ЗВІТ

про проведення науково- практичної конференції

„ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я”

27 - 28 квітня 2012 року

 

27-28 квітня 2012 року в Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського проведено науково-практичну конференцію «Довкілля і здоров’я».

Роботу конференції очолили проректор з наукової роботи Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського проф. Л.С.Бабінець, директор Інституту медико-біологічних проблем Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського проф. С.Н.Вадзюк.

 

Описание: DSCF7139

 

Учасників конференції привітали начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області О.В. Сингалевич,  головний лікар обласної СЕС С.С. Дністрян.

 

Описание: DSCF7138

У конференції взяли участь 58 делегатів із Києва, Харкова, Одеси, Львова, Чернівців, Ужгороду, Вінниці, організатори охорони здоров’я, практичні лікарі.

Описание: H:\DCIM\100_FUJI\DSCF7133.JPG

 За період роботи конференції на 2 секційних засіданнях було заслухано і обговорено 68 доповідей, які стосуються фізіологогігієнічних основ життєдіяльності організму у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем та мікробіологічних аспектів забезпечення здоров’я людини та збереження довкілля в Україні.

  Описание: DSCF7210 Описание: DSCF7129

Напрямки роботи секційного засідання «Фізіолого – гігієнічні основи життєдіяльності організму у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем» визначили проф. С.Н. Вадзюк, проф. М.О. Кашуба, проф. В.А. Кондратюк.

Описание: DSCF7143

Піднімались важливі питання сьогодення: 

Еколого-епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності (Б.А. Пластунов, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького);

Проблемні питання реформування державної санітарно-епідеміологічної служби Тернопільської області (С.С. Дністрян, ДЗ «Тернопільська обласна санітарно епідеміологічна станція»);

Вивчення антиоксидантних властивостей чорниці при розвитку експериментальних металонефропатій (Самохіна Н.А., ДП Укр НДІ медицини транспорту, м. Одесса);

Описание: DSCF7148 

Особливості контамінації шкіри свинцем (О.Є. Федорів ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»);

Описание: DSCF7153

Напрямки роботи секційного засідання «Мікробіологічні аспекти забезпечення здоров’я людини та збереження довкілля» визначили проф. С.І. Климнюк (м. Тернопіль), проф. Н.О. Виноград (м. Львів), проф. І.Ю. Кучма (м. Харків).

Описание: D:\Dokuments\Chair\фото\Довкілля_12\DSCF7158.JPG

Розглядалися наступні питання: Славетний шлях інституту мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України (До 125-річчя від часу заснування (І.Ю. Кучма, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України»);

Внесок академіка Цехновіцера М.М. до світової науки з проблеми туберкульозу (Т.М. Моісєєнко, ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова АМН України»);

Описание: DSCF7157

Проблеми госпіталізму та перспектива пошуку нових синтетичних протимікробних засобів (Ю.В. Шатіло  ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечнкова НАМН України»);

Описание: DSCF7159

Особливості біоценозів ротової порожнини у дітей в західному регіоні (І.Д. Байдалка, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького);

Описание: DSCF7163

Природно-осередкові захворювання – реґіональна медико-еколо-гічна проблема заходу україни (Н.О. Виноград, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького),

Описание: DSCF7169 

Описание: DSCF7165

Способи визначення  бактеріальної забрудненості питної води (Е.М. Кованова, «Тернопільский  державний медичний університет  імені  І.Я. Горбачевського»);

Описание: DSCF7174

Рослини як потенційне джерело збудників опортуністичних інфекцій людини (М.Р. Мудрик, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»);

Описание: DSCF7187

Актуальність вивчення адгезивних властивостей мікрофлори ротової порожнини ( А.В. Огінський, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського»); Коригуючий вплив біфіформу на мікрофлору товстої кишки хворих на ревматоїдний артрит (О.Б. Кучмак, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського»); Мікробіоценоз ротоглотки і носоглотки у дітей із ГРВІ (Т.О. Бригідир, ДВНЗ «Tернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського») та інші.

Описание: DSCF7198

Матеріали конференції опубліковані у збірнику матеріалів науковопрактичної конференціїДовкілля і здоров’я”, - Тернопіль: Укрмедкнига, 2012.