Звіт

про проведення 4-ї науково-практичної конференції з міжнародною участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення  лікарських препаратів

29-30 вересня 2011 року

 

У конгрес-центрі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 29-30 вересня 2011 року проведено 4-му науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення  лікарських препаратів”.

 

 

 

 

 

Науково-практична конференція проводилась колективом кафедри фармацевтичних дисциплін фармацевтичного факультету.

Проведено пленарне засідання:

-         Сучасний стан та перспективи розвитку фармацевтичної галузі в Україні.

Проведено круглий стіл на тему «Використання нанотехнологій при створенні нових лікарських засобів».

 

 

Проведено секційні засідання:

- Дослідження

- Проблеми фармакогнозії та фармацевтичного аналізу;

Обговорено стендові доповіді, ухвалено резолюцію конференції.

 

 

 

 

У роботі конференції взяли участь 234 учасники, серед яких проректор з науково-педагогічної роботи та впровадження новітніх технологій ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, професор В.П. Марценюк, завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, член-кореспондент НАН і АМН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор І.С. Чекман, завідуюча кафедрою організації економіки фармації Націльнального фармацевтичного університету  А.С. Немченко, радник міністра охорони здоров’я України з питань фармації К.О. Косяченко, завідуюч кафедрою менеджменту та маркетингу у  фармації Національного фармацевтичного університету, професора  З.М. Мнушко, народний депутат України 5 скликання професор Михайло Сятиня та інші.

Матеріали конференції опубліковані в збірнику тез «Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення лікарських препаратів». На конференції демонструвалася виставка продукції фірми «Артерія Медіка» та видавництва «Укрмедкнига».