З В І Т

про проведення IV науково-практичної конференції Актуальні питання патології    за умов дії надзвичайних факторів на організм, присвяченої 80-річчю з дня народження проф. О.О. Маркової

 

 

 

10-11 листопада 2011 року в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського на базі навчально-оздоровчого комплексу “Червона калина” була організована за ініціативи ННІ моделювання та аналізу патологічних процесів науково-практична конференція “Актуальні питання патології    за умов дії надзвичайних факторів на організм”, в якій взяли участь представники Тернопільського державного медичного університету імені І.Я.Горбачевського, Національного иедичного університету імені О.О.Богомольця, Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, Запорізького державного медичного університету, Луганського державного медичного університету, Сумського державного університету, Донецького національного медичного університету імені М.Горького, Івано-Франківського національного медичного університету, Інституту медицини праці м. Київ, Кримського державного медичного університету імені С.І. Георгієвського, Інституту біохімії імені О.В. Паладіна НАН України, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Буковинського державного медичного університету, Національного фармацевтичного університету м. Харків, Інституту урології НАМН України, Харківського національного університету імені В.Н.Карабіна, Ужгородського національного університету, Української медичної стоматологічної академії, м. Полтава, Інституту фізіології імені О.О. Богомольця, відділу експериментальної бальнеології, м. Трускавець. Всього прийняло участь в роботі  конференції  90 чоловік.

Конференцією було передбачено проведення пленарного і 4 секційних засідань, на яких розглядались актуальні питання теоретичної і практичної медицини:

-         Механізми розвитку патології серця щурів за судомного синдрому.

-         Роль гемічної гіпоксії в патогенезі порушень жовчоутворювальної і жовчовидільної функцій печінки на тлі скелетної травми в ранньому посттравматичному періоді.

-         Роль вегетативного дисбалансу в патогенезі тахікардії при тиреотоксикозі.

-         Статеві відмінності вегетативної регуляції серця гонадектомованих тварин при його адреналіновому пошкодженні на тлі L-аогініну.

-         Зміна вмісту ацетилхоліну в серці щурів різної статі в умовах блокади АТФ-чутливих калієвих каналів глібенкламідом.

-         Особливості регуляції та метаболізму серця тварин різної статі в динаміці розвитку гіпотиреозу.

-          Антиоксидантно-прооксидантний статус крові печінки в ранньому періоді тяжкої травми.

-         Особливості змін активності каталази в легенях морських свинок в динаміці розвитку експериментальної пневмонії.

-         Вплив експериментальної гіперхолестеренемії та фізичних навантажень на розвиток ендотеліальної дисфункції.

-         Стан антиоксидантного захисту у білих щурів при вживанні води з різними комбінаціями іонів натрію і кадмію.

-         Особливості локальних імунних реакцій у слизовій оболонці товстої кишки при токсичному гепатиті.

-         Морфометричні показники ураженняпечінки при дистре-синдромі у новонароджених.

-         Роль ендогенної інтоксикації у розвитку гострого легеневого ушкодження.

-         Мікроциркуляторні зміни в генезідоксорубіцинової кардіоміопатії.

-         Зміни структурної організації стінки товстої кишки при хронічному токсичному гепатиті.

Всього на конференцію представлено 90 наукових праць. Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” у грудні 2011 року і представлені науковцям.

На основі аналізу і обговорення матеріалів прийнято рішення конференції.