Міністерство охорони здоровя України

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

 

 

ЗАПРОШЕННЯ

 

 

IV Науково-практична конференція

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПАТОЛОГІЇ ЗА УМОВ ДІЇ НАДЗВИЧАЙНИХ ФАКТОРІВ НА ОРГАНІЗМ»

 

10 - 11 листопада 2011 року,

 


ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

 

10-11 листопада 2011р.

Заїзд учасників

 

10 - листопада 2011 р.

 

1100-1130

Відкриття конференції

1130-1400

Секційні засідання

1400-1500

Обідня перерва

1600-1800

Секційні засідання

1900

Дружня вечеря

 

11 - листопада 2011 р.

 

1000-1300

Секційні засідання

1300-1400

Обідня перерва

1400-1500

Підведення підсумків конференції.

Закриття конференції

1500

Культурна програма

 

День відїзду учасників конференції

 

 

 

 

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у IV науково-практичній конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм», яка відбудеться 10-11 листопада 2011 року на базі Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. Ми будемо раді вітати Вас у спеціально створеному для проведення наукових форумів конгрес-центрі медичного університету, розташованого у лісовій зоні поблизу Тернополя. Конгрес-центр забезпечений усім необхідним для проведення наукових засідань, творчих зустрічей і дозвілля.

 

Науково-пракгичні напрямки роботи конференції:

1. Патофізіологія екстремальних станів і стресу

2. Механізми регуляції діяльності серцево-судинної системи в патології

3. Метаболічні зміни за надзвичайних впливів на організм

4. Нейроендокринна та імунна регуляція за умов дії

патогенних чинників

 

Вимоги до наукових матеріалів, поданих на конференцію

Статті та тези, подані на конференцію, будуть надруковані у фаховому журналі "Здобутки клінічної і експериментальної медицини" рекомендованого ВАК України (свідоцтво про держреєстрацію: серія КВ № 6793) в № 2 (грудень) за 2009 р. Тези оформляються на папері (формат
А-4) у 2-х
примірниках і на CD диску в редакторі Microsoft Word. Обсяг тез – 2 сторінки, мова – українська; 1800-2000 друкованих знаків на сторінці, шрифт Тіmes New Roman 14 пт через півтора інтервала, вирівнювання – по ширині для основного тексту і по центру – для заголовка. Заголовок друкується курсивом. Першим абзацом вказують прізвища та ініціали авторів, другим – назва роботи (виділяється напівжирним шрифтом), третім – назва організації, в якій виконана робота, місто, четвертий – основний текст тез. Тези мають бути підписані всіма авторами та містити реквізити одного з авторів (е-mаі1 – обов’язково, адреса, телефон) для листування з оргкомітетом. Автори несуть відповідальність за достовірність наведеної інформації. Правила оформлення статтей (див. додаток). Вартість публікації – 35 грн. за сторінку. Кошти за публікацію просимо перерахувати до 20 жовтня 2011 року на рахунок:

31252273210444 в ГУДКУ в Тернопільській обл.., МФО 838012, код 02010830. Одержувач – ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, з поміткою "За публікацію на конференції „Актуальні питання патології…". Копію квитанції про оплату разом з 2-ма примірниками тез або статті, копією на дискеті та заповненою анкетою учасника направити за адресою: Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, кафедра патологічної фізіології, вул. Чехова 3, м. Тернопіль, 46001. Матеріали, копію квитанції про оплату та реєстраційну карту необхідно надіслати (до 15.10.2011р.) та  поштою (до 10.10.2011р.).

 

Інформація для учасників:

Місце проведення конференції:

м. Тернопіль, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського, конгрес-центр «Червона Калина»

При потребі оргкомітет організовує транспорт для переїзду учасників з Тернополя у конгрес-центр.

Офіційні мови конференції - українська.

Регламент доповіді: усна доповідь - до 15 хв., обговорення – до 5 хв.

Оргкомітет забезпечує: мультимедійним проектором, графопроектором (кодоскопом), відеомагнітофоном, слайдпроектором. Оплата проживання і харчування здійснюється за готівку. Вартість проживання від 100 грн. (доба). Оплата оргвнеску буде проводитись під час реєстрації (150 грн.).

Просимо за 2 тижні до початку підтвердити свою участь у конференції на e-mail: кhara_m@list.ru

Про інформацію щодо проведення конференції можна дізнатись за телефоном:

-    Директор Інституту моделювання та аналiзу патологiчних процесiв ТДМУ проф. Ю.І. Бондаренко (0352) 52-37-64

-   Відділ організації наукових форумів, доц. Волошин Володимир Дмитрович (0352) 52-72-69. Веб-сайт: www.tdmu.edu.te.ua

 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА

Назва доповіді_________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

 

Прізвище, імя, по батькові______________________

_____________________________________

 

Місце роботи, посада___________________________

____________________________________________________________________

 

Науковий ступінь, вчене звання__________________

__________________________________

 

Форма участі в науковому форумі

(необхідне підкреслити)

Технічні засоби презентації:

 

(потрібне підкреслити)

Контактний

тел/факс:

1. Усна доповідь і публікація (до15хв)

 

2. Тільки публікація

 

3. Вільний слухач

 

 Мультимед. проектор

Слайдпроектор

Кодоскоп

Відеомагнітофон

 

(0352) 43-12-62 – проф. Хара Марія Романівна

E-mail:

khara_m@list.ru

 

vonf@tdmu.edu.te.ua

 

WEB-сайт:

www.tdmu.edu.te.ua

 

Замовлення готелю: (потрібне підкреслити): ТАК /  НІ

 

Організація зустрічі (потрібне підкреслити): ТАК / НІ

 

Для повідомлення: _____________________________

_____________________________________________

__________________________________________________________________________________________

 

Дата:   ____._____________.2011 р.

 

Підпис__________________