СкачатиЗбірник МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

12-13.05.2011 року на базі НОК «Червона Калина» відбулася Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю “Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації”.

Роботу конференції очолили О.П. Волосовець – начальник Управління освіти і науки МОЗ України та ректор ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського, чл.-кор. АМН України проф. Л.Я.Ковальчук.

У конференції взяли участь 5 представників МОЗ України, 19 перших проректорів з науково-педагогічної роботи, проректорів з міжнародних зв’язків, проректорів ФПО, 6 голів державних екзаменаційних комісій, 13 начальників навчально-методичних відділів, 10 членів координаційної ради, 8 координаторів КМСН, 23 деканів і їх заступників.

За період роботи конференції на 2 пленарних, 5 секційних засіданнях (І секційне засідання – “Досвід співпраці українських та зарубіжних ВМ(Ф)НЗ”; ІІ секційне засідання – “Фахова підготовка студентів в умовах кредитно-модульної системи освіти на теоретичних кафедрах”; ІІІ  секційне засідання –  “Фахова підготовка студентів в умовах кредитно-модульної системи освіти на клінічних кафедрах”; ІV  секційне засідання –  “Особливості виховання молоді у вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладах”; V секційне засідання – “Досвід удосконалення  післядипломної підготовки лікарів і провізорів”), а також на семінарі-нараді проректорів з науково-педагогічної роботи, начальників навчальних відділів та завідувачів лабораторій з питань освіти на тему “Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України”, семінарі-нараді проректорів з міжнародних зв’язків на тему “Удосконалення підготовки фахівців для зарубіжних країн” та Засіданні координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти було заслухано і обговорено понад 150 доповідей і повідомлень, які стосуються різних аспектів впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України.

За результатами конференції було прийняте рішення-рекомендації щодо підвищення рівня організації навчального процесу в медичних, фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

IMGP0601

 

Конференцію відкриває ректор ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського  чл.-кор. НАМН України професор Л.Я.Ковальчук

 

IMGP0683

 

О.П. Волосовець – начальник Управління освіти і науки МОЗ України

чл.-кор. НАМН України

 

 

IMGP0744

 

Доповідь ректора ТДМУ чл.-кор. НАМН України проф. Л.Я. Ковальчука

 

 

IMGP0616

 

Конференція зібрала делегатів, які небайдужі до проблем навчання

 

IMGP0753

 

IMGP0635

 

Директор центру тестування при МОЗ України проф. Булах І.Є.

 

IMGP0629

 

Генеральний директор Центру міжнародних програм МОЗ України Фисун Ю.І.

 

 

IMGP0647

 

IMGP0659

 

Конференція зібрала учасників з усіх вищих медичних навчальних закладів України.

 

IMGP0625

 

Директор Центрального методичного кабінету

з вищої медичної освіти МОЗ України Вітенко І.С.

 

IMG_1200

 

Про завдання з впровадження європейських стандартів та директив з внутрішньої гарантії якості у ВНЗ (ENQA) в національному медичному університеті імені О.О. Богомольця доповіла начальник навчального відділу університету доц. Остапюк Л.І.

 

IMG_1245

 

Проф. О.П.Мінцер про безперервний професійний розвиток лікарів і провізорів.

 

IMGP0692

 

Начальник Управління освіти і науки МОЗ України О.П. Волосовець і

ректор ТДМУ чл.-кор. АМН України проф. Л.Я. Ковальчук обговорюють актуальні питання розвитку науки і освіти в перерві між засіданнями

 

IMGP0708

 

Фото на пам‘ять про конференцію.

 

IMG_1322

 

Семінар-нарада (круглий стіл) проректорів з науково-педагогічної роботи, начальників навчальних відділів та завідувачів лабораторій з питань освіти

 

 

 

 

IMGP0587

 

Ознайомлення з навчально-науковою продукцією видавництва «Укрмедкнига»

ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського

 

IMGP0595

 

Реєстрація учасників конференції

 

IMGP0599

 

Ознайомлення з програмою конференції

 

IMGP0712

 

 

IMGP0717

 

Обмін досвідом навчально-методичної роботи і враженнями про конференцію