯК СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.

(Міністерство охорони здоров’я України)

 

2.      Ковальчук Л.Я.

Результати реалізації концепції розвитку Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського на шляху його входження у світовий освітній простір.

(Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського)

 

3.      Булах І.Є., Волосовець О.П., Мруга М.Р.

 Проблеми оцінювання знань студентів в контексті вимог Болонської декларації.

(Центр тестування при МОЗ України)

 

4.      Волосовець О.П., П’ятницький Ю.С., Вітенко І.С., Мельник І.В.

Створення сучасного підручника – запорука підвищення ефективності навчального процесу.

(МОЗ України, Центральний методичний кабінет з вищої медичної світи)

 

5.      Москаленко В.Ф., Яворовський О.П., Остапюк Л.І., Чешук В.Є. 

Про завдання з впровадження Європейських стандартів та директив з внутрішньої гарантії якості у ВНЗ (ENQA) в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця.

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

 

6.      Вороненко Ю.В., Мінцер О.П.

Безперервний професійний розвиток лікарів і провізорів – нові принципи побудови системи.

(Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика)

 

7.      Запорожан В.М., Кресюн В.Й., Аряєв М.Л., Чернецька О.В.

Англомовне навчання як стимулятор якості освіти та міжнародних контактів.

(Одеський національний медичний університет)

 

8.      Черних В.П., Гриценко І.С., Вишневська Л.І., Огарь С.В.

Підготовка студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання на випускових кафедрах спеціальності “Фармація”.

(Національний фармацевтичний університет)

 

9.      Думанський Ю.В., Талалаєнко О.М., Первак М.Б.

Освоєння студентами практичних навичок при кредитно-модульній організації навчального процесу: проблеми та пошук шляхів їх вирішення.

(Донецький національний медичний університет імені М. Горького)

 

10.  Ждан В.М., Бобирьов В.М., Шешукова О.В, Лохматова Н.М., Шарбенко Т.В.

Місце та роль самостійної роботи студента в кредитно-модульній системі організації навчального процесу.

(Українська медична стоматологічна академія)

 

11.  Чекман І.С., Горчакова Н.О., Пузиренко А.М.

Науково-методичні основи викладання фармакології блокаторів кальцієвих каналів та β-адреноблокаторів згідно кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

(Національного медичний університет імені О.О.Богомольця)

 

Обговорення доповідей

 

 

 

І СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

Досвід співпраці українських та зарубіжних ВМ(Ф)НЗ

12 травня 2011 року

1530 – 1830

 

Головуючі: Ю.І. Фисун, О.П. Гульчій, А.Л. Косаковський, О.О. Притуло,   Л.Ю. Науменко, Г.К.  Палій, М.М. Корда.

 

1.      Бірюков В.С.

Вісім принципів стандарту якості ISO 9001:2008 –  ключ до ефективного реформування системи освіти.

(Одеський національний медичний університет)

 

2.      Власенко М.А., Кочуєв Г.І., Кочуєва М.М., Браславська А.П.

Безперервна медична освіта  та система залікових одиниць (кредитів) як засоби покращання якості післядипломної освіти лікарів.

(Харківська медична академія післядипломної освіти)

 

3.      Дорофєєв А.Е., Мягкова Т.В., Хоростовська-Винімко Джоанна.

Досвід організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах Польщі.

(Донецький національний медичний університет імені М. Горького, Польський національний інститут хвороб легень і туберкульозу, Варшава)

 

4.      Карпенко В.Г., Пасієшвілі Н.М., Почепецька Я.С.

Упровадження міжнародних стандартів в підготовці іноземних фахівців.

(Харківська медична академія післядипломної освіти)

 

5.      Кліщ Г.І.

Австрійський досвід у фаховій підготовці студентів-медиків в умовах кредитно-модульної системи освіти.

(Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського)

 

6.      Кобзар О.Б., Дорошенко С.В., Радомська Н.Ю., Пархоменко М.В., Хворостяна Т.Т., Прокопець К.О.

Проблеми кредитно-модульної системи підготовки лікарів.

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

 

7.      Костенко І.Ф.

Досвід  міжнародного співробітництва  медичних університетів України та Нідерландів  у галузі медсестринської освіти з сімейної медицини.

(Одеський національний медичний університет)

 

8.      Ліхачова А.С.

Досвід використання учбових модулів французької та американської системи медичної освіти в післядипломній підготовці неонатологів в національних умовах.

(Харківська медична академія післядипломної освіти)

 

9.      Педанов Ю.Ф., Гоженко А.І., Макулькін Р.Ф.

Особливості програм викладання морфофункціональних дисциплін у вищих навчальних закладах  І-ІІ рівнів акредитації в Україні й Чеській республіці.

(Одеське обласне базове медичне училище,

Одеський національний медичний університет)

 

10.  Педанов Ю.Ф., Гоженко А.І., Макулькін Р.Ф.

Особливості програм викладання морфофункціональних дисциплін у вищих навчальних закладах  І-ІІ рівнів акредитації в Україні й Швейцарії.

(Одеське обласне базове медичне училище,

Одеський національний медичний університет)

 

11.  Приступюк О.М., Наумова М.І.

Необхідність використання міжнародної медичної номенклатури у навчанні.

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

 

12.  Тіщенко В.А., Плеханова Т.М., Мавропуло Т.К., Степаненко Т.І., Казицька Н.М.,  Бакай Н.С.

Досвід удосконалення післядипломної підготовки лікарів-неонатологів.

(Дніпропетровська державна медична академія)

 

13.  Шатило В.Й., Копетчук В.А., Гордійчук С.В., Горай О.В., Махновська І.Р.

Досвід Житомирського інституту медсестринства в міжнародному співробітництві.

(Житомирський інститут медсестринства)

 

Обговорення доповідей

 

 

 

 

IІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

Фахова підготовка студентів в умовах кредитно-модульної системи освіти на теоретичних кафедрах

12 травня 2011 року

1530 – 1830

 

Головуючі: І.Є. Булах, О.П. Яворовський, Ю.Й. Гумінський, М.Б. Первак, І.С. Чекман, І.С. Гриценко, О.П. Мінцер, В.А. Туманов, І.Є. Герасимюк, В.П. Марценюк

           

 

1.      Білецька Е.М., Антонова О.В., Головкова Т.А., Землякова Т.Д., Чуб Л.Є., Онул Н.М.

Активізація самостійної роботи студентів як невід'ємна частина навчання за кредитно-модульною системою.

(Дніпропетровська державна медична академія)

 

2.      Бойчук Т.М., Федонюк Л.Я., Ходоровська А.А.

Основні принципи та положення індивідуальної роботи студента при навчанні за кредитно-модульною системою з дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія».

(Буковинський державний медичний університет)

 

3.      Герасимюк І.Є., Голод Б.В.

Інтегрована лекція як метод реалізації ефективності кредитно-модульної системи навчання на кафедрі анатомії людини.

(Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського)

 

4.      Глушко Л.В., Чаплинська Н.В., Позур Н.З., Гавриш Т.Ю.

Удосконалення якості підготовки лікарів в умовах Болонського процесу.

(Івано-Франківський національний медичний університет)

 

5.      Гоженко А.І., Свірський О.О., Коваленко Л.Г., Бабій В.П., Котюжинська С.Г., Кузьменко І.А.

Особливості реформування викладання патологічної  фізіології.

(Одеський національний медичний університет)

 

6.      Горчакова Н.О., Дяченко В.Ю., Савченко Н.В.

Науково-методичні основи викладання фармакології антиоксидантів.

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

 

7.      Єльський В.М., Лінчевська Л.П., Крюк Ю.Я., Кривобок Г.К., Зябліцев С.В., Бондаренко Н.М., Колеснікова С.В., Антонов Є.В., Піщуліна С.В.

Фахова підготовка студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання на кафедрі патологічної фізіології Донецького національного медичного університету.

(Донецький національний медичний університет імені М. Горького)

 

8.      Капустник В.А., Костюк І.Ф., Стебліна Н.П., Калмиков О.О.

Місце комп'ютерних інформаційних технологій у забезпеченні самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу.

(Харківський національний медичний університет)

 

9.      Ковальчук Л.Я., Мисула І.Р., Пашко К.О., Сельський П.Р.

Про подальше удосконалення семестрових комплексних тестових іспитів у Тернопільському державному медичному університет імені І.Я. Горбачевського.

(Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського)

 

10.  Колесник Ю.М., Нерянов Ю.М., Компанієць В.М.

Якість підготовки фахівців – головна складова Болонського процессу.

(Запорізький державний медичний університет)

 

11.  Костенко В.О.,  Соловйова Н.В., Денисенко С.В., Міщенко А.В., Левков А.А.,  Назаренко С.М., Савельєва О.В.

Нові підходи до оптимізації проведення практичних занять з патофізіології за умов впровадження кредитно-модульної системи.

(Українська медична стоматологічна академія)

 

12.  Краснiкова С.O., Макаренко Т.M., Мiрошнiк Л.В.

Індивідуалізація навчання в процесі мовної підготовки іноземних студентів.

(Харківський національний медичний університет)

 

13.  Кресюн В.Й., Годован В.В., Казанов А.Д.

Шляхи вдосконалення вивчення фармакології згідно кредитно-модульної системи.

(Одеський національний медичний університет)

 

14.  Кучеренко Л.І., Портна О.О., Моряк З.Б., Морозова О.О.

Викладання фармацевтичної хімії в контексті запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процессу.

(Запорізький державний медичний університет, НПО “Фарматрон”)

 

15.  Кучмак О.Б., Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Малярчук А.Р., Бригідир Т.О., П’ятковський Т.І.

Навчання на кафедрі медичної біології, мікробіології, вірусології згідно кредитно-модульної системи (ECTS).

(Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського)

 

16.  Максименко С.Д.,  Марушко Ю.В.,  Філоненко М.М.

Комплексний   підхід  до підготовки фахівців за кредитно-модульною  системою організації  навчання.

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

 

17.  Маркевич В.Е., Сікора В.З., Бумейстер В.І.

Сучасний стан та проблеми комп’ютерного тестування студентів.

(Сумський державний університет, медичний інститут)

 

18.  Марковський В.Д., Перцев Д.П., Тітова Н.С., Логвінова Ж.І.

Моніторинг якості освіти студентів у ХНМУ.

(Харківський національний медичний університет)

 

19.  Мороз В.М., Полеся Т.Л., Гумінський Ю.Й., Фоміна Л.В.

Результати впровадження нових технологій навчання за кредитно-модульнгою системою у Вінницькому національному медичному університеті.

(Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова)

 

Москаленко В.Ф., Ніженковська І.В., Вельчинська О.В.

Формування професійної компетентності майбутнього фармацевта в умовах кредитно-модульної системи освіти.

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

 

20.  Омельчук С.Т., Кузьмінська О.В., Білко Т.М.

Викладання  дисципліни “Медицина надзвичайних ситуацій”  на кафедрі гігієни харчування  за кредитно-модульною системою.

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

 

21.  Перцева Т.О., Шевченко О.А., Деркачов Е.А., Буряк Л.І., Рублевська Н.І., Цуцков В.Є., Штепа О.П., Євтушенко В.В., Щудро С.А., Главацька В.І., Григоренко Л.В., Огір К.Ю.

Ноосферно-екологічний імператив як основа сучасного світогляду  лікаря профілактичної медицини.

(Дніпропетровська державна медична академія)

 

22.  Пришляк А.М., Кульчицький В.Й., Новіцька О.І., Жмудська Г.В., Кравчук Л.В.

Болонський процес та кредитно-модульна система організації навчального процесу на теоретичних кафедрах вищих медичних навчальних закладах України.

(Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського)

 

23.  Проніна Н.В., Обухова І.Г., Чірський М.В.

Використання переваг кредитно-модульної системи для підвищення якості викладання.

(Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського)

 

24.  Пряхін О.Р., Портна О.О., Денисенко О.М.

Проблеми якості заочної форми навчання студентів фармацевтичного факультету в умовах кредитно-модульної системи та роль інформаційніх технологій в організації навчального процессу.

(Запорізький державний медичний університет)

 

25.  Туманов В.А., Горчакова Н.О., Тимченко О.Г., Войтенко Г.М., Чекман І.С., Тимченко І.М., Юсько Н.О., Яковлєва І.Ю.

Практичне заняття з фармакології засобів із стимулюючим типом дії

(Київський медичний університет УАНМ, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

 

26.  Унгурян Л.М., Образенко М.С.

Застосування тестової системи оцінки знань в учбовому процесі.

(Одеський національний медичний університет)

 

27.  Циганенко А.Я., Мінухін В.В., Габишева Л.С., Коваленко Н.І.

Підсумки впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ХНМУ.

(Харківський національний медичний університет)

 

Обговорення доповідей

 

 

 

ІІІ СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

Фахова підготовка студентів в умовах кредитно-модульної системи освіти на клінічних кафедрах

12 травня 2011 року

1530 – 1830

 

Головуючі: І.С. Вітенко, Т.О. Перцева, Ю.О. Талалаєнко, Ю.І. Бажора, Ю.М. Нерянов, М.Р. Гжегоцький, Л.В. Глушко, В.В. Сімрок, І.Р. Мисула,      М.І. Швед, М.А. Андрейчин

 

 

1.      Андрейчин М.А., Копча B.С., Іщук І.С., Ничик Н.А., Завіднюк Н.Г.

Інформативність матеріалів для самопідготовки студентів до практичних занять.

(Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського)

 

2.      Больбот Ю.К., Ковтуненко Р.В., Бордій Т.А., Аліфанова С.В., Клименко О.В., Калічевська М.В., Клімова О.В., Таран О.М., Чабанюк О.В.

Перший досвід викладання госпітальної педіатрії в умовах кредитно-модульної системи.

(Дніпропетровська державна медична академія)

 

3.      Вайс В.М., Гайович А.І.

 Ефективність впровадження кредитно-модульної системи навчання на курсі фтизіатрії.

(Ужгородський національний університет)         

 

4.      Гайдей В.Р., Потапчук О.В., Давидов Д.М., Олійник Д.А., Бурдін І.В., Розуменко О.П., Радченко-Субіч С.В., Головчук В.Т. 

Досвід навчання іноземних студентів в Одеському національному медичному університеті англійською мовою і шляхи подальшого вдосконалення.

(Одеський національний медичний університет)           

 

5.      Гасюк А.П., Ніколенко Л.Г., Ройко Н.В., Черняк В.В.,   Новосельцева Т.В., Проскурня С.А., Волобуєв М.А., Насонов П.І., Ніколенко Д.Є.

 Адаптування студентів вищого державного навчального закладу України “УМСА”  до навчання з патоморфології за кредитно-модульною системою.

(Українська медична стоматологічна академія)

 

6.      Глушко Л.В., Мізюк М.І., Іванців М.О.

 Особливості проекту навчального плану для спеціальностей “Лікувальна справа” та “Педіатрія” зі скороченим терміном навчання.

(Івано-Франківський національний медичний університет)     

 

7.      Запорожан В.М., Марічереда В.Г., Волянська А.Г., Полякова Є.А.

Досвід впровадження принципів доказової медицини в навчальний процес на кафедрі акушерства і гінекології №1 Одеського національного медичного університету.

(Одеський національний медичний університет)

 

8.      Івченко В.К., Сімрок В.В., Смірнов С.М., Сенчій В.М. 

Інноваційні технології в навчальному процесі в держfвному закладі “Луганський державний медичний університет”.

 (Луганський державний медичний університет)

 

9.      Ковальова О.М., Сафаргаліна-Корнілова Н.А., Смирнова В.І., Демиденко Г.В., Ледовський О.М., Потабенко С.В.

 Використання інформаційно-комунікаційних технологій на клінічних кафедрах пропедевтичного профілю.

(Харківський національний медичний університет)      

 

10.  Козьолкін О.А.,   Нерянова Ю.М. , Медведкова С.О. 

Заходи, які сприяють покращенню якості підготовки студентів з неврології  на засадах кредитно-модульної системи. 

(Запорізький державний медичний університет)

 

11.  Литвиненко Н.В., Пінчук В.А., Силенко Г.Я., Саник О.В., Самарченко Л.А., Дельва М.Ю., Дельва І.І., Таряник К.А. 

Досвід організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи на кафедрі нервових хвороб з нейрохірургією та медичною генетикою.

(Українська медична стоматологічна академія)

 

12.  Лісовий В.М., Капустник В.А., Коробчанський В.О., Воронцов М.П., Мінухін В.В.

 Проблема удосконалення фахової підготовки лікарів медико-профілактичного профілю на сучасному етапі в аспекті кредитно-модульної системи.

(Харківський національний медичний університет)

 

13.   Мамчур В.Й., Хомяк Н.В., Опришко В.І. В.І., Хомяк О.В., Кунік Г.В., Кашпєрова Л.В.

 Нестероїдні протизапальні засоби: фармнагляд у викладанні фармакології та клінічної фармакології.

(Дніпропетровська державна медична академія,

Обласний госпіталь Інвалідів Великої Вітчизняної війни)

 

14.  Матковська Т.М.,Россіхін В.В., Антонян І.М., Мегера В.В., Полякова Н.Б.

Особливості проблемно-орієнтованого навчання при  підготовці  майбутніх  лікарів.

(Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна,

Харківська медична академія післядипломної  освіти)   

 

15.   Павлишин Г.А., Горішна І.Л., Сахарова І.Є., Никитюк С.О., Горішний І.М., Фурдела В.Б., Ковальчук Т.А., Лучишин Н.Ю.

 Досвід проведення практичних занять з педіатрії в іноземних студентів. 

(Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського)

 

16.   Панова Т.І., Натрус Л.В., Снегірь М.О., Коноплянко В.А., Мельник  А.В., Шрамко І.О., Тимошенко О.Г., Третякова Т.В. 

Наш досвід викладання питань лабораторної медицини студентам 6 курсу медичного університету.

(Донецький національний медичний університет імені М. Горького)

 

17.  Прокопів М.М., Волосовець А.О. 

Використання 3D-візуалізації в навчальному процесі на кафедрі неврології.

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

 

18.  Сиволап В.В., Григор’єва. З.Ю., Олійник О.І., Авраменко Н.Ф., Лихасенко І.В., Полівода С.В.

 Впровадження  кредитно-модульної системи освіти в клініко-лабораторній діагностиці для бакалаврів по спеціальності “Лабораторна діагностика” на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб.

(Запорізький державний медичний університет)           

 

19.  Смірнов С.М., Победьонна Г.П., Добрін Б.Ю., Матюхін П.В., Лаврінчук І.О., Зєнін М.Ф., Сіротін В.І., Щербак Н.О. 

Кредитно-модульна система – шлях до підвищення ефективності навчання.

(Луганський державний медичний університет)

 

20.  Сміян С.І., Коморовський Р.Р., Слаба У.С., Мартинюк Л.П., Боднар Р.Я., Лепявко А.А., Гусак С.Р. 

Фахова підготовка іноземних студентів з внутрішньої медицини в умовах кредитно-модульної системи: психологічні аспекти.

(Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського)

 

21.  Талалаєнко Ю.О., Мірович Є.Д., Князева Н.В.

Система навчання студентів з акушерства та гінекології на випускному курсі міжнародного факультету в умовах кредитно-модульної системи. 

(Донецький національний медичний університет імені М. Горького)

 

22.  Ткаченко М.М., Поперека Г.М., Містрюков В.М. 

Викладання радіаційної медицини англомовним студентам   відповідно до вимог європейських стандартів освіти.

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)            

 

23.  Чернецька О.В., Чернецька Г.В. 

Переваги організації навчання за кредитно-модульною технологією на кафедрах терапевтичного профілю.

 (Одеський національний медичний університет)

 

24.  Шальнова–Козаченко О.В., Козак Л.П., Писклинець У.М., Лимар Л.Є., Іванчук І.М.,  Терешкевич Г.Т. 

Сучасні технології вищої медичної освіти: метод “мозкового штурму” при вивченні теми “актуальні проблеми інфекцій, які передаються  статевим шляхом” (проект).

(Одеський національний медичний університет, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Івано-Франківський  національний медичний університет, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського)          

 

25.  Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П., Мазур Л.П., Боднар Л.П., Смачило І.В., Боб А.О., Наумова Л.В., Радецька Л.В., Лихацька Т.В., Сидоренко О.Л. 

Шляхи оптимізації викладання лекцій з «Основ внутрішньої медицини» в світлі засад Болонської декларації.

(Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського)

 

26.  Швидкий О.В., Тарасенко К.М., Хадикіна О.А., Малиновська В.С.

Досвід організації навчального процесу за кредитно-модульною системою на клінічних дисциплінах у Донецькому базовому медичному коледжі.

(Донецький базовий медичний коледж)

 

27.  Шевчук В.А., Хміль І.Ю., Артеменко О.І.

 Об’єднане викладання судової медицини і медичного законодавства – вимоги часу в організації навчального процесу за кредитно-модульною системою навчання.

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

 

28.  Шимон В.М.,  Болдіжар О.О., Шніцер Р.І., Василинець М.М., Фенцик В.Л. 

Сучасний підхід до викладання дисципліни «Травматологія та ортопедія» в ракурсі кредитно-модульної системи.

(Ужгородський національний університет, Інститут “Травми”)

 

29.  Щепотін І.Б., Зотов О.С., Чешук В.Є. 

Навчально-дослідницька діяльність студента як сучасний елемент самостійної роботи в умовах кредитно-модульної системи.

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця)

 

Обговорення доповідей

 

ІV СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

Особливості виховання молоді у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах

12 травня 2011 року

1530- 1830

 

Головуючі: Ю.С. П’ятницький, В.А. Капустник, В.Й. Кресюн, М.Л. Аряєв, І.В. Сергета, А.Г. Шульгай

 

1.      Аряєв М.Л., Капліна Л.Є.

Місце біоетики у системі вищої медичної освіти.

(Одеський національний медичний університет)

 

2.      Гончарова Н.Г., Бессараб Г.І, Пашко О.Є.

Андрaгогічні підходи в технології навчання студентів.

(Запорізький державний медичний університет)

 

3.      Ершова-Бабенко И.В., Медянова Е.В.

Когнитивные факторы гармонизации структуры ценностной сферы студентов-медиков в контексте психосинергетики..

(Одесский национальный медицинский университет)

 

4.      Кизима Н.В., Пащенко І.В., Іванько О.Г., Підкова В.Я., Круть О.С., Шульга А.О., Радутна О.А.

Можливі підходи до формування професійної мотивації в підготовці студентів-медиків на сучасному етапі розвитку вищої освіти.

(Запорізький державний медичний університет)

 

5.      Кожина Г.М., Краснікова С.О.

Попередження виникнення порушень адаптації першокурсників до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі в умовах кредитно-модульної системи освіти.

(Харківський національний медичний університет)

 

6.      Кокоріна Ю.Є. 

Особливості захисної поведінки особистостей, що перебувають в екзистенційній кризі.

(Одеський національний медичний університет)

 

7.      Краснікова C.О., Фоміна Л.В., Дмитрієнко Н.Ф.

Удосконалення через стиль мовлення стилю життя.

(Харківський національний медичний університет)

 

8.      Кресюн В.Й., Бажора Ю.І., Гончарук С.Ф.

Оцінка престижності професії лікаря і лікарських спеціальностей студентами випускного курсу медичного факультету.

(Одеський національний медичний університет)

 

9.      Кресюн В.Й., Бажора Ю.І., Гончарук С.Ф., Гончарук Л.В.

Особисті якості і соціальні пріоритети випускників-стоматологів.

(Одеський національний медичний університет)

 

10.  Лісовий В.М., Капустник В.А., Марковський В.Д., Кожина Г.М.

Порушення адаптації студентів першого курсу до навчальної діяльності у вищому навчальному закладі.

(Харківський національний медичний університет)

 

11.  Лісовий В.М., Капустник В.А., М’ясоєдов В.В.

До питання формування медичної еліти у ВНЗ: проблеми, досвід та перспективи.

(Харківський медичний національний університет)

 

12.  Ляховський В.І., Дем’янюк Д.Г., Ковальов О.П., Нємченко І.І., Дудченко М.О., Люлька О.М., Дмитренко В.П., Кулик О.В.

Здоров’я громадян – в руки професіоналів.

(Українська медична стоматологічна академія)

 

13.  Мироненко Т.В., Мироненко М.О., Василенко В.М.

Депресивні і нейро-вегетативні розлади у студентів медичного факультету.

(Луганський державний медичний університет)

 

14.  Ольховський В.О., Гордієнко Н.О., Костіна М.Ю.

Актуальність  гуманістичної складової в підготовці фахівців в  аспекті  впровадження  кредитно-модульної системи у  вищих медичних навчальних закладах.

(Харківський національний медичний університет)

 

15.  Сальніченко О.А.

Нелінійне моделювання біографії видатної особи лікаря як засіб постнекласичного аналізу психології особистості.

(Одеський національний медичний університет)

 

16.  Сергета І.В.

Закономірності формування особливостей особистості студентів в умовах навчання за кредитно-модульною системою та їх урахування в ході фахової підготовки студентів.

(Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова)

 

17.  Тарасенко К.М., Медведєва О.Л.

Особистісно орієнтоване навчання в умовах кредитно-модульної системи.

(Донецький базовий медичний коледж)

 

18.  Ханжи В. Б.

Принцип структурування антропного часу в умовах КМСОНП: синхронність чи комплементарність?

(Одеський національний медичний університет)

 

Обговорення результатів

 

V СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ

Досвід удосконалення  післядипломної підготовки лікарів та провізорів

12 травня 2011 року

1530- 1830

 

Головуючі: Т.В. Кебкало, Ю.П. Вдовиченко, В.Г. Марченко, А.С. Свінціцький,  С.Д. Шаповал, М.В. Гребеник, І.Я. Дзюбановський

 

 

1.       Боярська Л.М., Котлова Ю.В.

Особливості організації навчального процесу в системі післядипломної освіти на підставі технологій дистанційного навчання.

(Запорізький державний медичний університет)

 

2.       Волосовець О.П., Кривопустов С.П., Крамарєв С.О., Шадрин О.Г., Лагодич Т.С.

Актуальні питання викладання пробіотикотерапії під час до-, післядипломного навчання сімейних лікарів та педіатрів.

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України)

 

3.       Вороненко Ю.В., Мінцер О.П.

Нові технології передавання знань у системі безперервного професійного розвитку лікарів і провізорів.

(Національна медична академія післядипломної освіти  імені П.Л. Шупика)

 

4.       Вьюн В.В., Назарян Р.С., Кузина В.В., Самсонов А.В., Ткаченко Ю.В., Фоменко Ю.В., Хмыз Т.Г.

Оптимизация учебного процесса циклов тематического усовершенствования врачей-стоматологов в рамках интегративно-дидактической концепции.

(Харьковский национальный медицинский университет)

 

5.       Грищенко О.В., Коровай С.В., Сторчак А.В., Лахно И.В., Бобрицкая В.В., Медовая М.Н.

Перспективы и преимущества дистанционного образования в последипломной подготовке врачей.

(Харьковская медицинская академия последипломного образования)

 

6.       Грошовий Т.А., Лелека М.В., Підгірний В.В., Тригубчак О.В., Калушка О.Б., Онишків О.І., Денис А.І., Равлів Ю.А., Коріневська Г.М.

Проблеми та перспективи фахової підготовки провізорів-інтернів з управління та економіки фармації.

(Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського)

 

7.       Дзюбановський І.Я., Свистун Р.В., Бенедикт В.В., Герасимець Ю.М., П’ятночка В.І., Луговий О.Б., Поляцко К.Г.

Шляхи  оптимізації практичної підготовки  інтернів-хірургів  на очному і заочному циклах навчання.

(Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського)

 

8.       Дядик О.І., Христуленко А.Л., Здиховська І.І., Стулікова О.Л., Мальцева Н.В.

Особливості викладання терапії надзвичайних ситуацій лікарям-курсантам і інтернам терапевтичного профілю.

(Донецький національний медичний університет імені М. Горького)

 

9.       Ждан В.М., Скрипник І.М., Давиденко Г.М., Шилкіна Л.М., Марченко А.В.

Впровадження бальної системи атестації лікарів на передатестаційних циклах: переваги і недоліки.

(Українська медична стоматологічна академія)

 

10.   Заліська О.М., Парновський Б.Л, Слабий М.В., Мудрак І.Г.

Досвід впровадження системи неперервної освіти провізорів з фармакоекономіки.

(Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова)

 

11.   Запорожан В.М., Гладчук І.З.,  Волянська А.Г., Рожковська Н.М.

Досвід післядипломного навчання з гінекологічної ендоскопії при Одеському національному медичному університеті.

(Одеський національний медичний університет)

 

12.   Івченко В.К., Сімрок В.В., Налапко Ю.І.

Майбутнє післядипломної освіти: Болонський процес чи кредитно-модульна система?

(Луганський державний медичний університет)

 

13.   Ковальчук О.Л., Гнатюк М.С., Шев’як П.І., Сморщок Ю.С., Кулянда І.С.

Поетапність навчання лікарів-хірургів на курсах ендоскопічної хірургії в  Тернопільському державному медичному університеті.

(Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського)

 

14.   Козько В.М.,  Граділь Г.І., Меркулова Н.Ф., Ткаченко В.Г., Могиленець О.І., Соломенник Г.О.

Досвід удосконалення підготовки лікарів-інтернів  на кафедрі інфекційних хвороб.

(Харківський національний медичний університет)

 

15.   Кратенко І.С., Подаваленко А.П., Чумаченко Т.А., Рікберг А.Б.

Досвід проведення післядипломного дистанційного тематичного удосконалення лікарів на сторінках фахового журналу.

(Харківська медична академія післядипломної освіти,

Харківський національний медичний університет,

ЗАТ “Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції”)

 

16.   Лисенко В.Й.,  Лисенко С.В.

Формування інноваційної стратегії передатестаційної підготовки лікарів на основі сучасних  НR-технологій.

(Харківська медична академія післядипломної освіти,

Харківський інститут Міжрегіональної академії управління персоналом)

 

17.   Мавров Г.І., Дунаєва Г.О., Савоськіна В.О.

Спеціалізація з дерматовенерології в контексті Болонського процессу.

(Харківська медична академія післядипломної освіти)

 

18.   Мамчич В.І, Кебкало А.В., Парацій З.З., Бондарчук Б.Г.

Шляхи удосконалення післядипломної освіти лікарів-хірургів.

(Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика)

 

19.   Марченко В.Г., Жеребкін В.В., Бортний М.О., Яловчук А.В., Пересада Н.О, Жук О.В., Індерович В.Р.

Шляхи оптимізації програм внутрішнього моніторингу оцінки якості освіти в Харківській медичній академії післядипломної освіти.

(Харківська медична академія післядипломної освіти)

 

20.   Нагорна Н.В., Бордюгова О.В., Конопко Н.М., Четверик Н.О., Пшенична О.В.

Можливості підвищення якості підготовки лікарів-інтернів за допомогою різних форм навчання.

(Донецький національний медичний університет імені М. Горького)

 

21.   Натрус Л.В., Панова Т.І., Снегірь М.О., Коноплянко В.А., Мельник А.В., Шрамко І.О., Тимошенко О.Г., Третякова Т.В.

Вдосконалення підготовки кадрів лабораторної служби для забезпечення якості лабораторних досліджень.

(Донецький національний медичний університет імені М. Горького)

 

22.   Никула Т.Д., Мойсеєнко В.О., Мазур В.М.

Організація фахової післядипломної підготовки спеціалістів на короткотривалих курсах.

(Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,

Державне управління справами, ДНУ “Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини”)

 

23.   Никоненко О.С., Шаповал С.Д., Дмитрієва С.М.

Впровадження сучасних форм організації навчання  у практику післядипломної освіти.

(Запорізька медична академія післядипломної освіти)

 

24.   Свінціцький А.С.,         Дорошенко В.О., Дубров С.О., Гомза Я.Ю.

Концепція компонентно-орієнтованого навчання в післядипломній підготовці лікарів і провізорів в інтернатурі.

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)

 

25.   Скрипников П.М., Скрипникова Т.П., Марченко А.В., Хміль Т.А., Дубина В.О.

Сучасні способи інформаційного забезпечення навчального процессу.

(Українська медична стоматологічна академія)

 

26.   Тамм Т.І., Крамаренко К.О., Захарчук О.П., Бардюк О.Я., Непомнящий В.В.

Методика навчання ендоскопічній хірургії.

(Харківська медична академія післядипломної освіти)

 

27.   Хвисюк О.М., Марченко В.Г., Жадан І.А.

Впровадження дистанційних форм навчання на етапі післядипломної освіти лікарів.

(Харківська медична академія післядипломної освіти)

 

28.   Хвисюк О.М., Марченко В.Г., Жеребкін В.В., Грищенко О.В., Жадан І.А., Бодня К.І., Звягінцева Т.Д., Соболєва І.А.

Сучасні підходи щодо підвищення якості освіти у системі післядипломної освіти.

(Харківська медична академія післядипломної освіти)

 

29.   Яворовський О.П., Максименко С.Д., Марушко Ю.В., Цехмістер Я.В.

Шляхи удосконалення педагогічної та професійної майстерності викладачів ВМНЗ України на ФПК викладачів НМУ імені О.О.Богомольця у контексті  інноваційного розвитку вищої медичної освіти.

(Національний медичний університет імені О.О.Богомольця)

 

 

Обговорення доповідей

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

13 травня 2011 року 

Актовий зал конгрес-центру

900 – 1100

1. Підсумки роботи пленарного і секційних засідань.

2. Підсумки роботи “круглого столу” з питань медичної освіти.

3. Підсумки роботи семінару проректорів з міжнародних зв’язків.

4. Прийняття рішень конференції.

5. Закриття конференції.

 

1100 – Брейк-кава.