Звіт

про проведення науково-практичної конференції “Довкілля і здоровя”

22-23 квітня 2011 року

 

У конференц-залі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського 22-23 квітня 2011 року було проведено науково-практичну конференцію “Довкілля і здоровя”.

 

 

Організаторами конференції стали:

·        ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського“ (кафедра нормальної фізіології, кафедра медичної біології, мікробіології та імунології, кафедра загальної гігієни і екології)

·        Всеукраїнська екологічна ліга

·        Тернопільські обласна та міська санітарно-епідеміологічні станції

·        Державне управління охорони навколишнього природничого середовища в Тернопільській області

 

 

 

У роботі конференції взяли участь 65 учасників, серед яких професор В.П. Марценюк – проректор з наукової роботи Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, професор С.Н. Вадзюк – директор інституту медико-біологічних проблем, професор М.О. Кашуба – завідувач кафедри гігієни та екології людини, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, професор В.А. Кондратюк – кафедра загальної гігієни та екології людини, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, професор С.І. Климнюк – завідувач кафедри медичної біології, мікробіології, вірусології та імунології, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, С.С. Дністрян – головний лікар обласної СЕС, В.О. Паничев – головний лікар міської СЕС, О.В. Сингалевич – начальник державного управління охорони навколишнього, професорсько-викладацький склад ТДМУ імені І.Я.Горбачевського, 9 гостей з Івано-Франківського національного медичного університету, Дніпропетровської державної медичної академії, Запорізького медичного університету, Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, лікарі, працівники санстанцій, студенти.  

 

 

 

На конференції розглянули наступні актуальні питання

1.   Фундаментальні механізми забезпечення життєдіяльності організму у віковому аспекті у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем.

2.   Вплив природних та антропогенних факторів на живі істоти різного віку.

3.   Сучасні можливості захисту біосфери у контексті здоров’я людей.

4.   Реґіонарні медико-екологічні проблеми і шляхи їх вирішення.

5.   Мікробіологічні аспекти забезпечення здоров’я людини та збереження довкілля.

6.   Взаємодія владних структур і громадськості з метою збереження довкілля і здоров’я.

 

 

Головне завдання цієї конференції – привернути увагу громадськості до проблеми охорони навколишнього середовища з метою збереження здоровя населення.

На конференції демонструвалася виставка продукції видавництва "Укрмедкнига", молокопрододукції екологічно чистих продуктів.

Матеріали конференції опубліковані в збірнику Матеріалів конференції.