Звіт

3-4 листопада 2011 року відбулася науково-практична конференція

"БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ПАТОГЕНЕЗУ УРАЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ ТА СПОСОБИ

ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ"

У конгрес-центрі навчально-оздоровчого комплексу «Червона калина» Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 3-4 листопада 2011 року проведено всеукраїнську науково-практичну конференцію "Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції".

З вітальним словом до делегатів конференції звернулася проректор з наукової роботи Тернопільського державного медичного університету проф. Л.С.Бабінець

Науково-практична конференція проводилась колективами кафедр медичної біохімії та фармакології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Під час пленарного засідання

 

У роботі конференції взяли участь науково-педагогічні працівники, викладачі вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, керівники наукових лабораторій. Зокрема, доповіді представили науковці з Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського, Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, м. Київ, ДП «Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я», Львівського національного університеу імені Івана Франка, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Донецького національного медичного університету ім. М.Горького», Луганського державного медичного університету, Запорізького державного медичного університету, Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького.

 

Проф. Т.В. Берегова (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) доповідає про біохімічні аспекти використання пробіотиків при хворобах шлунка

За період роботи конференції на 1 пленарному, 2 секційних засіданнях було заслухано і обговорено 27 доповідей і повідомлень, які стосуються різних аспектів  та напрямків медичної біохімії та фармакології.

 

 

Д.мед.н, старший науковий співробітник, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»  Короленко Т. К.

 

За результатами конференції було прийняте рішення щодо підвищення рівня проведення біохімічних досліджень та доклінічних дослджень лікарських засобів  та підвищення ефективності фармакотерапії захворювань внутрішніх органів.

 

Доц. кафедри фармакології з клінічною фармакологієюї Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського Л.М.Олещук

 

Доц. кафедри загальної гігієни та екології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я.Горбачевського Д.В.Козак

 

 

 

 

В рамках культурної програми відбулася екскурсія у Свято-Успенську Почаївську лавру.