МІНІСТЕРСТВО  ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені  І.Я.ГОРБАЧЕВСЬКОГО

 

 

ЗАПРОШЕННЯ  І   ПРОГРАМА

 

4-ї  науково-практичної

конференції з міжнародною участю

 

 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ  ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

 

29-30 вересня  2011 року

 

Тернопіль  -  2011

 

 

 

 

Вельмишановний (а) _______________________________  

 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі 4-ї науково-практичної конференції „Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів”.

 

Конференція відбудеться на базі конгрес-центру Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського, який знаходиться за адресою: навчально-оздоровчий комплекс „Червона калина”, с.м.т. Дружба, Теребовлянський район, Тернопільська область.

 

Відкриття конференції  29 вересня  2011 року о 1000.

 

Проживання учасників за власний рахунок в готелі навчально-оздоровчого комплексу „Червона калина”. Вартість проживання – від 120 гривень за добу.

 

Проїзд здійснюється транспортом медичного університету від адмінастративного корпосу (майдан Волі, 1) – 29  вересня  2011  р о 900.

 

Просимо за два тижні до початку конференції повідомити дату і час Вашого приїзду з метою організації зустрічі  (0352-52-72-22).

 

 

 

 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

ГОЛОВИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

 

Л.Я.Ковальчук, член-кор. АМН України, професор, ректор Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського

В.П.Черних, член-кор. НАН України, професор, ректор Національного фармацевтичного університету

Б.С.Зіменковський, академік АНВШ, професор, ректор Львівського національного медичного університету імені  Данила Галицького

 

 

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Л.С.Бабінець, д.м.н., професор

В.П.Марценюк, д.т.н., професор

Т.А.Грошовий, д.фарм..н., професор

І.М.Кліщ, д.б.н., професор

С.М.Марчишин, д.фарм.н., професор

К.А.Посохова, д.м.н., професор

О.Е.Самагальська, д.м.н., професор

Л.С.Фіра, д.б.н., професор

Л.В.Соколова, к.фарм.н., доцент

Л.В.Вронська, к.х.н., доцент

 Г.Г.Криницька, начальник Тернопільської  державної інспекції з контролю якості лікарських засобів 

Г.М.Квасницька, генеральний директор Тернопільського обласного виробничо-торгового аптечного об’єднання

 

 

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Г.Р.Козир, к.фарм.н., доцент

М.В.Лелека, к.фарм.н., доцент

Н.М.Белей, к.фарм.н., доцент

О.В.Тригубчак, к.фарм.н., асистент 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

29 вересня

 

1000 – 1200                                                       10оо-12оо                                                                                       Відкриття конференції, пленарне засідання

 (актовий зал конгрес-центру „Червона калина”)

  

1200 – 1230                                                        Перерва (брейк-кава)

 

1230 – 1330                                                        Пленарне засідання

                                                

1330 – 1430                                                  Обід

 

1430 – 1730                                                 Секційні засідання

 

1800                                                           Товариська вечеря

 

30  вересня

 

1000 – 1200                                                   Завершальне засідання

                                                                    Прийняття рішень конференції

Закриття конференції

Екскурсія

Від’їзд учасників конференції

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ ДОПОВІДЕЙ

 

Пленарне засідання – до 12 хв.

Секційні засідання – до 8 хв.

Виступ в обговоренні – до 3 хв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

1000 – 1330       (актовий зал конгрес-центру „Червона калина”)

 

Головуючі: Л.Я.Ковальчук, член-кор. НАМН України, професор;  В.П.Черних, член-кор. НАН України, професор;  Б.С.Зіменковський, академік АНВШ України, професор; І.С.Чекман, член-кор. АМН України, професор;

Л.С.Бабінець, д.м.н., професор В.П.Марценюк, д.т.н.,професор; Т.А.Грошовий, д.фарм.н., професор;  Л.В.Соколова, к.фарм.н., доц.; Криницька Г.Г., Квасницька Г.М.

 

Вітальне слово

     Ковальчук Леонід Якимович

член-кор. НАМН України, професор, ректор Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського

 

     Соколова Л.В.

 доцент, декан фармацевтичного факультету Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського

 

1.      Стеців В.В. Концепція розвитку фармацевтичної галузі України

Міністерство охорони здоровя України

 

2.       Черних В.П.   Нанотехнології: реалії та перспективи

Національний фармацевтичний університет

 

3.      Чекман І.С.  Нанотехнологія, нанофармакологія та перспективи створення нових лікарських засобів

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

4.      Зіменковський Б.С., Гаврилюк Д.Я., Лесик Р.Б. Синтез та вивчення біологічної активності 5-піразолінзаміщених 4-тіазолідинонів

      Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

5.      Немченко А.С., Косяченко К.Л.,  Фармакоекономічна оцінка нових технологій фармакотерапії хворих на ВІЛ-інфекцію 

        Національний фармацевтичний університет

 

6.      Мнушко З.М., Тіманюк І.В. Потенціал інформаційного забезпечення інноваційної діяльності в фармації

      Національний фармацевтичний університет

 

7.       Громовик Б.П., Горілик  А.В. SWOT-аналіз фармацевтичної освіти в Україні

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

8.      Посилкіна О.В.  Актуальні проблеми створення і розвитку  фармацевтичних кластерів в Україні

  Національний фармацевтичний університет

 

9.        Яковлєва Л.В.,. Матяшова Н.О.  АВС- та частотний аналіз антибактеріальних засобів, які застосовувались у хірургічній практиці

Національний фармацевтичний університет

 

10.    Тихонов О.І.  Створення та впровадження у виробництво апіпрепаратів перспективний напрямок наукових досліджень НФаУ

Національний фармацевтичний університет

 

11.     Гудзь Н.І., Калинюк Т.Г., Білоус С.Б., Корецька А.М. Гармонізація вимог до розробки лікарських засобів в Україні з європейським законодавством

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

12.   Ярних Т.Г., Левачкова Ю.В. Розробка комбінованих песаріїв для лікування запальних гінекологічних захворювань

Національний фармацевтичний університет

 

13.   Котвіцька А.А., Красуля О.І., Кубарєва І.В.,  Суріков О.О. Клініко-економічне обґрунтування фармацевтичного забезпечення хворих на інфаркт міокарда

Національний фармацевтичний університет

 

14.    Пономаренко М.С., Борищук В.О. Вшанування пам'яті видатних вчених – фармацевтів і практиків – джерело моральності та духовності

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

 

15.   Криницька Г.Г. Робота державної інспекції  з контролю якості лікарських засобів після реформування: нові завдання

Тернопільська обласна інспекція з контролю якості лікарських засобів

 

16.     Грошовий Т.А., Марценюк В.П., Кучеренко Л.І., Вронська Л.В., Гуреєва С.М., Белей Н.М., Тригубчак О.В., Демчук М.Б . Дизайн наукових досліджень та інформаційні технології  при створенні лікарських  препаратів

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

 

 

Секція 1. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ  ПОЦЕСІВ ПОШУКУ,  СТВОРЕННЯ  І АНАЛІЗУ   ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ  

 

Головуючі:  проф. Ковальов В.М., проф. Кисличенко В.С., проф. Мазур І.А., проф. Марчишин С.М.,  проф. Сур С.В., проф. Лесик Р.Б. , проф. Коваленко С.І.   проф. Грицик А.Р.

Секретарі : доц. Вронська Л.В., доц. Михалків М.М.

 

1.      Алтухов О.О., Колісник С.В., Болотов В.В., Штриголь С.Ю., Шатілов О.В. Синтез, властивості і біологічна активність n-[2-(бензоїламіно)(2-оксо-1,2-дигідро-3н-індол-3-іліден)ацетил] амінокислот та їх естерів

Національний фармацевтичний університет

 

2.      Вознюк О.В., Гаврилюк Д.Я., Лесик Р.Б. Синтез нових неконденсованих похідних з піразоліновим та бензоксазольним фрагментами в молекулах

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

3.      Зeліско Н.І., Лесик  Р.Б.  Синтез нових похідних тіопірано[2,3- d]тіазол-6-карбонової кислоти

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

4.      Кленіна О. В., Голос І. Я.,  Цепелевські Г. О. Використання 3D молекулярних дескрипторів для прогнозування анальгетичної активності похідних  e-карбок-сипентиламідів r-бензолсульфонілоксамінових кислот

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Національний фармацевтичний університет

 

5.      Коваленко С.І., Антипенко Л.М., Білий А.K., Скорина Д.Ю., Посилкіна Ю.Ю., Берест Г.Г., Антипенко О.М., Носуленко І.C., Шабельник К.П., Воскобойнік О.Ю., Кривошей О.В., Карпенко О.В., Нікітін В.О.  Дослідження протипухлинних власливостей у ряду заміщених хіназоліну

Запорізький державний медичний університет

 

6.      Коробко Д. Б., Колесник О. О.   Дослідження реакційної здатності 7-арилалкіл-8-гідразинотеофілінів

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

 

7.      Перехода Л.О., Георгіянц В.А Синтез та фізико-хімічні властивості амідів 5-(4-хлор)феніл-1,3,4-оксадіазол-2-іл тіоацетатної кислоти

Національний фармацевтичний університет

 

8.      Українець І.В., Бевз О.В., Моспанова О.В., Кравченко В.М. Синтез,  хімічні  та  біологічні  властивості  арилалкіламідів 1-аліл-4-гідрокси-6,7-диметокси-2-оксохінолін-3-карбонової кислоти

Національний фармацевтичний університет, Інститут хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

 

9.      Чабан Т. І., Огурцов В. В., Чабан І. Г., Леб’як М. М. Синтез 5,7-диметил-2-оксо-6-фенілазо-тіазоло[4,5-b] піридин-3-іл- гідразиду оцтової кислоти та його ариліденпохідних

       Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

10.   Оксана Швидків, Олександр Яворський, Кіран Нолан, Майкл Оелґемоллер  Мікрофотохімія – фотохімія в мікроструктурних та мікроциркуляційних приладах

Школа хімічних наук, Дублінський Міський Університет, Дублін, Ірландія

Школа Фармації та Молекулярних Наук, Університет Джеймса Кука, Таунсвілл, Австралія

 

11.   Бердей Т.С., Марчишин С.М. Вміст полісахаридів у траві рослин роду чорнобривці

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

12.   Бурда Н.Є., Журавель І.О., Кисличенко В.С., Дємьохін В.Б. Технологія отримання та стандартизація профілактичного засобу «Акневерт»

Національний фармацевтичний університет

 

13.                Воробець Н.М. Хлорофіли каламінти лікарської

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

14.   Горяча О.В., Кашпур Н.В., Ковальова А.М., Ільїна Т.В., Казмірчук В.В. Динаміка формування резистентності staphylococcus  aureus до хлороформних фракцій підмаренників

Національний фармацевтичний університет

 

15.   Грицик А.Р., Тучак Н.І., Грицик Л.М., Сологуб В.А., Стасів Т.Г., Нейко О.В. Проблеми стандартизації екстрактів

Івано-Франківський національний медичний університет

 

16.    Зарівна Н. О., Вронська Л. В. Дослідження складу і вмісту біологічно активних речовин в рідких екстрактах чебрецю

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

17.   Луканюк М.І., Марчишин С.М. Вміст полісахаридів у листках  рослин родини липові

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

18.   Романова С.В., Ковальов В.М. Отримання та дослідження сухого екстракту трави сочевиці харчової

Національний фармацевтичний університет

 

19.   Синицина І. В., Демидяк О.Л. Визначення сапонінів у траві айстри новоанглійської та айстри ново бельгійської

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

20.   Стажила Є.М., Коновалова О.Ю., Гергель О.В. Дослідження мінерального складу квіток маслинки вузьколистої (elaeagnus angustifolia) та маслинки багатоквіткової (ELAEAGNUS MULTIFLORA)

Київський медичний університет УАНМ, ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України»

 

21.   Тертичная Ю.М. Получение алкалоида берберина из биотехно-логического сырья – суспензионной      культуры клеток  thalictrum minus

Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений, г. Москва

 

22.    Фурса Н. С., Шкроботько П. Ю., Макарова Д. Л., Домрачев Д. В. Анализ компонентного состава торгового образца эфирного масла валерианы

Ярославская государственная медицинская академия, Россия

Запорожский государственный медицинский университет

 

23.    Челін Н.В., Марчишин С.М. Фітохімічне дослідження надземних органів любистку лікарського (LEVISTICUM OFFICINALE KOCH.)

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

24.    Бевз Н.Ю., Грудько В.О., Георгіянц В.А. Розробка спектрофотометричної методики кількісного визначення активних фармацевтичних інгредієнтів таблеток пульмолор

         Національний фармацевтичний університет

 

25.    Ветютнева Н.О., Радченко А.П.,.Пилипчук Л.Б.,Тодорова В.І  Основні підходи до стандартизації гомеопатичних матричних настойок juglans regia та ruta graveolens

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика.

 

26.     Георгієвський Г.В. Прогнозування стабільності лікарських засобів по даних результатів аналізу в умовах стресових випробувань

ДП Науково – експертний фармакопейний центр

 

27.    Кравчук Ж.М.,Нікітіна В.М., Оверко Н..Г, Смалюх О.Г., Сур С.В. Підходи до стандартизації лікарського засобу L-лізину есцинат

Корпорація “Артеріум”, АТ “Галичфарм”

 

28.              Кучер Т.В., Мерзлікін С.І. Інформаційний огляд щодо отруєнь ламотриджином

Національний фармацевтичний університет

 

29.             Кучеренко Л.І. Портна О.О., Моряк З.Б.,  Черковська Л.Г  Розробка методів стандартизації тіотриазоліну в  таблетках « Тіодарон»

Запорізький державний медичний університет, НВО «Фмаратрон»

 

30.              Проскуріна К.І., Здорик О.А., Євтіфєєва О.А., Бочкарьова А.Ю., Савченко Л.П., Хмельова М.О.

Роль валідації аналітичних методик у  фармацевтичному аналізі

Національний фармацевтичний університет

 

Стендові доповіді

 

1.      Блажієвський М. Є., Шлюсар О.І. Вольтамперометричне  визначення похідних  фенотіазину у вигляді сульфоксидів, одержаних за допомогою калій  пероксомоносульфату

Буковинський  державний  медичний університет

 

2.      Колесніков О.В., Демченко А.М. Пошук нових противірусних сполук серед нітрогенвмісних гетеро циклів

Інститут фармакології та токсикології АМН України, Національний фармацевтичний університет

 

3.      Крищишин А. П., Драпак І. В., Огурцов В.В., Лесик Р.Б., Зіменковський Б.С. Використання in silico підходів в дослідженні поліциклічних тіопірано[2,3- d]тіазолів як потенційних протиракових агентів   Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

4.       Лелюх М.І., Гаврилюк Д.Я., Зіменковський Б.С., Лесик Р.Б.  Дослідження протипухлинної активності нових неконденсованих похідних тіазолідиндіону-2,4  з 1,3,4-оксадіазольним фрагментом в молекулах

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,

 

5.      Рибальченко Т.Л., Перехода Л.О. Дослідження протисудомної активності  дифеніламіду 5-феноксиметил-1,3,4-оксадіазол-2-іл-тіоацетатної кислоти

Національний фармацевтичний університет

 

6.       Рущак Н. І., Зубков В. О. , Цапко Т. О. Оптимізація пошуку нових психотропних препаратів серед похідних 4-оксохінолінів методом комп´ютерного прогнозування біологічної активності

Івано-Франківський національний медичний університет, Національний фармацевтичний університет

6.      Хирков C.В., Гаврилюк Д.Я., Лесик Р.Б. Синтез нових 3-(3-аліл-2-ариліміно-4-oксотіазолідин-5-іліден)-1,3-дигідроіндол-2-онів

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

7.      Абудеийх З.Х., Середа П.И. Исследование фенольных соединений chamerion angustifolium в разных фазах вегетации и различных органов

Национальный медицинский университет  им. А.А. Богомольца

 

8.       Галкін О.Ю., Котов А.Г. Удосконалення методики кількісного визначення флавоноїдів у плодах софори японської

Національний технічний університет України «КПІ»в

Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів

 

9.      Гарна С.В. Актуальні питання раціонального  використання  лікарської рослинної сировини

Національний фармацевтичний університет

 

10.   Козачок С.С. Дослідження флавоноїдів антиалергічного збору

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

11.   Цуркан О.О., Голембіовська О.І. Дослідження гідроксикоричних кислот суховершків звичайних (PRUNELLA VULGARIS L.)

ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМНУ»

 

12.   Шкроботько П. Ю., Панченко С. В., Круглов Д. С., Корниевский Ю. И., Фурса Н. С.

Масс – спектрометрическое определение элементов официнального сырья валерианы Гроссгейма и валерианы бузинолистной

Запорожский государственный медицинский університет

Ярославская государственная медицинская академия, Россия

 

13.   Матерієнко А.С., Грудько В.О Розробка методики кількісного визначення діючих речовин препарату «Гепафісан»

Національний фармацевтичний університет

 

14.             Поляк О.Б., Іванець Л.М., Дребот   І.С. Хіміко–токсикологічне дослідження дезлоратадину Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

 

15.             Ремез О.С., Борщевський Г.І., Борщевська  М.І. Розробка методики кількісного визначення етилового  ефіру α-бромізовалеріанової  кислоти в комплексі з бета циклодекстрином та її валідація

ВАТ «Фармак»

 

16.   Чубка М.Б., Вронська  Л.В. Стандартизація капсул, які містять фітоекстракт та ефірні олії

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

 

Секція 2. ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ СТВОРЕННЯ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ

 

Головуючі: проф. Давтян Л. Л. , проф.Зайцев О.І., проф. Гладух Є.В., проф. Дмитрієвський Д.І.,

проф. Калинюк Т.Г., проф. Сятиня М. Л., проф. Скорохода В.Й. проф. Тихонов О.І., проф. Ярних Т.Г.

  Секретарі: доц. Белей Н.М., к.фарм.н. Васенда М.М.

 

1.      Барна О. М., Соколова Л. В. Шляхи оптимізації одержання ліофілізованого порошку плодів аронії чорноплідної

 Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

2.      Басакіна І.І., Дмитрієвський Д.І. Обгрунтування вибору раціонального пакування оригінального препарату у формі шипучих таблеток «Комбітусин»

Національний фармацевтичний університет

 

3.      Білоус С. Б. Розробка складу та технології м’яких лікарських засобів для зовнішнього застосування з наночастинками металів

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

4.      Власенко І. О., Давтян Л. Л., Єрошенко С. С. Стоматологічні лікарські плівки:  від технології до застосування

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

 

5.                          Гордзієвська Н. А., Бобрук В. П. Теоретичне та експериментальне обгрунтування технології матричних гомеопатичних препаратів із свіжої рослинної сировини Prunus 

Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова

 

6.      Грубник І. М., Гладух Є. В.Вивчення фізико-хімічних властивостей мазі кератолітичної дії

Національний фармацевтичний університет

 

7.      Гуреєва С. М., Лисенко О. С. Вивчення впливу допоміжних речовин на технологічні характеристики таблеток бетагістину дигідрохлориду

Відкрите акціонерне товариство «Фармак»

 

8.      Зайцев О.І., Цокало І.Є., Щокіна К.Г., Січкар А.А. Створення нових препаратів-адаптогенів на основі ехінацеї пурпурової та бурштинової кислоти

Національний фармацевтичний університет

 

9.                     Заярнюк Н., Черпак О., Федорова О., Паращин Ж, Кричковська А., Новіков В. Ін’єкційні комбіновані пролонги дисульфіраму та налтрексону для комплексного лікування пацієнтів з алкогольною та наркотичною залежностями

Національний університет «Львівська політехніка»,

 

10.   Коваленко С.М. Обгрунтування складу гелю для лікування діабетичних виразок

Національний фармацевтичний університет

 

11.   Кравчук Ж. М., Нікітіна В. М., Сулипа Р. Я., Шалата В. Я., Сур С. В. Розробка підходів до вдосконалення технології виробництва лікарського засобу L-ЛІЗИНУ ЕСЦИНАТ

Корпорація “Артеріум”, АТ “Галичфарм”

 

12.   Кох Е.С., Саблина О.С., Гаврилов А.С. Карамельные лекарственные формы для больных сахарным диабетом

ГБОУ ВПО Уральская Государственная медицинская Академия, Россия г. Екатеринбург

 

13.                  Кужель М. В., Сятиня М. Л., Попович В. П., Полова Ж. М. Активатори для трансдермальної доставки ліків

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

14.   Кухтенко О. С., Гладух Є. В., Поветкін С. О. Дослідження кінетики вивільнення хлоргексидину биглюконату з супозиторних основ

Національний фармацевтичний університет

 

15.   Мизина П.Г., Симакина А.А.  Поиск новых вспомогательных веществ для аппликационно-сорбционных лекарственных форм

Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений Российской академии сельскохозяйственных наук, г. Москва

ГОУ ВПО « Самарский  государственный медицинский университет Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, г. Самара

 

16.   Минин А.С., Ермаков А.Е., Уймин М.А, Мысик А.А., И.В.Бызов  Агрегативная устойчивость нанокомпозитов Fe@С

ГОУВПО УГМА Росздрава России,   Институт физики металлов УрО РАН

 

17.                       Павх О.І., Бердей І.І. Перспективи використання різноманітних гелеутворювачів природного та синтетичного походження

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

18.                                            Ратушний С.В., Буцька В.Є. Удосконалення складу інноваційного лікарського засобу у вигляді трансдермальної терапевтичної системи для ендокринологічної практиці

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика

 

19.   Січкар А.А., Пашнєв П.Д. Створення таблеток глюкозаміну гідрохлориду і доксицикліну хіклату

Національний фармацевтичний університет

 

20.                       Скорохода В.Й., Семенюк Н.Б., Галишин О.З., Дудок Г.Д., Торган А.С. Наповнені гідрогелеві матеріали для остеогенезу

Національний університет «Львівська політехніка»

 

21.                       Шалата В.Я.,  Сур  С.В. Вибір плівкоутворюючої системи для покриття таблеток на основі екстракту плодів каштану кінського оболонкою

АТ «Галичфарм»,  Корпорація «Артеріум»

 

Стендові доповіді

 

1.      Білошицька І. В., Тихонов О. І. Обгрунтування вибору діючих речовин при створенні протиалергійного засобу для дітей

Національний фармацевтичний університет

 

2.        Бондаренко А. С., Гладух Є. В. Розробка сиропу протизастудної дії

Національний фармацевтичний університет

 

3.           Жидкова Т. М., Суворова О. В. Вивчення хіміко-фармацевтичних властивостей препарату Вітаксон® (ф. «ФАРМАК») в порівнянні з препаратом Мільгамма® (ф. «ВЬОРВАГ ФАРМА»)

ВАТ «Фармак»

 

4.       Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Коритнюк О. Я., Борисенко Т. А., Власенко І. О. Біофармацевтичні аспекти фітопрепаратів, що застосовуються у стоматології

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика

 

5.       Логойда Л.С., Вронська Л.В.  Вплив різних марок мікрокристалічної целюлози на фармако-технологічні властивості таблеток на основі екстрактів валеріани та меліси і гліцину

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

6.                          Мерзлікін С. І., Подгайний Д.Г. Щодо обгрунтування оптимального складу та лікарської форми нового антидіабетичного засобу на основі діакамфу та метформіну

    Національний фармацевтичний університет

 

7.                          Міщенко І.О., Тихонов О.І. Вибір діючих речовин при створенні нового лікарського препарату для лікування остеоартрозів 

Національний фармацевтичний університет

 

8. Можаєв Г.І., Гладух Є.В. Розробка комбінованих таблеток з густим екстрактом бузку та метилсульфонілметаном

 Національний фармацевтичний університет

 

9.      Пласконіс Ю.Ю., Соколова Л.В. Кількісний вміст дубильних речовин у настойках листя шовковиці в залежності від використаних екстрагентів

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

10.        Сущук Н.А., Фізор Н.С. Розробка технології комплексного гомеопатичного препарату для лікування атеросклерозу

Одеський національній медичний університет

 

11.   Федін Р.М., Гонта З.М., Слаба О.М., Гордзієвська Н.А. Опрацювання складу і технології гелю для локальної терапії дистрофічно-запальних захворювань пародонту

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

 

12.                       Шпичак О.С. Актуальність створення лікарських засобів для лікування захворювань опорно-рухового апарату в спортивній медицині

Національний фармацевтичний університет

 

13.   Шульга Л.І., Безценна Т.С. Напрямки досліджень зі створення лікарських засобів для лікування та профілактики хвороб пародонту

Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації

Національного фармацевтичного університету

 

14.   Ярних Т.Г., Гаркавцева О.А., Чушенко В.М. Актуальність розробки екстемпоральної мазі для терапії інфекційних уражень шкіри на фоні цукрового діабету

Національний фармацевтичний університет

 

Секція 3. ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН. ФАРМАКОКІНЕТИКА І ФАРМАКОДИНАМІКА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

 

Головуючі:  проф. Білай І.М.,  проф. Зіменковський  А.Б. проф. Кліщ І.М., проф.. Мамчур В.Й. проф.Посохова К.А., проф. Яковлева Л.В.

Секретарі: доц.. Олещук О.М., асистент Вольська А.С.

 

1.  Бігуняк В.В , Борщевська М.І., Ліснічук Н.Є., Борщевський Г.І., Шевіна В.Л.  Препарат ранозагоючої дії на основі фізіологічно активного комплексу, отриманого з дермального шару шкіри свиней ВАТ «Фармак»,

 Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

 

2.                  Білай І.М., Пругло Є.С., Егорова О.П., Ярмосюк Н.І. Гіполіпідемічна активність моноетаноламоній 2-(4-метил-4h-1,2,4-тріазол-3-ілтіо)ацетат при експериментальній гіперліпідемії

Запорізький державний медичний університет

 

3.  Войтенко Г.М., Горчакова Н.О., Тимченко О.Г., Туманов В.А., Степаненко В.В., Терсенов Я.О.,       Тимченко І.М., Юсько Н.О., Яковлєва І.Ю., Чекман І.С.  Нейротоксичність  вінкаалкалоїдів  та функціональні паралелі  протекторних  властивостей  нуклео ЦМФ форте

Київський медичний університет УАНМ, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

 

4.  Гаїна Ж.М.,. Косуба Р.Б. Мілдронат і функція нирок

Буковинський державний медичний університет

 

5. Геруш О.В., Гладкова Л.В., Спиридонов С.В.  Вивчення впливу гранул «гепатропін» на перебіг хронічного гепатиту щурів

Національний фармацевтичний університет

6.  Городнича О.Ю., Зіменковський  А.Б. Розробка методики системи оцінки і прогнозування дерматологічних проявів побічної дії лікарських засобів

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

7.  Данилов С.А., Дмитрієвська І.Д.,. Штриголь С.Ю., Дмитрієвський, Д.І., Комісаренко А.М.

Фармакологічне обгрунтування вибору  допоміжної речовини для препарату собачої кропиви в оригінальній лікарський формі – суха настойка

Національний фармацевтичний університет

 

8. Джан Т.В., Коновалова О.Ю. Вивчення фармакологічної активності листя хеномелесу (chaenomeles l.)

ВДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України»

Київський медичний університет УАНМ

 

9. Курт-Аметова Г.С., Мамчур В.Й. Вивчення токсичних властивостей пропіленгліколевої комбінації «фіталгін»

 Дніпропетровська державна медична академія

 

10.  Матвєєва О.В., Посохова К.А., Олещук О.М., Матюк Л.М. Аналіз безпеки медичного застосування лікарських засобів

 ДП «Державний експертний центр МОЗ України»

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського»

Управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації

 

11.  Настюха Ю.С., Матвєєва О.В.,. Зіменковський А.Б. Проведення клінічним провізором оцінки призначеної фармакотерапії при виникненні побічних реакцій лікарських засобів

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ДП «Державний експертний центр» МОЗ України

 

12.  Опришко В.І., Мазур А.І., Мамчур В.Й.. Сквирська  К.О. Вплив  сумісного введення карбамазепіну з тіотриазоліном на внутрішньоцентральні взаємовідносини між структурами мозку

Дніпропетровська державна медична академія

 

13. Паламар А.О., Чорноус В.О., Яремій І.М.,. Тащук К.Г Дослідження антиоксидантної активності нових похідних імідазолу

Буковинський державний медичний університет

 

14. Подплетня О.А.,  Слєсарчук В.Ю., Дорофеєва Т.В. Вивчення антиексудативної активності сублімованого порошку аронії  в експерименті

Дніпропетровська державна медична академія

 

15.  Посохова К.А., Вольська А.С. Корекція парацетамолового ураження печінки тіотриазоліном та ацетилцистеїном

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім.І.Я. Горбачевського

 

16.  Рибак Л.М., Коновалова О.Ю. Дослідження анальгетичної та протизапальної активності трави різних видів роду geranium l.

 Державна лабораторія з контролю якості лікарських засобів ДУ «Інститут фармакології та токсикології АМН України»

Київський медичний університет УАНМ

 

17.  Яковлєва Л.В., Томашевська Ю.О., Гладкова  Л.В. Вивчення впливу нового комбінованого рослинного засобу для лікування венозних патологій капсул „Фітовенол” на судинно-тканинну проникність шкіри щурів

Національний фармацевтичний університет

 

 

 

 

 

 

 

Секція 4.  ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ І АВТОМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З РОЗРОБКИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ.   ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АМБУЛАТОРНИХ І СТАЦІОНАРНИХ  ХВОРИХ.  МЕНЕНЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ У ФАРМАЦІЇ. ОПТИМІЗАЦІЯ  ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИХ  ДОСЛІДЖЕНЬ

 

Головуючі: проф. Волох Д.С., проф. Гром О.Л., проф.Громовик Б.П.,  проф.. Заліська О.М.,проф. Мнушко З.М., проф. Немченко А.С., проф.Посилкіна О.В., проф. Трохимчук В.В., проф. Парновський Б.Л., проф..Пономаренко М.С.

Секретарі: доц. Лелека М.В., к.фарм.н. Тригубчак О.В.

 

1.    Бобрук В.П., Благун  О.Д. Проблема фальсифікації лікарських засобів у розрізі співробітництва фармацевтичного факультету з державною інспекцією з контролю якості лікарських засобів у Вінницькій області

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

 

2.      Бойко А.І.,Парновський Б.Л. Фармацевтичні бази знань як продукт розвитку сучасних комп’ютерних технологій

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

3.       Бушуєва  І.В. Зовнішнє середовище закладів ветеринарної медицини

Запорізький державний медичний університет

 

4.       Гавкалюк М.І., Cоколова Л.В. Соціологічні дослідження проблеми целюліту

Івано-Франківський національний медичний університет,

Тернопільський державний медичний університет

 

5.       Гадяк І.В., Гром О.Л  До питання оптимізації медикаментозного забезпечення населення України антибактеріальними засобами  групи макролідів 

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

 

6.            Гала Л.О.,Волох Д.С. Сучасний стан санітарно-просвітницької роботи  в аптечних закладах України

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

 

7.   Горілик А.В., Майнич Ю.В. Ділові ігри в навчальному процесі провізорів-інтернів

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

8.          Гриньків Я.О.,Рев’яцький І.Ю.  Аналіз комп’ютерних медикаментозних паспортів (КМП) пацієнтів аптеки, спеціалізованої по обслуговуванню хворих епілепсією

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

9.             Гринчук  І.Г. Удосконалення  сист5еми медичного постачання головного військово медичного клінічного центру

Головний військово-медичний клінічний центр

10.          Гром О.Л., Панчишин М.І., Гром Я.О., Сятиня В. Я. Моніторинг товарної кон'юнктури ринку  гастроентерологічних  лікарських засобів

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

11.               Дацюк Н.О., Шолойко  Н.В. Забезпечення населення опіоїдними анальгетиками: аналіз переліку основних лікарських засобів

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

 

11. Демченко В.О., Кирильчук Д.С., Бучковський Г.В. Вивчення уподобань споживачів щодо вибору антигістамінних лікарських препаратів

Запорізький державний медичний університет

 

12.         Заліська О.М., Парновський  Б.Л. Необхідність оцінки технологій в охороні здоров‘я в Україні та європейські результати

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

13.             Кривов’яз О.В., Голод А. С. Формування системи мотивації в аптеці

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

 

14.  Кричковська А.М., Громовик Б.П., Ушкалова О.М., Стасевич М.В., Червецова В.Г., Журахівська Л.Р., Новіков В.П. Аналіз проблем лікарського обслуговування стаціонарних хворих

Національний університет «Львівська політехніка», Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,Львівський госпіталь Державної Прикордонної служби України

 

15. Немченко А.С., Косяченко К.Л. Дослідження сучасних проблем виготовлення ліків в умовах аптеки

Національний фармацевтичний університет України

 

16. Попович В.П.,Громовик Б.П. Дослідження вітчизняного ринку гепатопротекторів  з погляду імпортозаміщення

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

17.Посилкіна О.В., Хромих А.Г. Науково-практичні підходи до побудови й управління інтегрованими логістичними системами у фармації

Національний фармацевтичний університет

 

18.  Притула Р.Л., Семенченко Г.Б., Страшний В.В.  Клініко-економічний аналіз медикаментозного забезпечення етапу реабілітації постраждалих з черепно-мозковою травмою

Українська військово-медщична академія

 

19. Прилипко Н.А., Трохимчук О.І., Калаєва О.А. Дослідженння засобів рослинного походження для  зменшення побічних ефектів протитуберкульозної фармакотерапії

Одеський національний медичний університет

 

20. .Рижов О.А., Кирильчук Д.С. Pастосування методологій idef/sadt для оптимізації технологічних процесів розробки та створення лікарських препаратів

 Запорізький державний медичний університет

 

21. Ткаченко Н.О., Червоненко Н.М. Питання соціальної відповідальності у фармації Запорізький державний медичний університет

 

22.  Шматенко О.П., Трохимчук В.В. Визначення сучасних підходів до нормування  перевязувальних засобів для  військово-медичної служби

Українська військово-медична академія, Одеський державний медичний університет

 

23. Янишин  У.Я .Порівняльний аналіз ЛЗ для лікування ВІЛ-інфекції

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

  Стендові  доповіді

1.Бєляєва О.І., Трохимчук В.В. Дослідження асортименту антибактеріальних засобів для лікування дітей, хворих на пневмонію, в системі регулюючих переліків

Одеський національний медичний університет

 

2.Бєляєва О.І., Трохимчук В.В. Обгрунтування вибору методу фармакоекономічного аналізу схем лікування дітей, хворих на пневмонію

 Одеський національний медичний університет

 

3.Герасимова О.О., Слухай В.М. Фармакоекономічні аспекти медикаментозної терапії інфаркту міокарду

 Національний фармацевтичний університет

 

4.Єзерська О.І.,. Калинюк Т.Г. Обгрунтування актуальності розробки лікарських засобів на основі цикорію як перспективих гепатопротекторів

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

5.Загорій Г.В., Білоус М.В. Психоемоційне здоров'я працівників фармацевтичної галузі

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Запорізький державний медичний університет

 

6.Заріцька Г. М., Панфілова Г. Л., Чигрінова М. Г. Дослідження показників доступності хондропротекторних препаратів

Національний фармацевтичний університет 

 

7.Коваль В.М., Грошовий Т.А Проведення маркетингових досліджень при створенні таблетованих  препаратів на основі ехінацеї

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Тернопільський  державний  медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

 

8.Немченко А.С., Панфілова Г.Л., Жаркова С. О., Цурікова О.В. Аналіз фармацевтичної складової закупівель за державною цільовою програмою „Онкологія”

Національний фармацевтичний університет України                  

Донецькій державний медичний університет ім. М. Горького

 

9.Равлів Ю.А.,  Бігуняк А.В.,  Грошовий Т.А.,  Дем’яненко В.В. Перспективи створення лікарських засобів на основі ксенодерми свині

Тернопільський державний медичний університет

 

10.Рогуля О. Ю.,Лозенко В. О. Оцінка факторів формування курентоспроможності виробничих фармацевтичних підприємств

Національний фармацевтичний університет

 

11.Сидоренко М.І., Посилкіна., О.В. Обґрунтування моделі управління якістю НДДКР у фармації

Національний фармацевтичний університет

 

12.Слободянюк М.М., Жадько С.В., Самборський О.С., Діденко А.М.Розробка рекомендацій щодо розвитку торгових марок лікарських препаратів на ринку україни на прикладі протиалергічних лікарських засобів

Національний фармацевтичний університет

 

13.Трохимчук В. В. Аналіз Необхідності впровадження системи менеджменту якості на фармацевтичному підприємстві 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

 

14.Якимів А.І., Гасюк Г.Д., Попович  В.П. Аналіз  споживання лікарських засобів  стаціонарними  хворими  на гепатит токсико-аліментарної  етіології

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Національний медичний університет ім.О.О.Богомольця

 

15. Бездітко Н.В., Кириченко О.М.,.Чинуш І.В. АВС-, VEN- та частотний аналіз споживання в аптеці  лікарських препаратів, що діють на серцево-судинну систему

Національний фармацевтичний університет

 

16. Коріневська Г.М., Бучаста І.В., Тригубчак О.В. Порівняльна характеристика формулярів України та Великобританії на прикладі препаратів серцево-судинної групи

Тернопільський державний медичний університет імен

 

17. Майнич Ю.В., Заліська О.М., Павлів Г.А. Аналіз формулярного забезпечення дитячих стаціонарів

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 І.Я. Горбачевського

 

18. Мендрік О., Заліська О.М. Вартість медикаментозного лікування хронічних лімфопроліферативних захворювань в Україні

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

19. Мудрак І. Г., Заліська О. М., Колач  Т. С. Дослідження динаміки доказової інформації про лікарські рослинні засоби у базі даних кокрана

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

Львівський національний медичний університет  імені Данила Галицького

 

20. Притула Р.Л.., Шматенко В.В., Скворцова О.В.  А наліз вітчизняного ринку енергополііонних розчинів для лікування  травматичної хвороби

Українська військово-медична академія

 

21.  Яковлева О.С. Фармакоекономічна оцінка лікування  хворих на наркозалежність

Запорізький державний медичний університет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д Л Я    З А М І Т О К