ЗВІТ

про проведення науково-практичної конференції

Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології

 

17-18 червня 2011 на базі НОК «Червона калина» була проведена науково-практична конференція Морфологічні аспекти мікроциркуляції в нормі та патології. У конференції взяли участь 75 делегатів з різних вищих навчальних закладів України.

         За період роботи конференції на 2 пленарних і 2 секційних засіданнях було заслухано і обговорено 35 доповідей, які стосуються серцево-судинної системи в нормі та патології, її вікових змін.

За результатами конференції прийнято рішення щодо підвищення рівня методичного забезпечення морфологічних досліджень серцево-судинної системи, ширшого впровадження результатів наукових досліджень у практичну медицину.

 

Описание: 1

 

Рис. 1. Учасники конференції. Фотографія на пам’ять.

 

Описание: 2  Описание: 3

Рис. 2, 3. Організаційний комітет під час реєстрації учасників конференції.

 

Описание: 4

 

Рис. 4. Перед початком пленарного засідання.

 

Описание: 5

Рис. 5. Ознайомлення з продукцією видавництва Укрмедкнига.

 

 

 

Описание: 6Описание: 7

 

Рис. 6, 7. Вітальне слово від зав. каф. анатомії Буковинського медичного університету проф. Макара Б.Г., д. мед. наук Єрошенко Г.А. -Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава.

 

Описание: 8

Рис. 8. Доповідь проф. Волкова К.С. “Сьогодення ННІ морфології ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського”.

Описание: 9Описание: 10

Рис. 9, 10.  Доповіді на пленарному засіданні доц. Дем’яненка В.В. (ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського) і доц. Жураківської О.Я. (ІФНМУ).

 

Описание: 11Описание: 12

 

Рис. 11, 12. Учасники конференції на секційних засіданнях.