МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я  УКРАЇНИ

ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО»

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА КОМУНАЛЬНА

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ

 

 

 

Програма

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

Актуальні проблеми діагностики, лікування патології

внутрішніх органів та нервово-психічних захворювань із застосуванням сучасних методів фізіотерапії і реабілітації хворих”

 

26 - 27 жовтня 2011

Тернопіль

Вельмишановний (а)___________________________________

____________________________________________________

 

Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю Актуальні проблеми діагностики, лікування патології внутрішніх органів та нервово-психічних захворювань із застосуванням сучасних методів фізіотерапії і реабілітації хворих”,  яка відбудеться на базі Тернопільської обласної клінічної комунальної психоневрологічної лікарні.

Офіційні мови конференції - українська, англійська, польська.

Регламент доповіді:

усна доповідь на пленарному засіданні - до 15 хв

усна доповідь на секційному засіданні - до 10 хв

обговорення - до 3 хв

 

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором,  відеомагнітофоном, слайдпроектором.

 

Реєстрація учасників конференції відбудеться у вестибюлі лікарні.

 

Відкриття конференції – 26 жовтня 2011 року о 1000 у лекційній аудиторії Тернопільської обласної клінічної комунальної психоневрологічної лікарні.

 

Проживання учасників - за власний рахунок, у готелях «Тернопіль», «Глобус», у профілакторії «Червона калина».

 

Товариська вечеря – 26 жовтня 2011 року – 100 грн. (оргвнесок)

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

 

Голова організаційного комітету: Заслужений діяч науки і техніки України, член - кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор Л.Я. Ковальчук – ректор ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського».

 

Співголови:

Мисула Ігор Романович - перший проректор Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, д.мед.н., професор

Бабінець Лілія Степанівна – проректор з наукової роботи Тернопільського державного медичного університету імені            І.Я. Горбачевського, д.мед.н., професор

Шкробот Світлана Іванівна – завідувач кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, д.мед.н., професор

Гощинський Володимир Броніславович - завідувач кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою Тернопільського державного медичного університету імені           І.Я. Горбачевського, д.мед.н., професор

Матюк Лариса Михайлівна обласний терапевт управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації.

 

Члени організаційного комітету:

Стародуб Євген Михайлович - професор кафедри поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Голячено Андрій Олександровичд.мед.наук, доцент кафедри медичної реабілітації та спортивної медицини Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Косовська Леся Володимирівна - головний психіатр УОЗ, заступник головного лікаря Тернопільскої обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні

Колеснікова Людмила Іванінваголовний невролог УОЗ, заступник головного лікаря Тернопільскої обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні

Гара Інна Іванівна - доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Венгер Олена Петрівна – доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Боровик Ірина Олегівна - доцент поліклінічної справи та сімейної медицини з медичною технікою Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Салій Зоя Василівна - доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Бударна Олена Юріївна - доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Сохор Наталія Романівна - доцент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

Мисула Юрій Ігорович – асистент кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського

 

 

26 жовтня 2011 року, середа

1000 – 1015 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

(аудиторія лікарні)

 

Вступне слово ректора Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, член - кор. НАМН України,

д. мед. н., проф. Леоніда Якимовича Ковальчука.

Вступне слово начальника Управління охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації Буртняка Михайла Миколайовича.

 

 

1015 - 1630

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(аудиторія лікарні)

 

 

Головуючі: проф. І.Р.Мисула, проф. Бабінець Л.С., проф. В.Б. Гощинський, проф. С.І. Шкробот.

 

 1. Досвід організації ранньої медико-соціальної реабілітації неврологічних та психіатричних хворих в умовах Тернопільської обласної клінічної комунальної психоневрологічної лікарні

Шкробот В.В., Косовська Л.В., Кородюк В.І. (м. Тернопіль)

 

 1. Застосування фізіотерапевтичних методів у хворих на остеоартроз в залежності від типу больового синдрому

Проф. Мисула І.Р., Бакалюк Т.Т. (м. Тернопіль)

 

 1. Біль у нижній частині спини: шляхи корекції.

Проф. Бабінець Л.С., Надкевич А.Л. (м. Тернопіль).

 

 1. Дискусійні аспекти діагностики та реабілітаційного лікування судинної патології

Проф. Ткаченко О.В.(м. Київ)

 

 1. Сучасні напрямки лікування та реабілітації хворих на хворобу Паркінсона

Д.м.н. Слободін Т.М., проф. Головченко Ю.І. (м. Київ)

 

 1. Досвід етапного реабілітаційного лікування хворих з вертеброгенними больовими синдромами в умовах Тернопільської обласної комунальної клінічної психоневрологічної лікарні

Проф. Шкробот С.І., Гара І.І., Геряк Ю.В., Боронілова В.В., Сагайдак Л.О. (м. Тернопіль)

 

 1. Патогенетичні особливості розвитку ранніх післяінсультних депресивних розладів та підходи до їх комплексної корекції проф. Шевага В.М., Паєнок А.В., Кухленко Р.В. (м. Львів)

 

 1. Psychosomatyka Jako skladowa nauczania przed- i podyplomowego

Богдан Васілевські. (м. Варшава)

 

 1. Використання аутомобілізації (А) в лікуванні гострих вертеброгенних больових синдромів

Проф  Андріюк Л.В., Магулка І. (м. Львів)

 

 1. Терапія зайнятістю та арт-терапія в Шпиталі ім. Бабінського. Власний досвід

Анджей Марич. (м. Краків)

 

 1. Діагностика та етапи реабілітаційного лікування тикозної хвороби у дітей

Пітик М.І. (м. Івано-Франківськ)

 

 

1230- 1300 ПЕРЕРВА. КАВА-БРЕЙК

 

1300-1600 Продовження пленарного засідання

(аудиторія лікарні)

 1.  Рецидиви пептичної виразки після невдалих курсів еридикаційної терапії в практиці сімейного лікаря

Проф. Стародуб Є.М. (м. Тернопіль)

 

 1. Шизофренія: лікування скероване на підвищення якості життя пацієнта

Долішня Н.І. (м. Львів)

 

 1. Шляхи покращення прогнозу захворювання у пацієнтів з ІХС

Творко В.М. (м. Тернопіль)

 

 1. Особливості вегетативної дисфункції при невропатії лицевого нерва у дітей за даними кардіоінтервалографії

Ліскевич І.І., Пітик М.І. (м. Івано-Франківськ)

 

 1. Патогенетичні аспекти стратегії лікування та діагностики  інфузійними середниками  захворювань периферійної нервової системи

Олексюк-Нехамес А.Г. (м. Львів)

 

 1. Клінічні особливості вегето-судинної дистонії з артеріальною гіпертензією

Кричун І.І., Пашковський В.М., Братко Л.В. (м. Чернівці)

 

 1. Засоби психогігієнічної корекції та їх роль у запобіганні розвитку депресивних і астенічних проявів та профілактиці нервово-психічних захворювань серед дітей шкільного віку і підлітків

Сергета І.В., Мостова О.П. (м. Вінниця)

 

 

27 жовтня (четвер)

900 - 1200

Секційне засідання (аудиторія лікарні)

 

 

1.     Динаміка рівнів С-реактивного протеїну у пацієнтів з геморагічними інсультами

Проф. Ткаченко О.В., Мотренко А.Т. (м. Київ)

 

2.     Предикторна роль дисбіозу товстої кишки у формуванні недостатності тіаміну та піридоксину при хронічному панкреатиті

Проф. Бабінець Л.С., Коваль Ю.В., Коцаба Ю.Я. (м. Тернопіль)

 

3.     Імунологічні та загальні аспекти церебро-васкулярної патології

Проф. ГоловченкоЮ.І., Шкурко М.Г. , д.м.н. Слободін Т.Н. (м. Київ)

 

4.     Превентивна кардіореабілітація серцево-судинних захворювань

проф Мисула І.Р., Левицька Л.В., Коваль В.Б. (м. Тернопіль)

 

5.     Досвід застосування кортексину в реабілітації хворих з травматичною хворобою головного мозку

Задорожна Б.В. (м. Львів)

 

6.     Особливості реабілітаційного лікування хворих, що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу в умовах Тернопільскої обласної клінічної психоневрологічної лікарні

Проф. Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І., Кородюк В.І. (м. Тернопіль)

 

7.     Показники рівнів соціального функціонування у пацієнтів, що хворіють на параноїдну форму шизофренії в процесі лікування класичними та атиповими нейролептиками

Мисула Ю.І., Венгер О.П. (м. Тернопіль)

 

8.     Удосконалення фізичної реабілітації хворих, що перенесли інсульт

Вакуленко Л.О., Осадчук О.І. (м. Тернопіль)

 

9.     Стан процесів вільнорадикального окислення в гострому періоді повторного ішемічного інсульту

Кульматицький А.В. (м. Львів)

 

10.    Реабілітаційні аспекти в практиці сімейного лікаря

Проф. Мисула І.Р., Голяченко. А.О. (м. Тернопіль)

 

11.    Патогенетичне обгрунтування реабілітаційних заходів у хворих з дисциркуляторної енцефалопатією, що зазнали впливу малих доз іонізучого випромінювання

Проф. Шкробот С.І., Салій З.В., Аль ХашимАхмед. (м. Тернопіль)

 

12.    Вплив психосоматичних та соматопсихічних аспектів на якість життя пацієнтів з параноїдною шизофренією та коморбідною соматичною патологією

Смашна О.Є., Венгер О.П. (м. Тернопіль)

 

13.    Клінічні особливості та комплексна реабілітація остеохондрозу хребта у людей молодого віку

Д.м.н. Голяченко А.О., Коваль В.Б. (м. Тернопіль)

 

14.    Дисбіоз товстого кишечника як чинник порушень в антиоксидантному статусі хворих на хронічний панкреатит у поєднанні із хронічним обструктивним захворюванням легень, шляхи оптимізації лікування

Квасніцька О.С. (м. Тернопіль)

 

15.    Досвід застосування препаратів другої лінії в лікуванні прогресуючого розсіяного склерозу

Проф. Шкробот С.І., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р. (м. Тернопіль)

 

16.    Вплив гемодинамічних чинників на перебіг хронічного панкреатиту у хворих із супутньою гіпертонічною хворобою

Пінкевич О.Я. (м. Тернопіль)

 

17.    Особливості кардіологічної реабілітації пацієнтів високого серцево-судинного ризику

Левицька Л.В. (м. Тернопіль)

 

18.    Ендотеліальна дисфункція в патогенезі хронічного панкреатиту із порушенням ліпідного статусу, можливості корекції

Мігенько Л.М. (м. Тернопіль)

 

19.    Реабілітаційні заходи для попередження суїцидів у хворих з депресивними розладами

Сновида Л.Т. (м. Тернопіль)

 

20.    Деякі аспекти лікування хворих на гіпертонічну хворобу поєднану із атеросклеротичним ураженням артерій нижніх кінцівок

Білочицька В.В. (м. Тернопіль)

 

21.    Фізичний стан на фактори ризику ішемічної хвороби серця у студентів медичного університету

Коваль В.Б., Голяченко О.А, Голяченко Б.А. (м. Тернопіль)

 

22.    Порівняльна оцінка ефективності попередження неспроможності кишкових швів за допомогою ліофілізованих ксенодермоімплантатів

Назарчук С.А. (м. Тернопіль)

 

23.    Антифосфоліпідний синдром як причина венозного тромбоемболізму у пацієнтів хірургічного профілю.

Костів С.Я., Венгер І.К. (м. Тернопіль)

 

 

1300

ОБГОВОРЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РЕЗОЛЮЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

1330

ЗАКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ