ЗВІТ

 

науково-практичної конференції «Впровадження нових технологій за кредитно-модульною системою організації навчального процесу у вищих медичних закладах III-IV рівнів акредитації»

(26-27 квітня 2012 року, м. Тернопіль)

 

26-27.04.2012 року на базі НОК «Червона Калина» відбулася Всеукраїнська навчально-наукова конференція, присвячена 55-річчю Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського “Впровадження нових технологій за кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації”.

Роботу конференції очолили О.П. Волосовець – начальник Управління освіти і науки МОЗ України та ректор ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського, чл.-кор. АМН України проф. Л.Я.Ковальчук.

У конференції взяли участь 7 представників МОЗ України, ректор нашого університету, 17 перших проректорів з науково-педагогічної роботи, проректорів з міжнародних зв’язків, проректорів ФПО, 28 начальників навчально-методичних відділів, 8 членів координаційної ради ФПО, 22 деканів і їх заступників, 12 представників з медичних і фармацевтичних коледжів і училищ.

За період роботи конференції на 2 пленарних, 5 секційних засіданнях (І секційне засідання – “Нормативно-правове забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу на сучасному етапі”; ІІ секційне засідання – “Новітні технології та шляхи поліпшення організації практичної підготовки лікарів (провізорів) на теоретичних кафедрах”;  ІІІ  секційне засідання –  “Нові технології додипломного етапу практичної підготовки майбутніх лікарів (провізорів) на клінічних кафедрах”;  ІV  секційне засідання –  “Новітні технології та шляхи поліпшення організації практичної підготовки лікарів (провізорів)  в закладах післядипломної освіти та на факультетах підвищення кваліфікації вищих медичних (фармацевтичного) навчальних закладів ІV рівня акредитації”; V секційне засідання – “Проблеми виховної роботи”), а також на семінарі-нараді проректорів з науково-педагогічної роботи, начальників навчальних відділів та завідувачів лабораторій з питань освіти на тему “Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України”, семінарі-нараді проректорів з міжнародних зв’язків на тему “Удосконалення підготовки фахівців для зарубіжних країн” та спільному засіданні Координаційної науково-методичної ради з вищої медичної освіти та Координаційної науково-методичної ради з післядипломної освіти МОЗ України було заслухано і обговорено понад 130 доповідей і повідомлень, які стосуються різних аспектів впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України.

За результатами конференції було прийняте рішення щодо підвищення рівня кредитно-модульної системи організації навчального процесу в медичних, фармацевтичних навчальних закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Конференцію відкриває ректор ТДМУ ім.І.Я.Горбачевського  чл.-кор. НАМН України професор Л.Я.Ковальчук

 

чл.-кор. НАМН України О.П. Волосовець – заступник директора Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції, начальник відділу освіти і науки МОЗ України

 

 

Доповідь ректора ТДМУ чл.-кор. НАМН України проф. Л.Я. Ковальчука

 

Директор центру тестування МОЗ України  проф. Булах І.Є.

 

 

Конференція зібрала делегатів з усіх областей України

 

 

 

Генеральний директор Центру міжнародних програм МОЗ України Фисун Ю.І.

 

Директор Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України проф. Вітенко І.С.

 

Під час роботи конференції.

 

 

 

 

Проф. О.П.Мінцер про безперервний професійний розвиток лікарів і провізорів.

 

 

 

Фото на пам‘ять – буде про що згадати в майбутньому.

 

 

Учасники конференції

 

 

 

 

Семінар-нарада (круглий стіл) проректорів з науково-педагогічної роботи, начальників навчальних відділів та завідувачів лабораторій з питань освіти

 

 

 

Під час наради проректорів з науково-педагогічної роботи, начальників навчальних відділів та завідувачів лабораторій з питань освіти.

 

 

 

 

 

Секційні засідання

 

 

Семінар-нарада проректорів (деканів) з міжнародних зв’язків

 

Доповідь про поліпшення організації практичної підготовки лікарів в закладах післядипломної освіти

 

Ознайомлення з навчально-науковою продукцією видавництва «Укрмедкнига» ТДМУ ім. І.Я. Горбачевського

 

 

 

Робота технічного секретаріату конференції

 

 

 

 

Обмін досвідом навчально-методичної роботи і враженнями про конференцію