"ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ: ВНУТРІШНЯ ПАТОЛОГІЯ В АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ"

 

24-25 березня на базі  КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» відбулась науково–практична конференція «Здобутки та перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці», яку організували співробітники кафедр внутрішньої медицини № 1, № 2 та акушерства і гінекології № 2. У конференції взяли участь понад 300 науковців та практичних лікарів з Києва, Івано-Франківська, Вінниці, Чернівців, Львова, Тернополя та області, серед них 4 головні лікарі, 12 завідувачів відділень, 13 професорів та докторів медичних наук, 18 кандидатів медичних наук, 37 лікарів кардіологів, 19 ендокринологів, 57 акушерів-гінекологів, 46 сімейних лікарів тощо.

З вітальним словом від керівництва Тернопільського медичного університету ім. І.Я. Горбачевського до присутніх звернувся проректор з науково-педагогічної роботи, д.техн.наук, професор В.П. Марценюк, який побажав учасникам конференції плідних наукових дискусій та підкреслив актуальність питань, що виносяться на обговорення. Від обласної державної адміністрації учасників конференції привітав заступник начальника Головного управління охорони здоров’я к. мед. наук В.В. Овчарук, який підкреслив важливість тісної співпраці між науковцями і практичною медициною, направлену на збереження здоров’я пацієнта. Присутніх також привітали головний спеціаліст з акушерства і гінекології ГУОЗ Тернопільської області к.м.н. О.О. Федченко та головний спеціаліст з терапії ГУОЗ Тернопільської області Л.М.Матюк.

Програмна частина пленарного засідання розпочалась із виступу завідувача кафедри акушерства та гінекології № 2 ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського, професора С.М. Геряк, яка охарактеризувала структуру причин материнської та неонатальної смертності в Україні та Тернопільській області за останні роки. Відмічено, що захворюваність, пов’язана з інфекціями в перинатальному періоді серед новонароджених, викликана екстрагенітальними захворюваннями матері, складає в різних регіонах країни від 29,6 до 102,7 випадків на 1000 новонароджених, інфекційна патологія діагностується у 50-60 % госпіталізованих доношених та 80 % недоношених новонароджених. Більше того, у 38 % померлих дітей інфекції є основною причиною смертності. Доповідач порушила проблему особливостей перебігу, діагностики та лікування внутрішньоутробних інфекцій плода у жінок на фоні екстрагенітальної патології.

Професор кафедри внутрішньої медицини № 1  ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського Н.В. Пасєчко акцентувала увагу на особливостях перебігу ендокринної патології у вагітних, відзначивши захворювання щитоподібної залози та цукровий діабет, в тому числі розвиток гестаційного цукрового діабету. Доповідач наголосила на необхідності ретельного контролю показників вуглеводного обміну та гормонів щитоподібної залози у вказаної категорії хворих, термінах госпіталізації та організаційних питаннях забезпечення хворих медикаментами.

Головний спеціаліст МОЗ України з питань репродуктології, завідувач кафедри акушерства і гінекології Буковинського державного медичного університету професор Юзько О.М. всебічно висвітив питання використання комбінованих оральних контрацептивів у програмах новітніх репродуктивних технологій та практичній діяльності сучасного лікаря-гінеколога. Особливу увагу доповідач приділив особливостям призначення вказаної групи препаратів при коморбідній патології внутрішніх органів у жінок репродуктивного віку.

Особливості діагностики та лікування пневмоній у вагітних на теренах Івано-Франківської області висвітив завідувач кафедри внутрішньої медицини Івано-Франківського національного державного медичного університету професор Островський М.М. Значну увагу він приділив особливостям ранніх методів діагностики та проведення інтенсивної терапії у вагітних із грипом та ГРВІ, ускладнених пневмонією.

Цю ж тематику продовжила асистент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НМАПО ім. П.Л. Шупика Хоменко О.Ю., яка поділилася досвідом лікування у Київській області вагітних з важким перебігом ГРВІ та грипу, викликаного вірусом А (H1N1), та нововведеннями щодо проведення реанімаційних заходів при розвитку ускладнень у цієї групи хворих.

У своєму виступі завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2  ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського проф. Сміян С.І. висвітила особливості перебігу ревматологічних захворювань при вагітності, серед яких – системний червоний вовчак, системна склеродермія, ревматоїдний артрит та ін., наголосила на ретельному контролі перебігу даних патологій у вагітних, підкреслила, що препаратами вибору для лікування вказаної категорії пацієнтів є глюкокортикостероїди.

Про сучасні проблеми захворювань гепатобіліарної системи у вагітних – особливості перебігу вірусних гепатитів, холециститу, хронічних захворювань печінки, HELLP-синдрому йшлося в доповіді завідувача кафедри акушерства і гінекології № 1 ТДМУ професор Маланчук Л.М.

У своєму виступі професор Мартинюк Л.П. торкнулася сучасних аспектів діагностики та лікування інфекційно-запальних захворювань нирок у вагітних. Не викликає сумнівів актуальність даної проблеми, поширеність захворюваності, важливість своєчасної діагностики. Було висвітлено етіологічні та патогенетичні чинники розвитку інфекційно-запальних захворювань нирок у вагітних, власне лікування даної патології.

Значне зацікавлення у присутніх викликав виступ головного лікаря Вінницького медичного центру «Людмила» Тригуба В.В., який розповів про сучасний метод лікування міоми у жінок репродуктивного віку шляхом емболізації маткових артерій.

Доповідь доцента кафедри внутрішньої медицини № 1  ТДМУ Насалика Б.Г була присвячена питанню ведення вагітності та пологів у жінок з аритміями серця. Автор висвітив актуальність проблеми, поширеність даної патології, важливість своєчасної діагностики та адекватного лікування. Особливий наголос доповідач зробив на показаннях до госпіталізації та перериванні вагітності при аритміях, діагностично-лікувальних алгоритмах на всіх етапах надання лікарської допомоги – догоспітальному етапі, амбулаторному та в умовах стаціонару.

Професор кафедри акушерства і гінекології № 1 ТДМУ Хміль С.В. у своїй доповіді висвітлив сучасні аспекти репродуктивних технологій у жінок з екстрагенітальною патологією, особливо наголосивши на необхідності ретельного обстеження вказаної категорії хворих.

Доцент кафедри акушерства і гінекології № 2 ТДМУ Н. І. у своїй доповіді, присвяченій прогнозуванню невиношування вагітності у жінок з нейроендокринними порушеннями, зробила наголос на актуальності даної проблеми, вказавши на неухильне зростання частоти нейроендокринної патології у вагітних. Автор запропонувала оригінальну ефективну методику профілактики невиношування вагітності та ведення передчасних пологів у жінок з даною патологією.

В доповіді доцента кафедри внутрішньої медицини № 1  ТДМУ Паламар Т.О. відзначено особливості лікування артеріальних гіпертензій у вагітних, сучасні аспекти діагностики та профілактики даної проблеми. Запропоновано нові підходи до лікування та ведення вагітності у жінок з артеріальною гіпертензією.

В заключному рішенні конференції відзначено високий науково-методичний рівень проведеного форуму, доцільність щорічного проведення міждисциплінарних науково-практичних конференцій та запропоновано практикуючим лікарям дотримуватися висвітлених стандартів діагностики та лікування.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт підготували:

проф. М.І. Швед

проф. Н.В. Пасєчко,

проф. С.І. Сміян

проф. С.М. Геряк