Звіт

про проведення наради-семінару керівного складу кафедр, які викладають медицину надзвичайних ситуацій та навчально-наукової конференції з міжнародною участю

«Актуальні питання підготовки кадрів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф»

(2-3 червня 2011 року, м. Тернопіль)

 

            На конференцію прибули: Директор департаменту кадрової політики, освіти, науки і боротьби з корупцією МОЗ України В.В. Вороненко, Головний позаштатний спеціаліст МОЗ з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, директор УНПЦ ЕМД і МК Рощін Г.Г., керівник відділу медицини катастроф кафедри анестезіології та реаніматології Ягелонського університету д-р медицини Аркадіуш Тшос (м. Краків, Республіка Польща), інструктор Європейської ради реанімації лікар-анестезіолог Юрій Шиманський (м. Краків. Республіка Польща), представник Української військово-медичної академії підполковник м/сл. Трінька І.С., т.в. ректора ТДМУ імені І.Я. Горбачевського Мисула І.Р., заступник Начальника головного управління охорони здоровя Чернівецької ОДА Тріска І.С., представники кафедр медицини надзвичайних ситуацій з медичних університетів м. Донецька, Луганська, Івано-Франківська, Вінниці, Запоріжжя, Львова, Чернівців, Тернополя, національної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика, медичних училищ післядипломної освіти м. Львова і Кривого Рога, Центрів ЕМД і МК м. Рівного, Львова, Хмельницького, приватної ШМД «Добробут» м. Києва, лікарні ШМД м. Львова. Спонсорами заходу стали компанії «Гетьман-Жовква», «ОНІКО», «Ютас». Всього – понад  60 осіб.

 

Описание: D:\VONF\КОНФЕРЕНЦІЇ\Forums 2011\06_2-3 А.А. Гудима+\ФОТО\01.JPG

 

            У програмі конференції були три пленарних доповіді:

Перша: Освіта як компонент єдиної системи надання екстреної медичної допомоги (автори М. Хобзей, О. Волосовець, Г. Рощін, С. Гурєв, В. Крилюк). У доповіді висвітлені основні етапи становлення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги в Україні. Констатовано необхідність перебудови навчального процесу в контексті підвищення якості підготовки студентів на дипломному рівні з питань надання екстреної медичної допомоги. Це питання особливо важливе у звязку із реформування медичної допомоги, створенням у перспективі відділень невідкладної медичної допомоги.

 

Описание: D:\VONF\КОНФЕРЕНЦІЇ\Forums 2011\06_2-3 А.А. Гудима+\ФОТО\02.JPG

 

Друга: Підготовка лікарів первинної ланки до надання невідкладної медичної допомоги на кафедрі екстреної медичної допомоги і медицини катастроф з курсом військової підготовки (автори Л. Ковальчук. І. Мисула, А. Гудима). Доповідачі констатували, що наш університет є першим, який з вересня 2007 року розпочав викладання курсу екстреної і невідкладної медичної допомоги на базі кафедри медицини катастроф і військової медицини. Кафедрою здійснено всі необхідні етапи. Які випливають з відповідних постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів МОЗ України, що регламентують можливість створення на базі кафедри медицини катастроф і військової медицини кафедри екстреної медичної допомоги і медицини катастроф: спеціалізація викладачів з медицини невідкладних станів, проходження тематичних вдосконалень на базі УНПЦ ЕМД і МК, Європейській раді реанімації, розробка навчальної програми, придбання манекенів і муляжів і т.п. Все це послужило поводом для прийняття Вченою радою університету рішення щодо створення нової кафедри: Екстреної медичної допомоги і медицини катастроф з курсом військової підготовки. 

 

Описание: D:\VONF\КОНФЕРЕНЦІЇ\Forums 2011\06_2-3 А.А. Гудима+\ФОТО\03.JPG

 

Третя: Проблеми і основні напрямки вдосконалення підготовки студентів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф (автори А. Гудима, П. Левицький, Р. Ляхович, О. Сван). У доповіді обґрунтована необхідність обєднання на базі кафедри екстреної медичної допомоги і медицини катастроф таких дисциплін як безпека життєдіяльності, основи охорони праці, охорона праці в галузі, біоетика та біобезпека, медицини надзвичайних ситуацій, цивільний захист, екстрена і невідкладна медична допомога, екстремальна медицина, медицини катастроф (рівень підготовки «молодший спеціаліст»). В рамках існуючого навчального плану показано перспективи його вдосконалення в контексті перенесення на старші курси викладання медицини катастроф – одного із модулів предмета Медицина надзвичайних ситуацій. Особливе місце в доповіді було відведено обґрунтуванню вивчення дисципліни Екстремальна медицина на 6 курсі медичного факультету та 5 курсі стоматологічного факультету не як елективної, а як обовязкової. В подальшому доповідач зупинився на методиці викладання медицини катастроф та екстреної і невідкладної медичної допомоги.

 

Описание: D:\VONF\КОНФЕРЕНЦІЇ\Forums 2011\06_2-3 А.А. Гудима+\ФОТО\06.JPG

 

В обговоренні взяли участь: І. Трінька (Українська військово-медична академія), І Герасимів (ТДМУ імені І.Я. Горбаевського), Л. Паращук (Івано-Франківський національний медичний університет), В. Крилюк (Національна академія післядипломної освіти ім.. П. Шупика), Ю. Налапко (Луганський державний медичний університет). Доповідачі констатували доцільність створення кафедр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, поділилися думками щодо раціонального використання виділеного навчальними планами часу, внесли пропозиції до проекту резолюції.

Заключне слово взяв В.В. Вороненко, який сказав всім учасникам, що приїхав за особистою вказівкою Міністра охорони здоровя щоб вивчити думку кафедр щодо оптимізації підготовки фахівців на до дипломному рівні з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф. Всі раціональні думки будуть враховані в організації навчального процесу Вищих медичних навчальних закладів України.

 

Описание: D:\VONF\КОНФЕРЕНЦІЇ\Forums 2011\06_2-3 А.А. Гудима+\ФОТО\05.JPG

 

В подальшому робота наради семінару та конференції відбувалася на програмою

З лекціями з актуальних питань медицини катастроф та організації підготовки фахівців у Республіці Польща виступив керівник відділу медицини катастроф кафедри анестезіології та реаніматології Ягелонського університету д-р медицини Аркадіуш Тшос (м. Краків, Республіка Польща). Він окреслив основні здобутки держави в галузі медицини катастроф, навів загальні схеми проведення рятувальних операцій, роль у них медичних працівників. Було закцентовано увагу на рятувальні акції із викидом небезпечних субстанцій. Учасники конференції були приємно здивовані тим, що польські пожежники підготовлені до надання строго визначеного обсягу медичної допомоги, на який спадкоємно розраховують медичні працівники, тобто перші якісні рятувальні дії успішно виконують пожежники. У підготовку середнього медперсоналу включена спеціальність «медичний рятувальник». Ними комплектуються бригади ШМД. З 2007 року відбулася заміна спеціалізованих бригад ШМД на бригади, укомплектовані тільки медичними рятувальниками. Цей досвід оправдав себе і є перспективним.

У вечірньому засідання інструктор Європейської ради реанімації д-р Ю. Шиманський (м. Краків, Республіка Польща) доповів учасникам конференції про нові стандарти надання серцево-легеневої реанімації 2010 року, особливості їх застосування при різних патологічних станах та травматичних ураженнях. Особлива увага була приділена технології обстеження пацієнти в різних ситуаціях. Доповіді завершилися майстер-класом, який продемонстрував технологію проведення практичного навчання із залученням професійного манекена для серцево-легеневої реанімації, яка застосовується на вишколах у Європейській раді реанімації.

 

Описание: D:\VONF\КОНФЕРЕНЦІЇ\Forums 2011\06_2-3 А.А. Гудима+\ФОТО\04.JPG

 

Другий день конференції був присвячений майстер-класу з медицини катастроф, який провів керівник відділу медицини катастроф кафедри анестезіології та реаніматології Ягелонського університету д-р медицини Аркадіуш Тшос (м. Краків, Республіка Польща). Майстер-клас включав теоретичну частину, куди увійшли лекції з медичного сортування дорослих і дітей, організації рятувальних дій на місці події, роль у них медичних працівників ШМД. Значне місце було відведено питанням управління рятувальної акції. Доповідач розповів про здобутки телемедицини у цьому питанні. Майстер-клас завершився польовими навчаннями. Під час яких усі учасники конференції у складі бригад ШМД проводили рятувальні дії у змодельованому масовому випадку.

На заключному засіданні був прийнята резолюція.

Матеріали конференції будуть опубліковані в журналі «Медична освіта» № 3, 2011 року.

 

 

 

Проект резолюції

наради-семінару керівного складу кафедр, які викладають медицину надзвичайних ситуацій та навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Актуальні питання підготовки кадрів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф»

(2-3 червня 2011 року, м. Тернопіль)

 

У зв’язку з впровадження в Україні загальнодержавної системи надання екстреної медичної допомоги, з метою підвищення якості підготовки лікарів з екстреної медичної допомоги і медицини катастроф, в тому числі в рамках підготовки до Євро 2012, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 1290 від 7.11.2007 р та відповідних нормативних документів МОЗ України,  та у зв’язку з прийнятим новим навчальним планом (Накази МОЗ України  № 539, 541,542 від 8.07.2010р.) нарада приймає таке рішення:

1.Просити МОЗ України створити у вищих медичних (фармацевтичних)  навчальних закладах освіти кафедри екстреної медичної допомоги і медицини катастроф.

2. З метою цілісного і системного навчання рекомендувати ректорам вищих медичних (фармацевтичних)  навчальних закладах проводити на базі кафедри екстреної медичної допомоги і медицини катастроф вивчення таких дисциплін:

- безпека життєдіяльності, основи охорони праці;

- охорона праці в галузі;

- білетика та біобезпека;

- медицини надзвичайних ситуацій;

- цивільний захист;

- екстрена і невідкладна медична допомога;

- екстремальна медицина;

- медицини катастроф (рівень підготовки «молодший спеціаліст»)

3. Вважаємо за доцільне при наступному перегляді навчальних планів для лікарів та провізорів передбачити  достатню кількість годин в навчальний план для вивчення «Токсикології, радіології та медичного захисту»

4. Рекомендувати ЦМК з вищої медичної освіти спільно з опорними кафедрами переглянути зміст навчальних програм з врахуванням сучасних принципів доказової медицини та з  максимальною їх адаптацією до потреб Державної системи надання екстреної медичної допомоги в Україні.

5. Реалізуючи концепцію безперервного професійного розвитку медичних працівників в Україні, слід забезпечити підвищення кваліфікації середніх медичних працівників, лікарів та провізорів з питань надання екстреної медичної допомоги, в тому числі  серцево-легеневої реанімації та організації надання даних заходів. Для цього:

- ЦМК з медичної освіти середніх працівників, ЦМК з вищої медичної післядипломної освіти переглянути навчальні програми циклів підвищення кваліфікації, передатестаційних циклів, включивши, зокрема, питання серцево-легеневої реанімації та екстремальної медичної допомоги при масових ураженнях з позицій доказової медицини;

- проводити підвищення кваліфікації в закладах, які мають державну ліцензію на надання освітньої діяльності (вищі медичні (фармацевтичні) навчальні заклади, факультети та академії з післядипломної освіти, відділення післядипломної освіти вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації);

- Міністерству охорони здоров’я України звернутися до центральних органів виконавчої влади, до складу яких входять медичні сили (СБУ, Мінвугілля, Міноборони, МВС, МНС тощо), зі створення даної програми підвищення кваліфікації середніх медичних працівників та лікарів з питань екстреної та невідкладної медичної допомоги на базах медичних університетів та медичних училищ.

6. Враховуючи багатий теоретичний та практичний досвід Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського із складання навчальних програм, підручників, навчальних посібників тощо, розглянути питання щодо визначення опорною кафедру Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф з курсом військової підготовки ТДМУ імені І.Я. Горбачевського.