Міністерство охорони здоров’я України

 Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

 

 

4-та науково-практична

конференція з міжнародною участю 

 

“Науково-технічний прогрес

і оптимізація технологічних процесів

створення  лікарських препаратів”

 

(29-30 вересня 2011 року)

 

 

Тернопіль

 

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ_______________________________________________

Запрошуємо Вас взяти участь у 4-й науково-практичній конференції з міжнародною участю “Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення  лікарських препаратів”,  яка відбудеться 29-30  вересня  2011 року на базі конгрес-центру Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Мета конференції – узагальнити результати досліджень із створення, виробництва та випробування лікарських препаратів, виробів медичного призначення, біологічно активних добавок та лікувальної косметики. 

З повагою - організаційний комітет

 

 

НАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 

·          Дизайн наукових досліджень в фармації 

 • Інформаційні технології  і автоматизація наукових  досліджень з  розробки  лікарських засобів
 • Оптимізація лікарського обслуговування амбулаторних і стаціонарних  хворих
 • Фармацевтичне  законодавство
 • Оптимізація  фармацевтичного  аналізу лікарських  препаратів
 • Оптимізація технологічних процесів пошуку і створення лікарських засобів (синтез біологічно активних сполук)
 • Фармакологічні дослідження біологічно активних речовин
 • Наукова  організація виробництва і підвищення продуктивності праці
 • Оптимізація  технологічних процесів створення лікарських препаратів (технологія і стандартизація лікарських, косметичних,  гомеопатичних лікарських  засобів)
 • Створення біологічно  активних  добавок і виробів  медичного  призначення
 • Фармакокінетика і фармакодинаміка лікарських засобів
 • Оптимізація фармакоекономічних  досліджень
 • Ветеринарна  фармація

 

 

ФОРМА ПУБЛІКАЦІЇ:

Матеріали конференції будуть надруковані у вигляді тез доповідей (вимоги додаються).

 

 

ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

·         усна доповідь

·         стендова доповідь

·         вільний слухач

ВИМОГИ ДО ТЕЗ

1. До друку приймаються тези доповідей, написані державною мовою, підписаних авторами. Матеріали повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи

2. Обсяг публікації – одна або дві повних сторінки, набраних у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2007 на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір шрифта – 14 пт, відстань між рядками – півтора інтервали, без переносів.

3. Структура тез така:  назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, E-mail, текст.

4. При підготовці тез обов’язковими є такі елементи: у вступі коротко викласти постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів; вказати висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

Надсилати необхідно 2 примірники тез, електронний варіант на CD-R диску, збережений у форматі ".rtf". Копію квитанції про оплату, авторську довідку.

Анкета учасника - обов’язкова.

Вартість публікації від 35 грн. за 1 сторінку. Остаточний розрахунок буде проведено після верстки збірника матеріалів конференції.

 

 

 

Кошти за публікацію просимо надіслати на рахунок: № 31252273210444 в ГУДКУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач –  ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського",

з поміткою!!!  "за публікацію у конф.    „Науково-технічний прогрес і оптимізація "    29-30/09/2011"

 

Окремою квитанцією!!! оплачується

оргвнесок:

Рахунок: № 31258277220445 в ГУДКУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського", з поміткою!!!оргвнесок за участь у конф.    „Науково-технічний прогрес і оптимізація "    29-30/09/2011"


За побажанням учасників оргкомітет надішле відповідні рахунок, договір і акт виконаних робіт за сплату зазначених коштів.

Для забезпечення Вам успішної участі в роботі конференції  просимо обов’язково за 1 місяць до її початку підтвердити свою участь, за 2 тижні до початку – вказати дату і час приїзду для організації зустрічі.

 

Інформацію можна надіслати поштою на адресу:

Відділ організації наукових форумів

Медичний університет, Майдан Волі, 1

м. Тернопіль 46001

Інформацію можна надіслати телефоном або факсом:

Тел./факс (0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів, тел. (0352) 52-72-22 – кафедра фармацевтиних дисциплін   

Інформацію можна надіслати електронною поштою:

e-mail:  grochovuy.tern@mail.ru

 

P.S. У всіх повідомленнях не забудьте вказати прізвище і назву конференції. В електронному повідомленні в графі „Тема” обов’язково впишіть латинськими літерами „KONFERENTSIA.

 

Анкету учасника, оформлені згідно з вимогами два примірники тез, CD-R диск з електронним варіантом тез, копію квитанції про сплату вартості публікації до 30 червня  2011 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету:

%

Відділ організації наукових форумів

Медичний університет

Майдан Волі, 1

м. Тернопіль 46001

 

 

 

 

Анкета учасника конференції

“Науково-технічний прогрес і оптимізація технологічних процесів створення  лікарських препаратів

 

Прізвище _____________________________________

Ім’я ________________ По батькові  _____________

Науковий ступінь ______________________________

Вчене звання __________________________________

Посада _______________________________________

Назва організації /установи ______________________

Тема доповіді: ________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Співавтори _________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Електронна адреса для переписки_________________

Контактний телефон ___________________________

 

Форма участі у форумі:

 усна доповідь;

 стендова доповідь;

 тільки публікація;

 вільний слухач

 

Технічні засоби презентації

 мультимедійний проектор

 

Інше _______________________________________

____________________________________________

____________________________________________

 

Прошу зарезервувати для мене ________ місць у

готелі з “_____” _______________ 2011 р.

         по “_____” _______________ 2011 р.

 

 

Дата _______________ Підпис ____________________