Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського»

 

Науково-практична конференція

"БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ПАТОГЕНЕЗУ УРАЖЕННЯ ВНУТРІШНІХ ОРГАНІВ РІЗНОЇ ЕТІОЛОГІЇ ТА СПОСОБИ ЇХ ФАРМАКОЛОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ"

3-4 листопада 2011 року

 

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ(А)________________________________________

Кафедра медичної біохімії і клініко-лабораторної діагностики та кафедра фармакології з клінічною фармакологією ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» мають честь запросити Вас і Ваших колег взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції "Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції", яка відбудеться 3-4 листопада 2011 року на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Ми будемо раді вітати Вас у конгрес-центрі медичного університету, спеціально створеному для проведення наукових форумів у лісовій зоні поблизу Тернополя. Конгрес-центр забезпечений усім необхідним для проведення наукових засідань, творчих зустрічей і дозвілля.

 

З найкращими побажаннями,                                                                                                   голова оргкомітету конференції чл.-кор. НАМН України, проф. Л.Я.Ковальчук;

зав. каф. фармакології з клінічною фармакологією проф. К.А.Посохова

зав. каф. медичної біохімії і клініко-лабораторної діагностики проф. М.М.Корда

 

Наукові напрямки конференції:

·                             Біохімічні основи патогенезу уражень внутрішніх органів

·                             Фармакологічна корекція уражень внутрішніх органів різної етіології

Форми участі в конференції:

·                             усна доповідь

·                             стендова доповідь

·                             тільки публікація

Матеріали  доповідей будуть опубліковані у фаховому журналі “Медична хімія” у вигляді статей або тез (за бажанням авторів) .

Надсилати необхідно роздрукований примірник статті або тез та електронний варіант на CD або електронною поштою на адресу yaremchukolya@rambler.ru.

 

При підготовці матеріалів до статті просимо

дотримуватись таких вимог:

1. Статтю треба друкувати на одному боці аркуша формату А4, 1800–2000 друкованих знаків на сторінці.

2. Обсяг статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури не повинен перевищувати 5 сторінок.

3. Статті треба писати за такою схемою: УДК, назва роботи (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи (великими літерами), резюме українською мовою, ключові слова українською мовою, вступ, методи дослідження, результати й обговорення, висновки, література, назва статті російською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів російською мовою, повна назва установи російською мовою (великими літерами), резюме російською мовою, ключові слова російською мовою, назва статті англійською мовою (великими літерами), ініціали і прізвища авторів англійською мовою, повна назва установи англійською мовою (великими літерами), резюме англійською мовою, ключові слова англійською мовою.

4. Усі позначення мір необхідно подавати відповідно до міжнародної системи одиниць (SІ).

5. В описі експериментальних досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії, метод умертвіння тварин.

6. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно списку літератури у квадратних дужках.

7. До статті додається список літератури. Джерела друкують за алфавітом.

Приклади бібліографічних посилань:

Петров Г.В., Хантов Р.М., Манько В.М. Контроль и регуляція иммунного ответа. – М.: Медицина, 1983. – 543 с.

Chisari F.V. Regulation of human lymphocyte function by an extract from human liver // J. Immunol. – 1998. – 121, N 4. – P. 1279-1287.

Вальова Т.Й., Великий М.М., Коробов В.М. Функціональні характеристики мембранозвязаного гемоглобіну // VII біохімічний зїзд: Тези доп. – Київ, 1997. – С. 135.

8. Авторська довідка – окремо потрібно вказати прізвище, ім′я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання кожного автора, поштову адресу, контактний телефон, е-mail.

 

При підготовці тез просимо

дотримуватись таких вимог:

1. Тези треба друкувати на одному боці аркуша формату А4, 1800–2000 друкованих знаків на сторінці.

2. Обсяг тез не повинен перевищувати 1 сторінки. Тези не повинні містити таблиць, рисунків, списку літератури.

3. Тези повинні містити короткий вступ, опис методів досліджень, результатів і висновки.

 

Вартість публікації – 40 грн за 1 сторінку.

Оплату за публікацію просимо здійснювати за наступними реквізитами: рахунок р/р 31252273210444 в ГУДКУ в  Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830. Одержувач – Тернопільський державний медичний університет з поміткою: за друк матеріалів на науково-практичну конференцію "Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції”.

Для участі в конференції необхідно сплатити організаційний внесок у розмірі 100 грн. Оргвнесок  може бути сплачений під час реєстрації.

 

Учасники конференції повинні заповнити анкету учасника.  Матеріали публікації разом з анкетою учасника і квитанціями про оплату публікації слід надсилати на адресу оргкомітету до                   1 жовтня 2011 року.

 

АНКЕТА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

"Біохімічні основи патогенезу ураження внутрішніх органів різної етіології та способи їх фармакологічної корекції"

3-4 листопада 2011 року

 


ПІБ ________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_______

Посада_____________________________

Місце роботи________________________

Контактна адреса ____________________

________________________________________________________________________

Тел.________________________________

Факс_______________________________

E-mail______________________________

Форма участі у конференції

ð усна доповідь

ð стендова доповідь

ð тільки публікація

Технічні засоби

ð мультимедійний проектор

ð слайдпроектор

ð відеомагнітофон

 

Замовлення готелю

ð так

ð ні

Організація зустрічі

ð так (вказати дату)

ð ні

Примітка ___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підпис _____________________________

 

Інформація для учасників

Місце проведення конференції

Конгрес-центр Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського „Червона калина”. Доїзд учасників до конгрес-центру здійснюється транспортом медуніверситету від адміністративного корпусу (м. Тернопіль, м. Волі, 1).

 

Регламент доповіді

·     усна доповідь – до 15 хв.

·     обговорення – до 3 хв.

·     презентація стендової доповіді – до 3 хв.

Оргкомітет забезпечує (при попередньому замовленні в анкеті): мультимедійним проектором, відеомагнітофоном, слайдпроектором.

Оплата проживання і харчування здійснюється готівкою.

Вартість проживання: від 120 грн. за добу. Орієнтовна вартість трьохразового харчування – від 60 грн.

 

Адреса оргкомітету:

Відділ організації наукових форумів

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

майдан Волі, 1

м. Тернопіль, 46001

Контактні телефони:

Тел./факс: (0352) 254784, 523987, 527269

е-mail:  kordamm@yahoo.com

кposokhova@gmail.com

vonf_tdmu@ukr.net

 

Web-site: www.tdmu.edu.te.ua (розділ "Наукова робота""наукові форуми")