Міністерство охорони здоров’я України

Тернопільський державний медичний  університет імені І.Я. Горбачевського

 

 

науково-практична

конференція з міжнародною участю

 

 

“ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ: ВНУТРІШНЯ ПАТОЛОГІЯ В АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ”

 

24-25 березня 2011 року

 

 

 

м. Тернопіль

 


ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у щорічній підсумковій науково-практичній конференції “ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ: ВНУТРІШНЯ ПАТОЛОГІЯ В АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ”. Конференція відбудеться 24-25 березня 2011 року на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського – МДК

«Червона калина».

З повагою - організаційний комітет

 

Наукова програма конференції:

 

        Нове в діагностиці та лікуванні внутрішніх хвороб;

        Тактика ведення вагітності, пологів та післяпологового періоду при захворюваннях внутрішніх органів.

 

Форми участі в конференції:

 

·   стендова доповідь

·   тільки публікація

·   вільний слухач

 

Форма публікації:

 

Матеріали конференції будуть опублікувані у збірнику.

 

Кращі доповіді будуть надруковані у вигляді статей на сторінках фахового науково-практичного журналу “Вісник наукових досліджень”. Вимоги до оформлення статей див. за адресою http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/journals/investigation/2010_2/all.pdf

При підготовці матеріалів просимо

дотримуватися таких вимог:

для ТЕЗ:

1. До друку приймаються тези доповідей, написаних державною мовою і підписаних авторами.

2. Обсяг публікації – 1-3 сторінки, на одній стороні аркуша форматом А4, шрифтом 14 пт через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці) (загалом до 1800 знаків з пробілами на сторінці).

3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, прізвище та ініціали авторів, повна назва установи, текст.

4. При підготовці тез коротко викласти постановку проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал, вказати висновки і перспективи.

5. Надсилати необхідно 2 примірники тез та електронний варіант на електронному носії, збережений у форматі "*.doc" або "*.rtf".

Вартість публікації 35 грн. за 1800 знаків з пробілами!.

для СТАТЕЙ:

1. Статті у фаховий журнал “Вісник наукових досліджень” приймаються після отриманої позитивної рецензії від редакції.

2. Редакція має право за собою залишити відібрані статті для формування номеру.

Оплата за друк статті здійснюється після позитивної реценцзії.

3. Статті не оформлені згідно вимог журналу до друку не приймаються.

4. Стаття має містити хоча б один e-mail автора статті.

5. Вимоги до оформлення статей див. за адресою http://intranet.tdmu.edu.ua/data/kafedra/journals/investigation/2010_2/all.pdf

Статті, оформлені без дотримання наведених правил зможуть бути надрукованими лише у збірнику матеріалів конференції!

 

N.B! На початку авторської довідки окремим рядочком потрібно зазначити вид презентації своєї роботи (тільки друк, друк та стендова презентація на конференції).

Пропустивши кілька інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (бажано моб.) (за можливістю - E-mail).

Термін подачі робіт – до 1 березня 2011 р.

Вартість публікації 40 грн. за 1800 знаків з пробілами!.

Квитанцію про оплату надсилати разом з матеріалами.

У випадку відсутності автора на конференції збірник буде відісланий поштою накладним переказом при зверненні автора.

 

Кошти за публікацію просимо надіслати до 1 березня 2011 р. на рахунок: 31252273210444 в ГУДКУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського,

 з поміткою!!!оплата за публікацію у конф. «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці» 24-25 березня 2011 року

Кошти за оргвнесок участі у конференції просимо надіслати до 1 березня 2011 р. на рахунок: 31258277220445 в ГУДКУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського,

або/та „оргвнесок за участь у конф. «Здобутки і перспективи внутрішньої медицини: внутрішня патологія в акушерсько-гінекологічній клініці» 24-25 березня 2011 року

Оргвнесок можна оплатити безпосередньо при реєстрації або попередньо на вище означений рахунок з поміткою!!!оргвнесок на конф. „Здобутки...” 24-25 березня 2011 р.”

 

Інформація для учасників:

Місце проведення конференції:

Тернопільський держ. мед. університет імені І.Я Горбачевського, адреса: майдан Волі, 1,               м. Тернопіль, 46001, Україна

 

Контактні телефони, факс:

(0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів – доц. Володимир Дмитрович Волошин

Факс: (0352) 52-72-69

e-mail:  vonf@tdmu.edu.te.ua

Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua

 

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.

 

Регламент доповідей:

- на пленарному засіданні  – до 15 хв.

- захист стендової доповіді – до 5 хв.

 

Адреса для листування:

Оргкомітет науково-практичної

конференції з міжнародною участю

“ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ: ВНУТРІШНЯ ПАТОЛОГІЯ В АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНІЙ КЛІНІЦІ”       (24-25 березня 2011 року)

Кафедра внутрішньої медицини № 1

Професор Швед М.І., професор Пасєчко Н.В.

Тел. роб. 0352-52-75-48

Тел. моб. 050-396-90-14

Кафедра акушерства і гінекології № 2

д. мед. наук Геряк С.М. тел. 050-377-43-17

Кафедра внутрішньої медицини № 2

Професор Сміян С.І. тел. 050-377-09-38

ТДМУ імені І.Я. Горбачевського,

майдан Волі, 1, м.Тернопіль, 46001, Україна