Міністерство охорони здоров’я України

Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

 

підсумкова науково-практична конференція

 

“ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ І

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ”

 

9 червня 2011 року

 

м. Тернопіль

 

ВЕЛЬМИШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Маємо честь запросити Вас взяти участь у щорічній підсумковій науково-практичній конференції “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. Конференція відбудеться 9 червня  2011року на базі Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

 

З повагою - організаційний комітет

 

Наукова програма конференції:

 

– Здобутки клінічної медицини (секції терапевтичного і хірургічного профілю, охорони материнства і дитинства)

– Здобутки експериментальної медицини (секції морфологічного і фізіологічного профілю)

– Інформаційні ресурси на службі охорони здоров’я.

 

Форми участі в конференції:

        стендова доповідь

        тільки публікація

        вільний слухач

 

 

Форма публікації: Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику.

 

Кращі доповіді будуть надруковані на сторінках фахового науково-практичного журналу “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”.

 

При підготовці ТЕЗ матеріалів просимо дотримуватися таких вимог:

1. До друку приймаються тези доповідей, написаних державною мовою і підписаних авторами.

2. Обсяг публікації – 1-3 сторінки, на одній стороні аркуша форматом А4, шрифтом 14 пт через 1,5 інтервали (28-30 рядків на сторінці) (загалом до 1800 знаків з пробілами на сторінці).

3. Структура тез: УДК, назва роботи великими літерами, прізвище та ініціали авторів, повна назва установи, текст.

4. При підготовці тез коротко викласти постановку проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями, сформулювати мету; навести методики дослідження; викласти основний матеріал, вказати висновки і перспективи.

5. Надсилати необхідно:

 2 примірники тез;

– електронний варіант на CD-диску, збережений у форматі "*.doc" або "*.rtf";

  копію про оплату;

– авторську довідку.

 

N.B! На початку авторської довідки окремим рядочком потрібно зазначити вид презентації своєї роботи (тільки друк, друк та стендова презентація на конференції).

Пропустивши кілька інтервалів, вказати прізвище, ім'я, по-батькові, посаду, науковий ступінь чи вчене звання автора, його поштову адресу, контактний телефон (бажано моб.) (за можливістю - E-mail).

Термін подачі робіт – до 15 травня 2011 р.

Вартість публікації 33 грн. за 1800 знаків з пробілами!.

 

Квитанцію про оплату надсилати разом з матеріалами.

У випадку відсутності автора на конференції збірник буде відісланий поштою накладним переказом при зверненні автора.

 

Кошти за публікацію просимо надсилати на рахунок: 31252273210444 в ГУДКУ в Тернопільській обл., МФО 838012, код 02010830, одержувач – Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського,

 з поміткою!!!оплата за публікацію у конф. “Здобутки клін. та експеримент. медицини ... (9 .06. 2011)”

 


 

 

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ:

Місце проведення конференції:

Тернопільський держ. мед. університет імені І.Я Горбачевського, адреса: майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001, Україна

 

Контактні телефони, факс:

(0352) 52-72-69 – відділ організації наукових форумів – доц. Володимир Дмитрович Волошин

Факс: (0352) 52-72-69

e-mail:  vonf_tdmu@ukr.net

Web-сайт: www.tdmu.edu.te.ua

 

Офіційні мови конференції – українська, англійська.

 

Регламент доповідей:

- на пленарному засіданні  – до 15 хв.

- захист стендової доповіді – до 5 хв.

 

Адреса для листування:

Оргкомітет навчально-наукової конференції “Здобутки клін. та експеримент. медицини ... (9.06.2011)”,

відділ організації наукових форумів

ТДМУ імені І.Я. Горбачевського,

майдан Волі, 1, м.Тернопіль, 46001, Україна